Lausuntopyyntö Natura-arvioinnista

7.07.2017

Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnista

Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin 3. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksesta koskien turvetuotantoon soveltuvien alueiden vaikutuksia. Arviointi koskee Natura-alueita Lapväärtinjokilaakso, Ähtävänjoki, Nättypii, Ison Koirajärven harju ja Larvanneva.

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää arvioinnista lausuntoa niiltä tahoilta, joiden hallinnassa alueet ovat. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Kuulemisaika on 14.7.2017-13.1.2018.

Lausunto tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan liittoon viimeistään 13.1.2018 osoitteella PL 109, 60101 Seinäjoki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Kuulemisen asiakirjat ovat virallisesti nähtävissä Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitossa sekä www-osoitteessa http://www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava_iii

 

Lisätietoa:

Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja
puh. 050 347 9845
antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi

 

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös