ECOWASTE4FOOD

Nettisivu: http://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/

Kesto: 1. vaihe 01.01.2017–31.12.2018, 2. vaihe 01.01.2019–31.12.2020

Pääpartneri: Montpellierin välimerellinen agronomia-instituutti, Ranska

Partnerimaat: Ranska, Puola, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Espanja ja Suomi

EP-partneri: EP-liitto

Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020

Kokonaisbudjetti: 1,5 M€

ECOWASTE4FOOD-hankkeen tavoitteena on etsiä ja tunnistaa Euroopasta malleja, joiden avulla ruokahävikkiä voidaan pienentää elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa ja kulutuksen eri vaiheissa ekoinnovaatioiden kautta. Tavoitteena on löytää myös malleja ruoan tuotantoprosessien kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti sivuvirrat paremmin huomioiviksi. Tarkoituksena on löytää alueellisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä sekä tunnistaa strategiatoimenpiteitä, joita voidaan levittää ja monistaa.

Hankkeessa pyritään vaikuttamaan maakuntastrategian osioon 1.2.1, joka sisältää kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut. 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös