Aluekehitys

Maakunnan liitot toimivat maakuntiensa aluekehitysviranomaisina. Aluekehityksen tehtäväalueella valmistellaan nelivuotinen  maakuntaohjelma, joka pohjautuu vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelmaa. Lisäksi kahden vuoden välein laaditaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, jolla priorisoidaan ja tarkennetaan kehittämistoimia. Strategiaan kuuluvat asiakirjat valmistellaan laajassa yhteistyössä valtion alueviranomaisten, kuntien, kehittämisyhtiöiden, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja järjestösektorin toimijoiden kanssa.

Aluekehitykseen käytetään maakunnallista, kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta. Aluekehityksen vastuualueella valmistellaan EAKR-kehittämishankkeiden ja kansalliset maakunnan kehittämisrahan rahoituspäätökset. Yhteistyötä tehdään tiiviisti ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa. Ne myöntävät rahoitusta muun muassa ESR- ja maaseuturahaston hankkeisiin. Aluekehittämisen kokonaisuutta yhteensovitetaan maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), jonka toiminnan valmisteluvastuu on tehtäväalueella.

Tehtäväalueella laaditaan myös maakuntaohjelman seurantaraportti sekä aktivoidaan ja johdetaan maakuntaohjelman työryhmien, pk‐neuvottelukunnan ja maakunnallisen tulevaisuusryhmän toimintoja.

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan liitton on käynnistänyt uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun. Ohjelma pohjautuu edelleen maakuntastrategian pitkän tähtäimen tavoiteasentantaan eli maakuntasuunnitelmaosioon, mutta se laaditaan erillisenä asiakirjana. Maakuntahallitus hyväksyi osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 19.12.2016.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa ja sen ympäristöselostusta on valmisteltu joulukuusta 2016 lähtien. Luonnos on muotoutunut työryhmätyöskentelyn, aluekierroksen, evästyskeskustelujen sekä lukuisten alueellisten, maakunnallisten, kansallisten ja EU-ohjelmien pohjalta. Maakuntaohjelma on tarkoitus valmistella hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa 2017.

Maakuntaohjelmaluonnos nähtävillä 29.9.-31.10.2017

Maakuntaohjelmaluonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 31.10.2017 saakka. Palautetta luonnoksesta voi jättää Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettuna postitse (PL 109, 60101 Seinäjoki) tai sähköpostitse (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi) liiton virastoon.

Lisätietoa ja nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät täältä.

Tehtäväalueen henkilökunta >>

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös