Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus

Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen aluekehityslain 10 § mukaisen koko maakuntaa koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesäkuussa 2012. Maakuntahallitus hyväksyi suunnitelman toukokuussa 2014. Suunnitelmassa, jonka tavoitevuosi on 2040, ovat mukana pidemmän tähtäimen strategiset tavoitteet ja linjaukset sekä maakunnan sisäiset liikennetarpeet. Etelä-Pohjanmaan asemaa käsitellään osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kansainvälisiä yhteyksiä. Nämä Etelä-Pohjanmaan liikenteellisestä asemasta johtuvat tarpeet tulee ottaa huomioon valtakunnallisessa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvä aiesopimusluonnos vuosille 2015–2019 on valmistunut, mutta sen hyväksymistä ja allekirjoittamista on siirretty.

Aiesopimusluonnoksen mukaiset Etelä-Pohjanmaan merkittävimmät valtakunnan tasolla edistettävät kehittämistoimenpiteet sijoittuvat kehityskäytäville. Kiireellisyysjärjestykseltään ensimmäisessä korissa I ovat:

- Valtatien 19 ja kantatien 67 kehittäminen osana Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-kehityskäytävää
- Seinäjoki–Tampere-ratayhteyden kehittäminen osana Euroopan TEN-T-ydinverkkoa
- Valtatie 3 (Tampere–Jalasjärvi–Kurikka–Vaasa)

Lisäksi alemmanasteisen tieverkon kunnon ja hoidon turvaaminen sekä joukkoliikenne ja matkaketjujen toimivuus ovat korostuneet aiesopimusluonnoksessa.

 

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimusluonnos ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2017 -luonnos. Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto (2017) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus & Liikennevirasto (2014) (pdf)

Aiesopimusluonnos Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vuosina 2015–2019. Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus & Liikennevirasto (2015) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös