Maakuntastrategian työryhmät

Maakuntastrategian valmisteluun osallistui viisi aihealueittain koottua työryhmää

  1. Elinkeinoryhmä: Uudistumiskykyinen ja osaamislähtöinen elinkeinorakenne ja palvelutuotanto
  2. Osaamisryhmä: Työelämän muutos ja tulevaisuuden osaamistarpeet, maakunnan osaamis- ja innovaatiojärjestelmä
  3. Hyvinvointiryhmä: Ennaltaehkäisevät toimet, yhteisöllisyys ja syrjäytymisen ehkäisy
  4. MAL (Maankäyttö, asuminen ja liikenne): Vahva ja eheä infrastruktuuri
  5. Energia ja ilmasto: Puhdas ja energiatehokas toimintaympäristö

Työryhmät koostuvat omien alojensa asiantuntijoista. Kokoonpanossa on huomioitu eri näkökulmat ja alueellinen edustavuus. Työryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa tulevaisuusverstaisiin muun muassa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadintaa ja maakuntaohjelman toteutumisen seurantaa ja arviointia varten.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös