Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma

Maakuntastrategia on maakunnan poliittinen kannanotto pitkän ja keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Strategian on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntastrategian maakuntasuunnitelmaosiossa määritellään vuoteen 2040 ulottuvat pitkän tähtäimen tavoitteet. Ne ovat perustana maakuntakaavalle ja maakuntastrategian keskipitkän tähtäimen maakuntaohjelmaosiolle sekä vuosittain laadittavalle maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalle. Maakuntastrategia laaditaan alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti.

Maakuntavaltuuston 17.3.2014 hyväsymä Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia (pdf) ja ympäristöselostus (pdf)

 

Ajankohtaista maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelusta

Etelä-Pohjanmaan liitton on käynnistänyt uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun. Ohjelma pohjautuu edelleen maakuntastrategian pitkän tähtäimen tavoiteasentantaan eli maakuntasuunnitelmaosioon, mutta se laaditaan erillisenä asiakirjana. Maakuntahallitus hyväksyi osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 19.12.2016.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa ja sen ympäristöselostusta on valmisteltu joulukuusta 2016 lähtien. Luonnos on muotoutunut työryhmätyöskentelyn, alue-kierroksen, evästyskeskustelujen sekä lukuisten alueellisten, maakunnallisten, kansallisten ja EU-ohjelmien pohjalta. Maakuntaohjelma on tarkoitus valmistella hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa 2017.

Maakuntaohjelmaluonnos nähtävillä 29.9.-31.10.2017

Maakuntaohjelmaluonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 31.10.2017 saakka. Palautetta luonnoksesta voi jättää Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettuna postitse (PL 109, 60101 Seinäjoki) tai sähköpostitse (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi) liiton virastoon.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 (luonnos)

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman ympäristöselostus (luonnos)

Kuulutus nähtävilläolosta

Lausuntopyyntö

Lisätietoja antavat kehittämissuunnittelija Sanna Puumala (p. 040 509 4420, sanna.puumala(at)etela-pohjanmaa.fi) ja vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala (p. 0400 172 202, heli.rintala(at)etela-pohjanmaa.fi)

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös