Lainakanta

(Seuraavat tiedot perustuvat ennakkotietoihin.)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisia.

Etelä‐Pohjanmaan kuntien lainakanta oli asukasta kohti laskettuna vuoden 2015 lopulla 3 275 euroa. Vuoden 2015 aikana ilman konsernilainoja laskettu maakunnan kuntien lainakanta kasvoi 279 eurolla asukasta kohti. Maakuntien velkaantuminen kasvoi vuoden aikana kaikissa paitsi neljässä maakunnassa: Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa lainakanta pieneni verrattuna edellisvuoteen.

Etelä-Pohjanmaalla korkein asukaskohtainen lainakanta (ilman konsernilainoja) oli vuoden 2015 lopulla Kauhajoella (4 262 euroa/asukas) ja pienin Isojoella (1 007 euroa/asukas). Vuoden 2015 tilinpäätösten mukaan asukasta kohti laskettu euromääräinen lainakanta kasvoi kahdessatoista kunnassa Etelä‐Pohjanmaalla. Lainakanta väheni Alajärvellä, Alavudella, Isojoella, Kauhajoella, Soinissa ja Vimpelissä. Eniten lainakanta kasvoi vuoden 2015 aikana Jalasjärvellä (1 183 euroa/asukas) ja toiseksi eniten Teuvalla (1 054 euroa/asukas).

Konsernilainat Etelä-Pohjanmaalla olivat huomattavasti kuntien lainakantoja isompia. Vuonna 2015 koko maakunnan tasolla konsernilainat olivat 2 795 euroa/asukas isompia kuin kuntien lainakannat. Suurin konsernilainakanta oli Jalasjärvellä (7 503 euroa/asukas) ja pienin Isojoella (1 768 euroa/asukas). Suurin ero kunnan ja konsernin lainakannan välillä oli Ähtärissä (erotus 4 590 euroa/asukas) ja pienin Karijoella (erotus 587 euroa/asukas).

Sivuun liitetyt dokumentit:
Lainakanta kunnittain Etelä-Pohjanmaalla ja maakunnittain 2012-2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös