Koulutustaso

Koulutustasoa kuvataan usein laskemalla väestöstä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita, keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (tarkemmat määritelmät koulutusjaottelusta). Tilastokeskuksen mukaan tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan minkä tahansa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita (korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan). Keskiasteen tutkinnolla tarkoitetaan esimerkiksi ylioppilas- tai ammatillisia tutkintoja. Korkea-asteen tutkintoihin on laskettu mukaan alimman korkea-asteen, alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot.

Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso on maan keskiarvoa alhaisempi, joskin se on noussut viimeisen 15 vuoden aikana tasaisesti nuorempien ikäluokkien kouluttautuessa. Vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 68,4 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli 70,7 prosenttia.

Maakunnan asukkaista suhteellisesti useampi on suorittanut keskiasteen tutkinnon kuin Suomen väestöstä keskimäärin (Etelä-Pohjanmaalla 44,3 prosenttia ja koko maassa 40,7 prosenttia). Ero väestöosuuksissa oli suurin korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla, joka oli Etelä-Pohjanmaalla 23,6 prosenttia ja koko maassa 28,8 prosenttia. Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oli 31,6 prosenttia ja valtakunnallisesti 29,3 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Tutkintoja suorittaneiden osuus suhteessa 15 vuotta täyttäneisiin oli kunnittain tarkasteltuna korkein Seinäjoella (75,2 prosenttia) ja Ilmajoella (70,8 prosenttia). Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus puolestaan oli korkein Karijoella (46,8 prosenttia) ja matalin Kuortaneella (41,3 prosenttia). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita suhteessa väestöön oli eniten Seinäjoella (31,45 prosenttia) ja Lapualla (27,2 prosenttia). Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien väestöosuus oli korkein Isojoella (44,7 prosenttia) ja matalin Seinäjoella (24,8 prosenttia).

Etelä-Pohjanmaan väestön koulutustaso nousee koko ajan. Alla olevaan taulukkoon on kuvattu maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkinnon suorittaneiden, keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden suhteelliset osuudet, jotka ovat kaikki kasvaneet vuosien 2011-2015 välisenä aikana.

Sivuun liitetyt dokumentit:
Koulutusrakenne 2015 alueittain
Koulutusrakenne Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa 2011-2015

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös