Työmarkkinat

Työmarkkinat-osioon on koottu tilastotietoon perustuvia ennusteita liittyen esimerkiksi työllisyyden ja työttömyyden kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla. Ajantasaiset toteutuneet tilastotiedot työmarkkinoista löytyvät tämän sivuston E-P tänään -osion Työmarkkinat -otsikon alta.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen (syksy 2016) mukaan vaatimattomasta talouskasvusta huolimatta Suomen työllisyyskehitys on kohtuullista ja ennustetta on nyt tarkistettu ylöspäin. Ennusteena on, että työllisyys kasvaa vuonna 2016 noin 14 000 hengellä. Seuraavana vuonna työllisyys kasvaa suunnilleen saman verran, noin 16 000 hengellä. Se, miltä toimialoilta työllisyyden kasvu tulee, eroaa kuitenkin jonkin verran näiden kahden vuoden välillä. Myös työllisyysaste nousee.

EK:n alueellisessa suhdannebarometrissa Etelä-Pohjanmaa on osa koko Pohjanmaan kattavaa tarkastelua (= Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa). Marraskuussa 2016 julkaistun katsauksen mukaan teollisuudessa ja rakentamisessa tuotanto lisääntyi hieman alkusyksyn aikana - tuotanto-odotukset ovat varovaisen myönteisiä. Yli puolet alueen vastaajista arvioi kysyntätilanteen heikoksi. Suhdannetilanteeseen ei alalla ennakoida lähikuukausina suuria muutoksia (saldoluku -4). Palvelualalla myynti lisääntyi alkusyksyn aikana ja kannattavuus parani. Yleinen suhdannetilanne arvioitiin lokakuussa yhä normaalia huonommaksi. Suhdannenäkymät ovat kääntyneet alalla nousuun (saldoluku 15).

Elinkeinoelämän valtakunnallisessa suhdannebarometrissa (marraskuu 2016) elintarviketeollisuuden toimialakatsauksessa elintarviketeollisuuden suhdannekuva on vahvistunut jonkin verran kesällä ja alkusyksyllä. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan lähes keskimääräisiksi. Suhdanteiden enteillään kohenevan lisää seuraavan puolen vuoden aikana. Henkilöstön määrä on kasvanut vähän tiedustelun vastaajayrityksissä. Loppuvuonna sen odotetaan pysyvän ennallaan.

TEM lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2016

EK:n alueellinen suhdannebarometri

EK:n valtakunnallinen suhdannebarometri

 

Työvoiman tarjonta

Työmarkkinoille tulevat ja sieltä poistuvat ikäluokat

Työmarkkinoille tulevaksi ikäluokaksi voidaan laskea 20-24-vuotiaat ja työmarkkinoilta poistuvaksi ikäluokaksi 60-64-vuotiaat. Tarkasteluajanjaksolla Etelä-Pohjanmaalla työmarkkinoilta poistuvien määrä nousi sinne tulevien määrää korkeammaksi vuonna 2007, ja sen ennustetaan myös pysyvän korkeammalla vuoteen 2033 asti. Vuoden 2014 lopulla Etelä-Pohjanmaalla oli työmarkkinoille tulevia 3 234 vähemmän kuin sieltä poistuvia.

Tyomarkkinoille_tulevat_ja_sielta_poistuvat_ikaluokat_Etela_Pohjanmaalla_1980_2040.jpg

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös