Kuluttajabarometri

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajabarometri mittaa suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja odotuksia oman kotitaloutensa ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Kuluttajien luottamusindikaattori tiivistää kuluttajien näkemyksen taloudesta yleisemmin ja mikrotalouden indikaattori tiivistää kuluttajien näkemykset oman kotitaloutensa tilanteesta. Mielipidekysymyksissä vastausten prosenttijakaumasta johdetaan saldoluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Mitä korkeamman arvon saldoluku saa, sitä valoisampi näkemys kuluttajilla on taloudesta.

Koko maan vuoden 2016 lukuja tarkastellessa selkein ero edelliseen vuoteen näkyy kolmannen vuosineljänneksen kohdalla. Kuluttajien luottamus kolmannella vuosineljänneksellä (14,4) on huomattavasti edellisvuotta suurempi. Edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä arvo oli vain 2,8. Oma talouden arvioinnin indikaattori on myös lähtenyt nousuun: vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä se oli 3,5 - edellisen kerran se on ollut näin korkea vuonna 2011.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometri

Business and Consumer surveys, EU

Sivuun liitetyt dokumentit:
Kuluttajabarometri koko maa 1995-2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös