Avoin työtehtävä: Kansainvälisten asioiden päällikön sijainen

4.08.2017

Etelä-Pohjanmaan liitto hakee ajalle 1.10.2017 - 31.3.2018 kansainvälisten asioiden päällikön sijaista

Kansainvälisten asioiden päällikön tehtäviin kuuluvat kansainvälisten hankkeiden edistäminen sekä niihin liittyvä suunnittelu ja toteutus maakunnan toimijoiden kanssa, kansainvälisestä hankerahoituksesta tiedottaminen, nykyisten ja uusien verkostojen toimintaan osallistuminen sekä alueella toimivien organisaatioiden aktivoiminen kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin sisältyy myös alue- ja järjestöyhteistyöhön osallistumista sekä kansainvälisen toiminnan suunnittelua. Kansainvälisten asioiden päällikkö toimii työparina tehtäväalueen johtajan kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta, EU-rahoituksen erinomaista osaamista, Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian, älykkään erikoistumisen strategian ja kansainvälistymisen toimintaohjelman kehittämistavoitteiden tuntemusta sekä kokemusta kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien toiminnasta. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä innostunut kehittämisote ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta sekä hyvää englannin kielen ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen ja määräytyy kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Tehtävä tulee ottaa vastaan mahdollisimman pian. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään valitun osalta noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Tehtävä jatkuu mahdollisesti sijaisuuden päättymisen jälkeen vakinaisena toimena.

Maakuntajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 18.8.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteella Etelä-Pohjanmaan liitto/kirjaamo, PL 109, 60100 SEINÄJOKI. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

 

Lisätietoja: Jaakko Hallila, kansainvälisten asioiden päällikkö, puh.040 356 5630 tai Marjatta Eväsoja, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja, puh. 040 529 6046.

 

Etelä-Pohjanmaan liitto on 17 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat aluekehittäminen ja maakuntasuunnittelu. Liitto hoitaa vapaaehtoisina tehtävinään myös maakunnallisia kulttuuri-, koulutus- ja kansainvälistymisasioita. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena sekä toteuttaa ja hallinnoi maakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös