Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisut

Luettelo Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisuista ja selvityksistä vuosilta 1994 - 2015

Ladattavissa olevat julkaisut (vuodelta 2014 ja uudemmat)

Julkaisusarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut
Julkaisusarja B: Selvitykset ja tutkimukset
Julkaisusarja C: Hallinnolliset asiakirjat ja tilastojulkaisut

Julkaisusarja A: Virallisesti hyväksytyt julkaisut

A:57 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018

A:52 Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

A:51 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I - Tuulivoima, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A:50 Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa. Kulttuuristrategia 2015-2020

A:49 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus. Ehdotus.

A:48 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015–2016                                      

A:47 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava vaihekaava I - Tuulivoima Maakuntakaavan linnustovaikutukset

A:46 Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta            

A:45 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden eväät. Ympäristöselostus, Maakuntaohjelma 2014-2017

A:44 Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden eväät. Maakuntasuunnitelma 2040, Maakuntaohjelma 2014-2017

A:44 South Ostrobothnia's Future Path. Regional development plan 2040 & Regional programme 2014-2017

Julkaisusarja B: Selvitykset ja tutkimukset

B:69 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys

B:68 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus, Tilastoliite 2014

B:67 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014

B:66 Tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset Etelä-Pohjanmaan arvokkaille maisema-alueille. Maisemaselvitys.

B:65 Tuulivoimapuistojen näkymävaikutukset Etelä-Pohjanmaalla. Päivitys.

B:64 Älykäs ja erottuva - Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia. South Ostrobothnia – Smart & Outstanding. Strategy fo Smart Specialisation

B:63 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma. Päivitys 2014

B:62 Selvitys Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan merkityistä seudullisesti merkittävistä venesatamista 2013

B:61 Etelä-Pohjanmaan energia- ja kasvihuonekaasutase 2010

B:60 Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia

B:59 Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi

B:75 Selvitys Etelä-Pohjanmaan ystävyyskuntatoiminnasta

B:76 Taide, kulttuuri, hyvinvointi – Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja

B:76 Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda verksamhetsmodeller

B:78 Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etela-Pohjanmaalla 

B:81 Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040

Julkaisusarja C: Hallinnolliset asiakirjat ja tilastojulkaisut

C:76 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvio 2015

C:73 Etelä-Pohjanmaan tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

C: 79 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018, talousarvio 2016

 

Julkaisujen tilaukset ja niihin liittyvät tiedustelut voi tehdä alla olevalla lomakkeella:

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös