Taloudellinen huoltosuhde

Työllisyysasteen ohella keskeinen taloudelliseen hyvinvointiin liittyvä mittari on taloudellinen huoltosuhde. Taloudellinen huoltosuhde tarkoittaa ei-työllisten eli työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien väestöryhmien suhdetta työllisiin. Huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat "elättämään". Taloudelliselle huoltosuhteelle on ominaista, että se nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja vastaavasti laskee työllisyyden parantuessa. Suuri indeksiluku kuvaa huonoa huoltosuhdetta erityisesti julkisten palveluiden rahoittamisen näkökulmasta.

Vuonna 2014 taloudellinen huoltosuhde oli koko maassa 140,6 ja Etelä-Pohjanmaalla 150,3. Seutukunnittain huoltosuhde vaihteli Seinäjoen seudun 141,8:n ja Järviseudun 177,9:n välillä. Maakuntien pienin huoltosuhde oli Ahvenanmaalla (99,6) ja suurin Kainuussa (178,9).

Sivuun liitetyt dokumentit:
Taloudellinen huoltosuhde alueittain ja kunnittain 2014

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös