21 / 03 / 18

Etelä-Pohjanmaa – avoin maakunta

  • 0

Vierailin maaliskuun alussa Torontossa. Kaupungissa asuu tällä hetkellä lähes kolme miljoonaa asukasta. Vuonna 1834 Toronton väkiluku oli 9 000. Kasvu on varsinkin sotien jälkeen ollut vauhdikasta. Kaupunkiin tutustuessa jäin pohtimaan kaupungistumista ylipäätään. Yhtäältä, mitkä ovat olleet siellä kasvun edellytyksiä ja toisaalta, mikä on mahdollistanut moisen kehityksen.

Uudelle mantereelle on riittänyt tulijoita. Kanadan maahanmuuttopolitiikka onkin aktiivista ja maa ottaa vastaan monipuolisesti eri kansallisuuksia. Toki tulijoita valikoidaan erityisen pisteytysjärjestelmän avulla. Joka tapauksessa Kanadaakin vaivannut väestön ikääntymis- ja vähenemisongelma on onnistuttu nujertamaan. Uudet tulijat eivät ainoastaan työllisty vaan luovat myös itse uutta yrittäjyyttä ja toimeliaisuutta. Torontossakin asuu nykyään kymmeniä eri kansalaisuuksia, mm. erittäin suuri intialaisvähemmistö. Eri väestöryhmät elävät siellä myös sulassa sovussa keskenään.

Toronto on vain yksi esimerkki siitä, kuinka kukoistavat kaupungit ovat kautta historian olleet avoimia ja monikulttuurisia elinkeinoelämän, hallinnon, taiteiden ja tieteiden tihentymiä. Menestyneet kaupungit ovat arvoliberaaleja ja suosivat moninaisuutta. Muurien rakentajat ovat historian valossa olleet viime kädessä aina häviäjiä.

Suomessa otsikoidaan historiallisen alhaisista syntyvyysluvuista. Eteläpohjalaisiakin kuoli viime vuonna jo lähes 200 enemmän kuin syntyi. Kaiken kaikkiaan väestö väheni lähes 1 000 hengellä. Yritykset raportoivat pahenevasta työvoimapulasta. Työvoimareservit ovat nopeasti hupenemassa. Samaan aikaan nettomaahanmuutto oli vaivaiset 277 henkeä plussalla. Tällä menolla maakunta näivettyy vanhusten saattohoitoreservaatiksi.

Kanadassa on maahanmuuton avulla elvytetty myös maaseutua. Etelä-Pohjanmaalla maahanmuuton kärkikunnat ovat Seinäjoki, Kauhava ja yllätyksenä Lappajärvi. Eli maahanmuutto ei aina tarvitse kohteekseen suurkaupunkia. Muutaman kymmenen maahanmuuttajan voimin ei maakunnan murheellista kehityskuvaa kuitenkaan muuteta. Mutta emme tarvitse myöskään mitään maahanmuuton vyöryä, noin prosentti nykyisestä kokonaisväestöstä riittää jo kääntämään väestön lievälle kasvu-uralle.

Nykyisenä mobiiliviestinnän aikakautena keskeistä on se mielikuva, joka Suomesta ja Etelä-Pohjanmaasta leviää maailmalle täällä käyneiden ja tänne tulleiden keskuudessa. Meidän viestimme tulee olla Kanadan tavoin se, että Etelä-Pohjanmaa on kiinnostunut ottamaan vastaan työtä pelkäämättömiä eri alojen osaajia, jotka eivät säikähdä hieman karuja olosuhteita. Työperäisen maahanmuuton rinnalla on maakunnan kannettava kohtuullinen vastuu myös niistä, jotka ovat vastoin tahtoaan joutuneet jättämään kotimaansa.

Toronton kasvulukuja on turha tavoitella edes Seinäjoella, eikä Etelä-Pohjanmaasta tule Pohjois-Amerikan kaltaista kansojen sulatusuunia. Jotakin mallia rapakon takaa voidaan kuitenkin ottaa. Vähintäänkin on siirryttävä passiivisesta maahanmuuttopolitiikasta aktiivisen politiikan aikaan. Asiassa ollaan virittelemässä viranomaisyhteistyötä, mutta se ei yksin riitä. Mukaan on saatava myös yrityselämä ja kolmas sektori. Etelä-Pohjanmaalle mahtuu ja eteläpohjalaisuus kyllä kestää reilusti enemmän ”verenkuljettamia”. Uuseteläpohjalaisuus on ehkä tärkein tulevaisuuden kasvun ja kehityksen edellytys. Tehdään yhdessä Etelä-Pohjanmaasta avoin maakunta.

Antti Saartenoja
Vs. maakuntajohtaja

0 kommenttia
13 / 03 / 18

Kiinalaisia juttuja

  • 1

Aika hyvin on saanut olla uutispimennossa, että on Kiinalta ja pandoilta pystynyt viime aikoina välttymään. Ja molempiin aiheisiin suhtaudutaan sekä kovin myönteisesti että kovin kielteisesti - ja sitten siltä väliltä. Etenkin liike-elämä ja söpöihin karhuihin ihastuneet ovat myönteisiä, Kiinan taloudellis–poliittis–sotilaallisiin valtapyrkimyksiin ja eläintarhoihin ylipäätään kielteisesti suhtautuvat kommentoivat kriittisesti ja me loput sitten yritämme löytää kultaista keskitietä. Mikä nyt on muuttunut? Onko Kiina tullut lähemmäksi? Onko se tullut pandojen myötä läheisemmäksi tai edes tutummaksi?

Jokaisella on oman taustansa mukaisesti pinnallisempi tai syvempi tieto ja ymmärrys Kiinasta. Kouluajoilta ainakin historiasta, maantiedosta ja uskonnon opetuksesta on jotakin jäänyt mieleen. Kyseessä on vanha kulttuuri, joka on monella tavalla vaikuttanut länsimaidenkin kehitykseen vuosisatojen ajan, mutta vähän se jäi kaukaiseksi ja eksoottiseksi satumaaksi. Tämän päivän Kiina ei kuitenkaan sovi minkään syrjään vetäytyvän mystisen valtakunnan roolin.  

Yhä tärkeämpi kauppakumppani

Joitakin vertailulukuja voi miettiä, kun arvioi Kiinan mahdollisuuksia ja uhkia suomalaisten ja etenkin eteläpohjalaisten kannalta. Kiinan väestön ennustetaan vuonna 2020 ylittävän 1,4 miljardin rajan ja kääntyvän laskuun niin, että vuonna 2050 se on 1,3 miljardia.  Suomalaisia on 5,5 miljoonaa, eteläpohjalaisia vähän alle 200 000. Yli 5 miljoonan asukkaan kaupunkeja kiinassa on 14.

Kiina oli vuonna 2016 Suomen viidenneksi tärkein kauppakumppani. Kiinaan viedään tällä hetkellä metsäteollisuuden tuotteita, koneita, laitteita ja kemianteollisuuden tuotteita ja myös elintarvikkeita. Jatkossa kiinnostavat myös innovaatiot, puhtaat energiaratkaisut, biotalous ja arktinen tutkimus. Meille tuodaan elektroniikkaa, koneita, vaatteita ja jalkineita. Myös matkailussa Kiina on Suomen kannalta viidenneksi suurin lähtömaa. Pekingistä Helsinkiin on 6331 km. Lentoaika pääkaupunkien välillä on lyhimmillään noin 8 tuntia. Junalla Venäjän halki matka kestää 10–12 päivää. Passi on ”vain” 123 miljoonalla kiinalaisella. Vaikka koulutustaso maassa on kasvanut, kielitaito ei.

On toimittava nopeasti

Potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Kiinassa siis riittää, mutta kieli ja toimintakulttuuri ovat omansa. Ja Kiinaan ovat menossa kaikki muutkin, eivät pelkästään suomalaiset. ”Johan nyt on Kiinan markkinat” -seminaarissa Kuortaneella viime viikolla kävi selväksi, että Kiinassa on toimittava nopeasti, mutta myös tiedettävä, mitä tekee ja kenen kanssa. Päivässä tapahtuu yhtä paljon kuin meillä viikossa.

Esisopimus on aina vain merkki siitä, että jotakin tullaan tekemään - on oltava joustava ja kärsivällinen, toimittava pitkällä jänteellä ja varauduttava viivytyksiin myös taloudellisesti. Jo solmittuja sopimuksia voidaan muuttaa tilanteen sitä vaatiessa, tosin tähän on oikeus kummallakin osapuolella. Luottamus on ansaittava ja sitä on kunnioitettava. Uusi tekijä Kiinassa tarvitsee suosittelijan, jonka kiinalainen kumppani tuntee ja keneen hän luottaa. Kasvojen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.  ”Kaikki on mahdollista, mutta mikään ei ole helppoa”.

”Pandatalouden” potentiaali

Useilla suomalaisilla kaupungeilla on jo nyt joko omia yksiköitään tai ainakin vastuuhenkilöitään kehittämässä yhteistyösuhteita Kiinan suuntaan esim. ystävyyskaupunkien kautta - kuten Ähtärikin alkaa nyt tehdä Dujiangyanin kanssa. Etelä-Pohjanmaalla Kiinan suurlähettilään lanseeraama ”pandatalous” voi - paitsi pandojen alueelle houkuttelemien kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoitten myötä, myös tämänhetkisessä positiivisessa nosteessa Kiinan suuntaan eri toimialoilla - muodostua merkittäväksi tekijäksi. Se kuitenkin edellyttää toimeen tarttumista ja ehkä pitkällekin menevää yhteistyötä ja verkostoitumista omalla alueella, omalla toimialalla tai omassa klusterissa sekä tarjolla olevan kansainvälistä liiketoimintaa eri tavoin tukevan ja edistävän asiantuntija-avun aktiivista hyödyntämistä. Pienen on hankala edetä yksin, mutta onnistumisen mahdollisuus kasvaa yhteistyön kautta.

Lumi ja Pyry, kaksi nuorta pandakarhua, ovat autuaan tietämättömiä kaikesta siitä, mitä ne eri tahoilla katalysoivat. Niiden kohtalona on elää niin hyvää pandaelämää kuin tarhaolosuhteissa on mahdollista ja kenties olla luonnonmukaisina isovanhempina pandoille, joita aikanaan pystytään palauttamaan Kiinan vuoriston luontoon. Pandat ovat toisaalta toivon ja jatkuvuuden symboli - toisaalta uhanalaisena lajina varoitus siitä, mitä ihminen toiminnallaan negatiivisimmillaan pystyy saamaan aikaan. Kestävän kehityksen näkökulman soisi siis myös olevan aidosti olennainen osa pandataloutta. 

Pia Kattelus
Kansainvälisten asioiden päällikkö

1 kommenttia
06 / 03 / 18

#uusiep: Kohti lapset, nuoret ja perheet huomioivaa maakuntaa

  • 0

Pienentyvät lapsi-ikäluokat herättävät huolta, samoin lasten ja nuorten eriarvoistumiskehitys. Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta osalla ongelmat kasaantuvat ja syvenevät. Myös oppimistuloksissa on todettu olevan eroja muun muassa tyttöjen ja poikien välillä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin merkitys koko yhteiskunnan kestävän kehityksen näkökulmasta on tiedostettu ja siihen on haluttu panostaa mahdollistamalla jokaisessa maakunnassa toteutettava Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma LAPE.  Sen tavoitteena tuoda palvelut lähelle, osaksi lasten, nuorten ja perheiden arjen ympäristöjä ja uudistaa niiden sisältöjä vastaamaan nykyistä paremmin muuttuviin ja yksilöllisiin palvelutarpeisiin.

Osana LAPE-muutosohjelmaa on eri ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton toimesta toteutettu selvitys ”Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi”. Se sisältää esityksen lapsi, nuoriso ja perhepolitiikkaa koordinoivan kansallisen Lapsi ja perhestrategian laatimisesta. Strategia toimisi YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen toimeenpanon sekä lapsi, nuoriso ja perhepolitiikan toteutuksen välineenä. Maan hallituksen vaalikausittain vahvistama LAPE-strategia tulisi ohjaamaan myös maakuntien ja kuntien strategiatyötä sekä erityisesti eri toimijoiden välistä yhteistyötä niiden toteuttamisessa.

Uudistuvassa toimintaympäristössä huomion kohteena ei ole pelkästään se, mitä palveluja eri toimijat tuottavat, vaan miten niistä onnistutaan luomaan käyttäjän näkökulmasta toimiva palvelukokonaisuus. Erityinen huomio kohdistuu kuntien ja tulevan maakunnan yhteistoimintaan lasille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen tuottamisessa. Muutoksen toteuttaminen edellyttää myös uusien verkostoivien toimintamallien kehittämistä. Esimerkkinä niistä on osana LAPE- muutosohjelman kehittämistyötä oleva perhekeskustoimintamalli, jonka yhteyteen kootaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen hoidon ja tuen palvelut. Erityispalvelut tukevat perhekeskusten toimintaa. Nuorille suunnattuja palveluja kehitetään osana Ohjaamojen toimintaa.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista tulee edistää tavoitteellisesti. Lapsia ja nuoria halutaan kuulla ja kuunnella ja saattaa lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi osaksi päätöksentekoa. Uudet osallistavat toimintamallit sekä lasten, nuorten ja perheiden näkemysten huomiointi toimii samalla ystävällisenä kiinnostuksena ja tervetulotoivotuksena kuntiin ja maakuntaan. Näemmehän lapsen ja nuoren huomisen tässä hetkessä.

Eija Ala-Toppari-Peltola
Muutosagentti, lapsi- ja perhepalvelut

#uusiep

www.uusiep.fi

 

Lähteet:

Olli-Pekka Heinonen, Anna-Kaisa Ikonen, Matti Kaivosoja & Timo Reina

YHDYSPINNAT YHTEISEKSI MAHDOLLISUUDEKSI
Selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä

Sosiaali- ja terveysministeriö
ISBN: 978-952-00-3904-2
Helsinki 2018
https://www.mll.fi/kumppaneille/maakuntayhteistyo/maakuntastrategia-rakentamaan-lapsiystavallista-maakuntaa/

0 kommenttia
28 / 02 / 18

Vaihemaakuntakaavan III valmistelussa siirrytään ehdotusvaiheeseen

  • 0

 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan III teemoina ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergia- ja biolaitokset, energiapuun terminaalit sekä puolustusvoimien alueet. Käytännössä kaavassa osoitetaan mm. turvetuotantoon ja uusiutuvan sekä biopohjaisen energian tuotantoon soveltuvia alueita, maakunnallisesti merkittäviä puuterminaaleja sekä suoalueita, joiden suojeluarvoja ei saa vaarantaa. Lisäksi osoitetaan tilaa vaativia ja alueiden käytön yhteensovittamisen kannalta olennaisia puolustusvoimien alueita.

Maakuntakaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä keväällä 2017 ja siitä saatiin runsaasti lausuntoja ja muistutuksia. Kiitos kaikille palautteen antajille, teitä oli kaikkiaan 89 tahoa!

Palautteessa nousivat esiin etenkin turvetuotannon vesistövaikutukset ja mitoitus sekä suoluonnon suojeluun osoitettujen alueiden määrä. Myös vaihemaakuntakaavasta sittemmin pois jätetty maisemateema oli herättänyt ajatuksia. Olemme huomioineet saadun palautteen tarkistamalla kaavamerkintöjä, täydentämällä kaavaselostusta sekä teettämällä arvioinnin turvetuotannon linnustovaikutuksista. Lisäksi maakuntakaavan vaikutuksista Natura-alueisiin on tehty arviointi, jonka tulokset ja arvioinnista saadut lausunnot on huomioitu kaavan jatkovalmistelussa.

Seuraavaksi vaihemaakuntakaava III siirtyy ehdotusvaiheeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistumisen myötä ehdotusvaihe on kaksiosainen. Kaavaehdotuksesta on juuri lähetetty lausuntopyyntö viranomaistahoille ja lausuntokierroksen jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotukseen tehdään saadun palautteen perusteella tarvittaessa tarkistuksia ja sen jälkeen kaava asetetaan julkisesti nähtäville. Mikäli aikatauluihin ei tule muutoksia, olisi julkinen nähtävillä olo loppukesästä – alkusyksystä 2018 ja silloin kaikilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan joulukuussa 2018.

Toivomme, että aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus niin viranomaisten, elinkeinon harjoittajien, yhdistysten kuin yksityisten kansalaistenkin kanssa jatkuu myös kaavan ehdotusvaiheessa!

PS. Kaavan valmistelua varten on selvitetty noin kahdensadan eteläpohjalaisen suon luontoarvoja – tästä joukosta löytyy useita hyviä talviloman retkeilykohteita! Selvitykset on koottu kaavan nettisivuille osoitteeseen http://www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava3.

 

Mari Väänänen
Ympäristösuunnittelija

0 kommenttia
20 / 02 / 18

Etelä-Pohjanmaan liitto takakaarteessa

  • 0

Yleisurheilua seuraavat tietävät, että ennen loppusuoraa täytyy jaksaa puristaa takakaarre niin, että kiriin olisi vielä voimia jäljellä. Etelä-Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä on juuri nyt saavuttamassa oman takakaarteensa. Kalkkiviivana on 31.12.2019, jolloin kuntayhtymä sulautuu osaksi Etelä-Pohjanmaan uutta maakuntaa. Kirivaihdetta on pistettävä piakkoin silmään: ellei tänään, niin viimeistään huomenna.

Valtaosa huomiosta ja energiasta kohdistuu itsestään selvästi uuden maakunnan rakentamiseen. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että liitto kykenee hoitamaan perustehtävänsä vähintään samalla tasolla kuin tähänkin asti. Hankerahoituksen tulee virrata maakuntaan, maakuntakaavoituksen tulee edetä, kulttuurin kehittämisen ja kansainvälisten hankkeiden on pyörittävä. Etelä-Pohjanmaan etuja tulee herkeämättä edistää niin valtion kuin EU:n tasolla. Tämä kaikki on tehtävä tilanteessa, jossa työpanosta on siirretty jo nyt merkittävästi uuden maakunnan valmisteluun ja muutoinkin yleinen levottomuus alkaa pian vallata alaa. Toivottavasti ei mennä liikaa hapoille ja vauhti säilyy.

Etelä-Pohjanmaan kuntien yhteistyön edistäminen on ollut liiton missio koko sen olemassaolon ajan. Kuitenkin jo nyt on esitetty huolestuneita puheenvuoroja siitä, että kuntien yhteistyö on kaventunut koskemaan vain maakuntauudistusta. Samoin kuntayhteistyön jatkuminen vuodesta 2020 eteenpäin on avoin kysymys. On kuitenkin huomattava, että niin kulttuurin kuin aluekehittämisen tehtäväalueilla tavataan kuntia jatkuvasti ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Lisäksi maakuntasuunnittelu järjestää kuntakaavoittajille ensimmäisen yhteisen maakunnallisen tutustumismatkan ja yhteistyöfoorumin. Tätä työtä liitto tulee jatkamaan loppuun saakka. Uudella maakunnalla on varmasti myös halu toimia vastaavilla tavoilla kuntien yhteistyön luontevana ylläpitäjänä. Kysymys kuuluu, tulevatko kunnat antamaan maakunnalle tämän roolin?

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuosien mittaan trimmattu kovaan tuloskuntoon. Tästä kertovat muun muassa voitolliset tilinpäätökset. Myös viime vuoden tulos tulee olemaan ylijäämäinen. Takakaarre otetaankin tiukalla askelluksella ja loppusuoralle tullaan ampaisemaan vielä vereksin voimin.


Antti Saartenoja
Vs maakuntajohtaja

0 kommenttia
07 / 02 / 18

Irtoaako maakuntaohjelmatyöstä riittävästi kiksejä?

  • 0

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma vuosiksi 2018–2021 - Tuoreita eväitä Etelä-Pohjanmaalle - on juuri valmistunut ja saatavilla myös painotuoreina kappaleina Etelä-Pohjanmaan liitosta. Sähköisenä versiona opusta pääsee tarkastelemaan nettisivujen kautta http://www.epliitto.fi/maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehittämistä ohjaava asiakirja, joka laaditaan valtuustokausittain. Se on maakunnan yhteinen kehittämistahdon ilmaisu, joka sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet sekä koosteen toimeenpanoon käytettävissä olevista rahoitusresursseista.

Vaikka lakisääteisyys kuulostaa byrokraattiselta ja kahlitsevalta, jää maakunnalle lain ja asetuksen antamista raameista huolimatta runsaasti vapauksia tehdä ohjelmasta oman alueensa näköinen. Alueen näköisyys taas voidaan saavuttaa vain laajalla yhteistyöllä ja osallistumisella.

Tällä kertaa valmistelutyö oli aiempaa tiiviimpi ja lyhyempi muun muassa siksi, että moni aluekehittämisen organisoitumiseenkin liittyvä asia hakee muotoaan maakuntauudistuksen pyörteissä. Lyhyemmästä valmistelurupeamasta huolimatta työhön pystyttiin jälleen osallistamaan merkittävä joukko Etelä-Pohjanmaan kehittäjätoimijoita. Jokaisen ohjelmaprosessin käynnistyessä sitä hämmästyy ja toteaa kiitollisena, miten sitoutuneesti maakunnan organisaatiot ja niitä edustavat ihmiset jaksavat kerta toisensa jälkeen lähteä yhdessä pohtimaan, mihin suuntaan maakuntaa tulisi viedä tai mitä asioita tällä kertaa pitäisi painottaa.

Maakuntaohjelma on valintoineen aina kompromissi ja tasapainoilua erilaisten näkemysten välillä. Liiallinen konsensus voi vesittää strategiset painotukset. Liian tiukat valinnat ja sisällölliset rajaukset taas saattavat tuntua epäoikeudenmukaisilta. Siksi ohjelman laadintaprosessi keskusteluineen ja kohtaamisineen on usein tärkeämpi kuin lopputulos. Menneestä on opittu, että osallistuminen ja mahdollisuus tuoda omia näkemyksiä mukaan ohjelmaan myös varmistaa tavoitteiden ja niitä edistävien toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Ilman toimeenpanoa strategiat ja ohjelmat jäisivät merkityksettöminä hyllyihin pölyttymään.

Tulevaisuudessa kilpailu alueiden kesken tulee varmasti edelleen kiristymään, keskittymiskehitys tuntuu olevan ajan vääjäämätön trendi. Tämä haastaa koko maakuntaa ja maakuntaohjelmaprosessia asettamaan terävämpiä ja radikaaleja tavoitteita niin, että vahvistamme omia mahdollisuuksiamme ja elinvoimaamme, luomme uutta vetovoimaa ja lisäämme eteläpohjalaista kriittistä massaa. Strategiaohjelmatyön haasteena on pystyä innostamaan ja motivoivaan maakunnan kehittäjiä edelläkävijyyteen niin, että uskalletaan ajatella riittävän isosti ja tehdä joskus epäsovinnaisia valintoja. Eteläpohjalaisilla on tekijän maine, ja siksi ei kannata tyytyä seurailijan rooliin.

Sanna Puumala
Kehittämissuunnittelija

0 kommenttia
31 / 01 / 18

Kokemustenvaihtoa lumen ja jään keskellä

  • 0

Kun eteläeurooppalainen astuu tammikuisena iltana ulos lentokoneesta Vaasan lentokentällä, jo ensikosketus lumiseen maaperään luo mielikuvan siitä, että nyt ollaan jonkin erilaisen äärellä. Tuosta hetkestä eteenpäin hän suhtautuu näkemiinsä asioihin kenties ensivaikutelman mahdollistamalla inspiraatiolla: mitä kaikkea muuta itselleni normaalista poikkeavaa täällä on?

Kansainvälisissä kehittämishankkeissa ”omaa normaalia” haastetaan ja muokataan tavoitteellisesti. Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana useassa kansainvälisessä hankkeessa, joissa yhtenä päätavoitteena on tehostaa hyvien käytäntöjen ja mallien siirtämistä alueilta toisille. Näin tehdään siksi, että eurooppalaiset alueviranomaiset löytäisivät uusia välineitä ja työkaluja omalle strategiselle kehittämistyölleen.

Suomeksi sanottuna hankkeiden avulla etsitään toimivia ja onnistuneita malleja, joiden laajempi käyttöönotto hyödyttäisi kokonaisia yhteisöjä ja alueita eri puolilla Eurooppaa. Kun pyörä on keksitty, on tehokkaampaa kopioida vaihteet joltakin toiselta, kun keksiä nekin alusta asti itse. Tällä periaatteella työskennellään esimerkiksi Interreg Europe -ohjelman hankkeissa. Sen myötä Etelä-Pohjanmaalle saapuu aika ajoin asiantuntijoita muualta Euroopasta näkemään, miten ansiokkaasti hoidamme esimerkiksi omiin vahvuuksiimme kuuluvia asioita.

Kun innovaatioihin ja malleihin käydään tutustumassa eri osapuolten luona hankkeiden aikana, erilaiset toimintaympäristöt ja kotoisista poikkeavat olosuhteet vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme näkemiimme asioihin. Saatamme kokea ne kiinnostuneemmin ja avoimemmin, kuin jos näkisimme ne tutuissa maisemissa. Toisaalta meidän on nähtävä vaivaa hahmottaaksemme, miten jollakin alueella hyvin toimiva innovaatio voisi soveltua omaan elinympäristöömme. Joskus ideoita on hyvä jatkojalostaa eteenpäin.

Kysymyksiä ja oivalluksia

Miksi Etelä-Pohjanmaa on niin vetovoimainen alue? Miten suomalaiset korkeakoulut onnistuvat tekemään näin tiivistä yhteistyötä? Miten näin pienessä maakunnassa voi olla Atrian kaltainen ruokatehdas? Ja mistä punamultamaali tehdään?

Tässä vain murto-osa niistä kysymyksistä, joita minulle esitettiin tammikuun puolivälissä Etelä-Pohjanmaalla järjestetyn ruokahävikin vähentämistä edistävän ECOWASTE4FOOD-hankkeen opintomatkan aikana. Osallistujat löysivät ympäriltään yhä uusia ihmetystä ja ajatuksia herättäviä asioita, kuten alakoulun luokkahuoneessa olevan sohvan ja suomalaisen rypsiöljyn, joka onkin yllättäen herkullista (vaikka on tottunut oliiviöljyyn). Välillä vieraat saattoivat singahtaa eri suuntiin kuvaamaan utuisen huurreverhon läpi näkyvää auringonpaistetta tai kokeilemaan, saako lumesta tehtyä palloja. Yhtä kaikki, he olivat valmiita ottamaan selvää itselleen vieraista asioista ja hakemaan uusia ajatuksia kehittämistyölleen muualta.

Tätä teemme myös toisinpäin. On hyvä tiedostaa, että vaikka meillä Etelä-Pohjanmaalla on komiaa ja ittellistä, joskus joku jossain muualla on ehtinyt hoksata jonkin asian jo ennen meitä. Silloin kannattaa lähteä paikan päälle avoimin mielin katsomaan, että miten se on mahdollista ja miten saamme tuon etumatkan kiinni. Samalla saattaa löytyä jotain sellaistakin, mitä emme osanneet edes odottaa. Siitä syntyy kansainvälisen yhteistyön lisäarvo.

Tuota lisäarvoa kannattaa hyödyntää, sillä se voi parhaimmillaan olla yksi isoimmista moottoreista, jotka meitä ajavat eteenpäin kohti entistä parempia kehittämisideoita ja ratkaisuja alueemme hyväksi. Yksi Ecowaste4Food -hankkeen opintomatkan osallistujista tiivisti tunnelmiaan loppukeskustelun aikana: ”Vierailun parasta antia on saada ajatuksia siitä, miten voimme itse muuttua”.

Lue lisää ECOWASTE4FOOD-hankkeen vierailusta >>

 

Susanna Anttila
Projektikoordinaattori
ECOWASTE4FOOD-hanke

0 kommenttia
24 / 01 / 18

Geopark-statuksen haku lähestyy - olemmeko valmiit?

  • 0

Lauhanvuori–Hämeenkangas-luontomatkailualueen Geopark-valmistelu etenee useiden hankkeiden voimin kohti UNESCO Global Geopark -statuksen hakua. Valmistelutyö aloitettiin jo silloin, kun Metsähallituksessa tehtiin alueen luontomatkailusuunnitelma vuonna 2013, ja hakemus aiotaan jättää marraskuussa 2018. Pääsimme loppuvuodesta 2017 seuraamaan Saimaa Geoparkin hakuprosessia esievaluointeineen, kun he jättivät hakemuksen marraskuussa. Tiedämme siis, millainen urakka meillä on edessä tänä vuonna.

UNESCO on ollut vastuussa Geoparkeista vasta vähän aikaa, sillä niitä koskeva ohjelma hyväksyttiin UNESCOssa loppuvuonna 2015. Sen myötä kriteerit ovat tiukentuneet ja hakuprosessi pidentynyt puolella vuodella. Status on yhä vaikeampi saada: viime keväänä 16:sta hakijasta kahdeksan sai statuksen. Kokonaisuus vaatii monipuolista ja syvällistä kehittämistä mm. geosuojelun, kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen aloilla. Useimmin hakijoille on ollut haasteellista saavuttaa Geoparkille riittävä näkyvyys sekä koota Geoparkin pyörittämiseen tarvittavat resurssit pidemmällä aikavälillä.

Maakuntarajat ylittävää yhteistyötä

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alue kattaa kymmenen kuntaa kolmen maakunnan alueella, joten valmistelu on kunta- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Etelä-Pohjanmaalta mukana ovat Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki, Satakunnasta Siikainen, Honkajoki, Kankaanpää, Jämijärvi ja Karvia sekä Pirkanmaalta Parkano ja Kihniö. Vaikka alueen seutukunnilla on hyvin erilaiset kulttuuritaustat ja yhteistyökuviot ovat perinteisesti suuntautuneet alueelta ulospäin, on geologiasta ja Geoparkista löytynyt yhdistävä tekijä. Alueen Geopark-pääteema suo ja sen taustalla oleva geologinen historia yhdistää meitä, ja kaikille tarjolla olevat Geoparkiin liittyvät kehittymismahdollisuudet on tunnistettu ja omaksuttu hyvin koko alueella. Kunnat ovat sitoutuneet kehittämiseen, osallistuvat siihen niin rahallisesti kuin aktiivisina toimijoinakin, ja yritykset ja yhdistykset tuotteistavat palvelujaan innolla. Yhteistä hallintomallia rakennetaan hyvässä hengessä.

Alueen koulut ovat ottaneet vastuuta Geopark-ympäristökasvatuksen kehittämisestä, ja uusi kansainvälinen Leader-hanke on jo partnerineuvotteluja myöten pitkälle suunniteltu. Hanketta on valmisteltu Pohjois-Satakunnan Leaderin johdolla. Uusia hankkeita on syntynyt ympäristökasvatuksen lisäksi erityisesti matkailupalvelujen kehittämiseen sekä GeoFoodin eli ruokatuotannon ja -palvelujen pariin. Myös joitakin yritysryhmähankkeita on viriämässä. Toimijat ovat oppineet tietämään ja tuntemaan toisiaan yli maakunta- ja kuntarajojen, ja yhteistyö on selkeästi lisääntynyt yhteisten hankkeiden myötä.

Kävijämäärät ovat jo nousussa - lisää tavoitellaan

Valmisteluhankkeissa kehitetään sekä geokohteiden retkeilyinfraa että tietosisältöjä ja palveluja matkailijoille ja paikallisille asukkaille. Esimerkiksi Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistojen kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, Kauhanevalla jopa 60 %, kun kohteet ovat olleet mediassa enemmän esillä ja palvelurakenteita tullut lisää. Tietoa alueen geologiasta, luonnosta ja kulttuurihistoriasta on hankittu erilaisten maastossa tehtyjen inventointien perusteella, ja sitä jalostetaan sekä matkailun että ympäristökasvatuksen käyttöön.

Geopark-tuotteiden etsintä on osoittanut, että alueella on paljon erittäin laadukasta paikallisista raaka-aineista ja kulttuurista ammentavaa suunnittelu- ja tuotanto-osaamista sekä designia. Ei ole epäilystäkään, etteikö kokonaisuus olisi kansainvälisesti kiinnostava. Haasteena on, miten se saadaan näkyviin ja helposti ostettavaan muotoon ja että matkailijavirtaa saadaan lisättyä niin, että tuotteita ja palveluja kannattaa pitää saatavilla. Maltillisena tavoitteenahan on koko Geopark-alueella 25 %:n lisäys matkailijamääriin.

Matkailupalvelujen kehittämiseen saatiin lisäpotkua Suupohjan Leaderin hallinnoimasta ylimaakunnallisesta hankkeesta, jonka tavoitteena on koota koko alueen matkailu-, palvelu- ja tapahtumatarjonta yhteen kanavaan esille sekä koti- että ulkomaisille markkinoille. Hanke linkittyy Geopark-alueen mobiilioppaan toteutukseen: oppaasta on tarkoitus päästä myös ostamaan palveluja, tuotteita ja tapahtumalippuja. Edellytyksenä on, että mahdollisimman monella yrityksellä on verkkokaupat, joista palveluja voi ostaa.

Pyrimme siihen, että kaikissa alueen kunnissa olisi Geopark-infopisteet, joista voisi myös ostaa paikallisia tuotteita sekä niihin perustuvia Geopark-logotuotteita. Sillä tavalla saadaan lisättyä myös Geoparkin näkyvyyttä. Maastoon ja teiden varsille tarvitaan lisäksi runsaasti Geopark-opasteita. Kävijälle on statuksen kriteereiden mukaan oltava kaikin tavoin selvää, että hän vierailee Geopark-alueella.

Viestintään on panostettu aiempaa enemmän. Pian ilmestyy ensimmäinen Geopark-alueen digilehti sekä suomeksi että englanniksi. Digilehti pyritään saamaan koko Geopark-verkoston tietoisuuteen. Facebook-sivut ovat olleet ahkerassa käytössä jo pidempään, ja avasimme hiljattain myös Twitter-tilin. Käynnistimme lisäksi alueen kouluille kuvakilpailun, jossa on tavoitteena kuvata alueen luontoa neljänä vuodenaikana lasten ja nuorten näkökulmasta. Kuvakisaan hyväksytään valokuvien lisäksi videoita. Kisakuvia voi seurata Instagramissa hashtagilla #kuvakisalhgeopark.

Suo ja luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset kansainvälisen matkailun kärki

Kansainväliseen matkailuun on tekeillä tuotekokonaisuuksia, ja matkanjärjestäjiä on tulossa tutustumaan alueen tarjontaan ainakin Venäjältä ja Ruotsista. Geopark-haun ja -yhteistyön edetessä vierailijoita odotetaan myös muilta Geopark-alueilta. Geoparkin pääteema suo on matkailubrändinä ainutlaatuinen, ja sen alta löytyy monenlaista tarjontaa opastetuista retkistä turvesaunaan ja suoteemaisiin ravintola-annoksiin ja jälkiruokiin.

Luonto on hyvän olon lähde jo sellaisenaan, ja alueen luontokohteissa, myös kansallispuistoissa, on paljon hyvinvointimatkailuun liittyvää potentiaalia. Hyvinvointipolut ovat hyvä esimerkki jo olemassa olevasta tarjonnasta. Kannustamme kuitenkin käyttämään luontoa tuotekehityksessä entistä enemmän, kun esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärien kasvu sekä Suomen kohonnut maine luontomatkailumaana kertovat selkeää kieltä maamme matkailukysynnän lisääntymisestä. Sekä Geopark-hankkeissa että muissa alueen matkailuhankkeissa on työkaluja tarjolla myös kansainvälisen matkailun kehittämiseksi yrityksissä. Niihin tilaisuuksiin kannattaa tarttua.

Geopark-alueella on tekemistä myös kotimaisille luontomatkailijoille. Maastot ja reitit ovat pääsääntöisesti helppokulkuisia, joten potentiaalista asiakaskuntaa riittää omassakin maassa, kunhan aluetta ja sen tarjontaa tehdään tunnetuksi.

Terttu Hermansson
Projektipäällikkö
Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi ja Geopark-infrahankkeet

https://www.facebook.com/lauhanvuoriregion/
https://twitter.com/suogeopark
https://www.instagram.com/lauhanvuoriregion/
www.lauhanvuoriregion.fi

0 kommenttia
17 / 01 / 18

Kohti innovaatiotoiminnan tilannekuvaa

  • 0

Etelä-Pohjanmaalle työstettiin viime vuoden aikana innovaatiotoiminnan tilannekuvaa, joka koostui laajasta määrällisestä tietopohjasta ja laadullisesta analyysistä jaoteltuna kuuteen eri teemaan. Tilannekuva alleviivaa, että myönteisestä kehityksestä huolimatta on syytä panostaa jatkuvaan uudistumiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä osaamiseen ja kansainvälistymiseen. Ensimmäinen versio julkaistiin joulukuussa ja näkemyksiin voi tutustua tarkemmin liiton verkkosivuilla. 

Tilastotiedot aikasarjoineen tuottavat hyödyllistä ja vertailtavaa tietoa tärkeiltä yhteiskunnan osa-alueilta ja niistä voidaan tehdä erilaisia päätelmiä kehityksen suunnasta. Tilastot hahmottavat toimintaympäristön kehittymistä ja niiden avulla on mahdollista seurata, mitä muutoksia on tapahtunut tietyllä osa-alueella kuten väestökehityksen osalta. Indikaattorien sisältämää tietoa voidaan kuitenkin hyödyntää myös keskustelunavauksina. Miksi työllisyysaste on Etelä-Pohjanmaalla maan kärkitasoa? Miksi maakunnan tuottavuuskasvu hidastuu? Miksi nuorten aikuisten koulutustaso laskee? Tilastotietojen perusteella voidaan tehdä erilaisia päätelmiä, mutta ne vaativat aina tulkintaa ja ymmärrystä laajemmista kehityskuluista.

Tieto käyttöön!

Päätöksenteko ja kehittämistyö vaativat pohjakseen entistä enemmän laadukasta tietoa. Meidän tulee katsoa taaksepäin, jotta ymmärrämme, miten olemme tähän pisteeseen päätyneet ja muodostettava nykyhetken tilannekuva. Lisäksi tarvitsemme näkemyksiä ja systemaattisesti rakennettuja päätelmiä tulevaisuudesta, jotta pystymme päätöksillämme varautumaan tuleviin haasteisiin ja rakentamaan haluttua tulevaisuutta. Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii yhteiskunnan eri sektorien välistä dialogia ja yhteisen ymmärryksen muodostamista tavoitteista ja toimenpiteistä.

Tietoa on saatavilla valtava määrä, mutta se pitää myös ottaa käyttöön. Osana tilannekuvatyötä järjestettiin lokakuussa 2017 Kauhavalla seminaari ja työpaja, jossa keskusteltiin maakunnan uudistumisesta, tulevaisuudesta ja kokeilukulttuurista. Seminaari itsessään oli ensimmäinen kokeilu vuorovaikutuksen ja kehittämistyön vaikuttavuuden lisäämisestä maakunnassa. Kuluvan vuoden aikana on tarkoituksena jatkaa vuoropuhelua ja järjestää tulevaisuusraateja, joissa keskustelua voidaan syventää. Tapahtumien ja työpajojen hyöty on erilaisten ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa: molemminpuolista viestintää, näkemysten vaihtamista ja tulkintaa kehityksen suunnasta. Asiantuntijoilla, tutkijoilla, kehittäjillä ja elinkeinoelämällä on yhteinen päämäärä: Tieto pitää saada käyttöön!

Tutustu Innovaatiotoiminnan tilannekuvaan >> 

Täältä löytyvät Etelä-Pohjanmaan tilastosivut  >>

 

Miika Laurila
projektipäällikkö
Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanke

0 kommenttia
10 / 01 / 18

Vs. maakuntajohtajan tervehdys

  • 0

Vuosi 2018, sadasensimmäinen itsenäisyyden vuosi, on käynnistynyt pitkästä aikaa perinteisen talvisissa tunnelmissa. Joulunpyhien lepopäivät tulivat varmasti meille jokaiselle tarpeeseen. Mainiot hiihto- ja ulkoilukelit ovat tuoneet osaltaan lisäpiristystä heti vuoden alkuun.

Vuodenvaihde toi maakuntauudistuksen jälleen askeleen lähemmäksi toteutumistaan. Tämä tarkoitti uusia järjestelyjä myös Etelä-Pohjanmaan liitossa. Uudistuksen valmisteluresurssia muun muassa vahvistettiin siten, että maakuntajohtaja Asko Peltola siirtyi täysipäiväiseksi valmistelujohtajaksi. Tämän ja aikaisempien tehtäväsiirtojen johdosta liiton varsinaisen toiminnan johto on entistä enemmän varahenkilöiden käsissä. Maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja ja suunnittelujohtaja ovat nyt vs-alkuisia. Remmissä on kuitenkin kokenutta kaartia ja uskon vakaasti, että Etelä-Pohjanmaan liitto kykenee hoitamaan tehtävänsä mallikkaasti myös tulevina kuukausina ja vuosina.

Joka tapauksessa maakuntahallinnon painopiste alkaa kuluvan vuoden aikana vääjäämättä siirtyä uuden maakunnan puolelle. Taitekohtia ovat väliaikaisen toimielimen virallistuminen ensi kesänä ja lokakuun maakuntavaalit. Yhä enemmän työtä ja voimavaroja tulee kulumaan uuden maakunnan toimintojen suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Vaa’an kallistumisesta huolimatta Etelä-Pohjanmaan liiton on kyettävä säilyttämään toimintakykynsä ja palvelutasonsa loppuun asti. Muutoksen hallinta tuleekin olemaan vuoden tärkein teema ja meitä tullaan arvioimaan sen kautta, kuinka siinä onnistumme. Munakasta ei voi kuitenkaan voi edelleenkään tehdä rikkomatta munia.

Lopuksi haluan vielä toivottaa kaikille toivorikasta ja iloisen työntäyteistä vuotta 2018.

Antti Saartenoja
Vs. maakuntajohtaja

0 kommenttia
« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös