Arvonlisäys

Tilastokeskuksen mukaan arvonlisäyksellä (brutto) tarkoitetaan tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Toimialoittain tarkasteltuna suurin osuus arvonlisäyksestä Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2013 oli terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla (11,83 prosenttia). Ajanjaksolla 2001–2013 arvonlisäyksen suhteellinen kasvu oli suurinta terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla (1,88 prosenttiyksikköä), energiahuollon sekä vesi- ja jätehuollon aloilla (1,61 prosenttiyksikköä) sekä rakentamisessa (1,48 prosenttiyksikköä).

Sivuun liitetyt dokumentit:
Arvonlisäys toimialoittain Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa 2001-2013

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös