Maakuntassuunnitelma ja -ohjelma

Maakuntastrategia on maakunnan poliittinen kannanotto pitkän ja keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Strategian on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntastrategian maakuntasuunnitelmaosiossa määritellään vuoteen 2040 ulottuvat pitkän tähtäimen tavoitteet. Ne ovat perustana maakuntakaavalle ja maakuntastrategian keskipitkän tähtäimen maakuntaohjelmaosiolle sekä vuosittain laadittavalle maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle. Maakuntastrategia laaditaan alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti.

Maakuntavaltuuston 17.3.2014 hyväsymä Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia (pdf) ja ympäristöselostus (pdf)

Etelä-Pohjanmaan liitton on käynnistänyt uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun. Ohjelma pohjautuu edelleen maakuntastrategian pitkän tähtäimen tavoiteasentantaan eli maakuntasuunnitelmaosioon, mutta se laaditaan erillisenä asiakirjana. Maakuntahallitus hyväksyi osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 19.12.2016.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 laadinta käynnistyy lähtölaukaustilaisuudella torstaina 16.2.2017 klo 12-15.30 Seinäjoella Framissa. Pohjustukseksi kuulemme nykyisen maakuntaohjelman ulkoisen arvioinnin tuloksia. Pääosa tilaisuudesta varataan uuden ohjelman linjausten työstämiseen. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös