Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhdetta 15–64-vuotiaiden määrään, eli montako "huollettavaa" on sataa työikäistä kohti - mitä korkeampi luku, sitä huonompi huoltosuhde. Koko maan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2015 oli 58,2, eli sataa työikäistä kohti oli noin 58 huollettavaa. Etelä-Pohjanmaan suhdeluku oli 66,7, mikä tekee siitä maakunnista kolmanneksi heikoimman. Korkein huoltosuhde oli Teuvalla (83,4) ja matalin Seinäjoella (56,4).

Viimeisten 20 vuoden aikana väestöllinen huoltosuhde on noussut merkittävästi koko maassa ja myös Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 1983 koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 46,9, Etelä-Pohjanmaan taas 52. Koko maan väestöllinen huoltosuhde pysyi vuosina 1995–2008 jokseenkin samana ollen noin 50. Myös Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde pysyi pitkään lähes samana ollen vuosina 1990–2009 noin 57. Vuodesta 2010 lähtien koko maan ja Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde on noussut vuosittain noin 1,5 prosenttiyksikön vauhdilla.

Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde on vuonna 2020 koko maassa 63,3 ja Etelä-Pohjanmaalla 73,3. Vuonna 2040 luku on ennusteen mukaan koko maassa 69,7 ja Etelä-Pohjanmaalla 79,8.

 

Sivuun liitetyt dokumentit:
Väestöllinen huoltosuhde alueittain 2015
Väestöllisen huoltosuhteen muutos 1980 - 2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös