Maakuntassuunnitelma ja -ohjelma

Maakuntastrategia on maakunnan poliittinen kannanotto pitkän ja keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Strategian on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntastrategian maakuntasuunnitelmaosiossa määritellään vuoteen 2040 ulottuvat pitkän tähtäimen tavoitteet. Ne ovat perustana maakuntakaavalle ja maakuntastrategian keskipitkän tähtäimen maakuntaohjelmaosiolle sekä vuosittain laadittavalle maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle. Maakuntastrategia laaditaan alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti.

Maakuntavaltuuston 17.3.2014 hyväsymä Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia (pdf) ja ympäristöselostus (pdf)

Etelä-Pohjanmaan liitton on käynnistänyt uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun. Ohjelma pohjautuu edelleen maakuntastrategian pitkän tähtäimen tavoiteasentantaan eli maakuntasuunnitelmaosioon, mutta se laaditaan erillisenä asiakirjana. Maakuntahallitus hyväksyi osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 19.12.2016.

 

Ajankohtaista maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelusta

Maakuntahallitus, -valtuusto ja maakunnan yhteistyöryhmä kävivät evästyskeskustelun maakuntaohjelman pääpainopisteistä touko-kesäkuussa 2017. Ohjelman valmistelu jatkuu mm. ympäristövaikutusten arviointiryhmän työskentelyllä sekä viranomais- ja kehittäjäosapuolten kanssa pidettävillä palavereilla. Laaja lausuntokierros toteutetaan lokakuussa. 

Anna palautetta

Voit antaa palautetta maakuntaohjelman pääpainopisteistä alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeella. Halutessasi voit jättää palautteen myös nimettömänä.

Palautelomakkeeseen >>

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös