Tiedotteet

19.03.2018

Sote-maistiaisissa keskustellaan uudistuksesta ja palveluista

Seinäjoella järjestetään sote-uudistukseen ja sote-palveluihin keskittyvä, kaikille avoin keskustelutilaisuus tiistaina 3.4.2018 Apila-kirjaston lukuportaikossa klo 18.30–20.00. Teemaan haetaan vauhtia sote-kropsuilla. Kropsukahvit ovat tarjolla kirjaston kahvilassa sadalle ensimmäiselle klo 18.00 alkaen.

Keskustelussa ovat mukana valmistelujohtaja Asko Peltola, muutosjohtaja Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja Esko Lehtimäki sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n erityisasiantuntija Tuula Peltoniemi. Tilaisuuden juontaa toimittaja Anssi Orrenmaa. Ennakkokysymyksiä keskusteluun voi lähettää osoitteessa www.uusiep.fi.

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana verkkolähetyksenä. Linkki lähetykseen löytyy osoitteesta www.uusiep.fi. Lisäksi lähetystä voi seurata Facebookissa Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -sivulla. Paikan päällä käytävään keskusteluun voi lähettää kysymyksiä verkkolähetysten yhteydessä. Sosiaalisessa mediassa keskustelua aiheesta käydään aihetunnisteella #uusiep.

Tilaisuuden järjestää Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistus, Yhteinen Etelä-Pohjanmaa.

Suora linkki lähetykseen: https://luovatehdas.fi/streamfhd_sotemaistiaiset.html

0 kommenttia
19.03.2018

Tervetuloa Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta -seminaariin!

Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta -seminaari Seinäjoella 20.3.2018


Etelä-Pohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy järjestävät tiistaina 20.3.2018
kiertotalousseminaarin Seinäjoella. Seminaarissa esitellään pk-yritysten kiertotaloutta
edistävän CESME-hankkeen aikana luotu Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden
toimintasuunnitelma sekä kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja mm. muovien ja tekstiilien
kiertotalouteen liittyvästä valtakunnallisesta kehittämistoiminnasta.


Paikka: Auditorio 1, Frami B, Seinäjoki
Aika: 20.3. klo 13 alkaen

Katso seminaarin ohjelma täältä >>

Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista antavat projektikoordinaattori Hanna Meriläinen Etelä-
Pohjanmaan liitto hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi ja projektipäällikkö Virpi Palomäki
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy virpi.palomaki@jpyp.fi.

Hankkeesta ja seminaarista tietoa myös sivuilta www.epliitto.fi/cesme.

Sydämellisesti tervetuloa!

0 kommenttia
22.02.2018

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sai 21.2.2018 järjestetyssä kokouksessaan tilannekatsauksen EU:n tulevasta rahoituskehyksestä sekä ohjelmakauden aikana eri rahoitusohjelmista myönnetyistä tuista.

EU:n tuleva rahoituskehys vuosille 2021–2027 on todennäköisesti huomattavasti pienempi

Britannian ero aiheuttaa EU:n tulevan rahoituskehyksen huomattavan pienenemisen, jota ei haluttane ainakaan täysimääräisesti paikata jäsenmaiden maksuosuuksien kasvattamisella. Kun suurimmat menoerät EU:lla ovat maataloustuki ja maaseudun kehittäminen sekä alue- ja rakennepolitiikka, on selvää, että näiden kokonaisuuksien supistamiseen EU-tasolla kohdistuvat suurimmat leikkauspaineet. Ne muodostavat tällä hetkellä noin 70 % EU:n budjetista.

Alue- ja rakennepolitiikka eli koheesiopolitiikka käsittää muun muassa EAKR- ja ESR-ohjelmien varat. Suomi tavoittelee koheesiopolitiikassa suhteellisesti korkeampaa saantoa tulevalla EU:n rahoituskehyskaudella.

– Merkittävä osa koheesiorahoituksesta on varattu sellaisille maille, joiden bruttokansantuote per asukas on alle 75 % EU:n keskiarvosta. Suomi voi saada rahoitusta vain kaikkein kehittyneimmille alueille varatusta määrärahasta, josta saantomme on muihin verrattuna hyvä, sanoo Etelä-Pohjanmaan liiton vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala.

Suomen saanto on nykyisin 34 euroa asukasta kohti vuodessa (Ruotsi 25, Itävalta 16, Tanska 10, Alankomaat 9 euroa). Suomessa rahoitus on painottunut Itä- ja Pohjois-Suomeen. Etelä-Pohjanmaan osuus kuluvalla kaudella on reilut 15 euroa asukasta kohti vuodessa.

Riittävä kehittyneiden alueiden koheesiorahoitus voitaisiin saavuttaa esimerkiksi muuttamalla rahoituksen jakokriteerejä. Esimerkiksi harva asutus on Suomen kannalta tärkeä kriteeri. Myös Itämeren, arktisuuden ja Venäjän raja-alueen huomioiminen ovat asioita, joita Suomi haluaa pitää esillä. Lisäksi Suomen ja muiden nettomaksajamaiden kannalta olisi tärkeää, että suurinta koheesiorahoitusta saavien maiden osalta EU-rahoituksen osuutta ohjelmissa pienennettäisiin ja kansallisen vastinrahoituksen osuutta kasvatettaisiin. Monissa nettomaksajamaissa, kuten Suomessa, EU-rahoituksen osuus voi olla 50 %, kun se joissain jäsenmaissa voi olla jopa 85 % julkisesta rahoituksesta.

EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta päätetään Eurooppa-neuvostossa osana monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluprosessia. Komission esitystä rahoituskehyksestä odotetaan ennen kesää 2018. Neuvottelut kestänevät vähintään vuoden, mutta aiempien neuvottelukierrosten valossa todennäköisesti pidempään. Päätöksen on oltava yksimielinen.

Toinen Suomeen saatavien EU-tukien suuruuteen merkittävästi vaikuttava asia on CAP27 eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. Uudessa järjestelmässä jäsenmaakohtainen strateginen suunnitelma hyväksyttäisiin yhteistyössä komission kanssa. Jäsenmaalle tulisi enemmän valtaa päättää sen alueella sovellettavan tukikokonaisuuden sisällöstä, valvonnasta ja seurannasta. Komissio seuraisi jäsenmaiden tavoitteiden ja tulosten saavuttamista, ja jäsenmaat puolestaan viljelijöitään. Uudistusta koskevan lainsäädännön odotetaan valmistuvan alkusyksystä 2018.

– Suomen lähtökohtana ja ydintavoitteena on turvata kotimaisen, vastuullisen ruuan tuotanto – nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka.


Maaseutuohjelman rahoitustuella on luotu yli 500 uutta työpaikkaa

Suomi saa Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta tukea omien maaseutualueidensa kehittämiseen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman tarkoituksena on tukea kasvua ja kehitystä, tuoda hyvinvointia koko Suomelle. Maaseutuohjelman rahoitusta alueellamme myöntävät Leader-ryhmät sekä ELY-keskus.

Ohjelmakaudella on maakunnassamme myönnetty tukea tähän mennessä yhteensä noin 42 milj. euroa 80 milj. euron kokonaispotista. 49 % (20,56 milj. euroa) tuesta on mennyt hankkeisiin, 31 % (12,98 milj. euroa) yrityksille ja 20 % (7,97 milj. euroa) yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Viime vuonna tukea myönnettiin yhteensä 10,92 milj. euroa. Yksittäisiä rahoitustukipäätöksiä on tehty tähän mennessä 744 kpl.

Tuettuja yrityksiä on ollut yhteensä 263 kpl, joista uusia yrityksiä on ollut 57 kpl. Uusia työpaikkoja yrityksissä on luotu yhteensä 522 kpl. Yritystukea saaneista yrityksistä yli puolet toimii joko palvelu-, metalli- tai elintarvikealalla.

Yleishyödyllisistä investointihankkeista yli puolet on myönnetty liikunta- ja harrastepaikkojen kehittämiseen. Seuraavaksi eniten on myönnetty tukea kylätalojen ja kokoontumistilojen sekä kevyen liikenteen pieninfran parantamiseen. Hanketukea on myönnetty myös mm. Ruokaprovinssin kehittämiseen, metsävarojen monipuoliseen kehittämiseen, yrittäjyyden edistämiseen maaseudulla sekä alueellisen vetovoiman kehittämiseen.

– Maaseudun kehittämisvaroille on Etelä-Pohjanmaalla ollut hyvä kysyntä ja alueen kunnat ovat olleet mukana rahoittamassa yleishyödyllisiä investointihankkeita, Ritva Rintapukka kertoo.


Yrityksen kehittämisavustuksella kannustettiin pk-yrityksiä kehittämään toimintaansa

Yrityksen kehittämisavustuksella ELY-keskukset voivat rahoittaa pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland -verkostoa. Rahoitus yrityksen kehittämisavustuksiin tulee Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Suomi toteuttaa EU:n jäsenenä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. Merkittävässä roolissa ohjelman toteutuksessa ovat pk-yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan edistäminen sekä vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta parantavien yritysten investointien ja kehittämistoimenpiteiden rahoittaminen.

Tähän mennessä kuluvalla ohjelmakaudella (1.7.2014 - 31.12.2017) Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille on myönnetty yrityksen kehittämisavustuksia yhteensä noin 9,5 milj. euroa ja lisäksi energiatukia noin 1,6 milj. euroa. Ohjelmakauden alussa yrityksen kehittämisavustuspäätöksiin oli käytettävissä Etelä-Pohjanmaalla hyvin myös kansallista määrärahaa, mutta vuoden 2016 jälkeen maakunnan pk-yritysten kehittäminen on rahoitettu ja rahoitetaan pelkästään EU-rahoituksen (EAKR) turvin.  Yrityksen kehittämisavustusta saaneet yritykset tavoittelevat kehittämistoimenpiteillään hankkeiden päätyttyä vaikutuksiltaan noin 175 milj. euron liikevaihdon ja 105 milj. euron viennin kasvua.

Vuoden 2017 rahoituksen kokonaiskysyntä oli edellisvuotta hiljaisempi. Viime vuonna Etelä-Pohjanmaan alueelle myönnetystä 2,2, milj. eurosta yli 70 % kohdistui pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen ja noin 25 % rahoituksesta sijoitettiin energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin. Toimialoista merkittävimpiä olivat metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus, joiden osuus myönnetystä rahoituksesta oli noin puolet sekä puutuotteiden valmistus, jonka osuus rahoituksesta oli reilut 20 %. Näiden toimialojen osuus rahoituksesta on Etelä-Pohjanmaalla ollut perinteisesti merkittävä.

Yritysten kehitystyön tulokset realisoituvat kassavirraksi usein vasta pidemmällä aikavälillä, joten loppuohjelmakauden halutaan edelleen sijoittaa resursseja yritysten uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviin hankkeisiin. Erityisesti toivotaan alueen pk-yrityksiltä kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen tähtääviä hankkeita, joilla pyritään madaltamaan yritysten kynnystä käynnistää vientiä tai viennin laajentamista uusille markkina-alueille. Etelä-Pohjanmaalle saatiin juuri 0,4 milj. euron lisärahoitus vauhdittamaan yritysten kansainvälistymistä.

– Lisäksi yrityksiltä toivotaan hankkeita, joilla kehitetään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä toimintatapoja, tuotteita ja palveluja sekä hankkeita, joilla tähdätään vähähiiliseen talouteen. Uudistumisen tueksi yrityksille voidaan myöntää rahoitusta myös pienehköihin esiselvitys- tai valmisteluhankkeisiin, kuten digiselvityksen tai kansainvälistymisstrategian tekemiseen, kertoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritysasiantuntija Leena Foudila


EAKR- ja ESR-rahoitusta myönnettiin viime vuonna lähes 3 miljoonaa euroa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa: pk-yritysten kilpailukyky (EAKR), uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR). Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). EAKR- ja ESR-haut ovat parhaillaan auki ja ne päättyvät 5.3.2018.

EAKR-rahoitusta on Etelä-Pohjanmaalla myönnetty koko ohjelmakauden aikana tähän saakka yhteensä 11,1 milj. euroa. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä noin 34 milj. euroa. EAKR-tukea myönnettiin viime vuonna yhteensä 2,6 milj. euroa. Tälle vuodelle jaettavaa saatiin yhteensä 4,1 milj. euroa.

EAKR-rahoituksella on rahoitettu tähän saakka yhteensä 41 Etelä-Pohjanmaan liiton hanketta ja 51 ELY-keskuksen yrityshanketta. Tämän lisäksi on rahoitettu 7 Business Finlandin (ent. TEKES) tutkimushanketta. Liiton hankkeisiin on haku kaksi kertaa vuodessa ja ELY-keskuksella on avoinna jatkuva EAKR-haku.

Etelä-Pohjanmaan liiton ja Business Finlandin rahoittamista hankkeista suurin osa (31 %) on keskittynyt IoT:hen, robotisaatioon ja digitalisaatioon. Toiseksi eniten tukea (27 %) ovat saaneet agrobiotalouteen ja ruokajärjestelmiin keskittyvät hankkeet. Rahoitusta on myönnetty myös mm. TKI- ja innovaatiotoimintaan ja korkeakouluyhteistyöhän sekä kasvuyrittäjyyteen ja energiatehokkuuteen.

Hankkeisiin tukea saaneita tahoja ovat mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Teuvan aikuiskoulutuskeskus, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Into Seinäjoki, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Luonnonvarakeskus, Ruralia-instituutti, Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu sekä Tampereen ja Vaasan yliopistot.

Esimerkiksi tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin on osallistunut yhteensä 499 yritystä. TKI-toiminnan tai TKI-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa on käynnistänyt 43 yritystä. Pk-yritykset ovat toteuttaneet 33 hanketta, joiden keskeisenä tavoitteena on ollut yritysten kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta. Yritykset ovat kehittäneet uusia innovaatioalustoja 29 kpl.

ESR-hankkeilla edistetään mm. työllisyyttä, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta, naisten ja miesten työllistymistä aloille ja tehtäviin, joissa he ovat vähemmistösukupuolen edustajia sekä koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymiä. Hankkeilla lisätään kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta sekä heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Alueellista ESR-rahoitusta on ollut käytettävissä tällä ohjelmakaudella yhteensä 7,1 milj. euroa. Käynnissä oleviin tai jo päättyneisiin 20 hankkeeseen on varattu noin 5,6 milj. euroa. Viimeisimpään hakuun tulleita hakemuksia on vielä päätösvalmistelussa. Viime vuonna ESR-rahoitusta myönnettiin yhteensä 1,5 milj. euroa.

– Rahoitetuilla hankkeilla avataan ohjattuja opintopolkuja toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä ja kehitetään sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille simulaatiovalmennusta. Sote-uudistukseen liittyen Etelä-Pohjanmaalla kehitetään yhteistyöverkostossa sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä. Hankkeeseen sisältyy myös asiakastyötä, kertoo rahoitusasiantuntija Johanna Latvala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Eniten rahoitusta (3,7 milj. euroa) ovat saaneet työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -toimintalinjaan kuuluvat hankkeet. Seuraavaksi eniten rahoitusta (2,3 milj. euroa) on myönnetty koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen -toimintalinjan hankkeille. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta -toimintalinjaan kuuluvia hankkeita on rahoitettu 1,2 milj. eurolla.

Rahoitetuista 20 hankkeesta yksityisen sektorin toteuttamia hankkeita on ollut 3 kpl, julkisen sektorin 9 kpl, kuntien 4 kpl ja työvoimapoliittisia hankkeita on ollut 4 kpl. ESR-rahoitusta ovat saaneet mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen kaupunki ja Rytmi-instituutti.  

  

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 984 tai vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.

0 kommenttia
21.02.2018

Suomi 100 -juhlavuotta vietettiin joka niemessä ja notkelmassa myös Etelä-Pohjanmaalla

Kuva: Katariina Vestergård/ Seinäjoen kaupunki

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlia vietettiin viime vuonna antaumuksella myös Etelä-Pohjanmaalla. Viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyjä hankkeita oli maakunnassa yhteensä 286 kappaletta. Todellisuudessa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia oli moninkertainen määrä, koska monessa hankkeessa oli useita erillisiä tilaisuuksia.

– Suomen juhlavuosi oli monipuolinen ja rikas, erilaisia elämyksiä, tapahtumia ja hankkeita täynnä. Maakunnassamme tapahtui vuoden aikana paljon. Juhlavuoden tilaisuuksia oli tarjolla kaikille: lapsille, nuorille, ikäihmisille, naisille ja miehille sekä erityisryhmille. Juhlavuoden tilaisuuksia järjestettiin kaikissa eteläpohjalaisissa kunnissa ja kaupungeissa, kertoo Suomi 100 -aluekoordinaattori Tuija Ahola Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Itse ideoitujen hankkeiden lisäksi maakunnassa toteutettiin lukuisia valtakunnallisia hankkeita. Koko Suomen kattavia hankkeita oli juhlavuoden aikana yhteensä 1 143.

Ohjelmatyöhön Etelä-Pohjanmaalla käytettiin Etelä-Pohjanmaan liiton talousarviomäärärahaa vuosina 2016–2017 yhteensä 90 000 euroa, ja valtionavustusta toiset 90 000 euroa, yhteensä siis 180 000 euroa. Tämä raha jaettiin maakunnan Suomi 100 -hankkeille aluetukena. Aluetukea maakunnassa sai 66 hanketta. Aluetukien summa vaihteli 500–15 000 euron välillä.

Mannerheim-ooppera ja sen nimiroolia esittävä Waltteri Torikka valloittivat niin yleisön kuin kriitikoiden sydämet viime kesänä Ilmajoen musikkijuhlilla. Ooppera saa jatkoa tulevana kesänä. Kuva: Jussi Niukkala

Moninainen juhlavuosi maakunnassa

Suomi 100 -juhlavuosi oli täynnä sisällöltään hyvin erilaista ohjelmaa: teatteria, musiikkia, tanssia, näyttelyitä, moninaisia tapahtumia, seminaareja, kilpailuja, elokuvia, urheilua ja liikuntaa, retkeilyä, opastuksia ja muotinäytöksiä. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin kirjoja, kalentereita, videoita, levyjä ja lehtiä. Pystytettiin muistomerkkejä ja kunnostettiin sankarihautoja. Valmistettiin monia tuotteita, niin virallisia kuin epävirallisia. Kudottiin Suomi 100 -villasukkia sekä sukkia veteraaneille ja vauvoille. Syötiin yhdessä erilaisissa seurueissa ja pöydissä, saunottiin sadoissa saunoissa ja pukeuduttiin sinivalkoisiin. Esiin nostettiin kansalliskoiramme Suomen pystykorva ja Suomen hevonen. Esille tuotiin kansallisia ja paikallisia merkkihenkilöitä, paikkoja ja rakennuksia sekä kulttuuriperintöä. Juhlavuosi oli täynnä hyväntekeväisyyttä, hyviä tekoja, lahjoja ja päätöksiä.

– Olen iloinen siitä, että Suomi 100 -juhlavuodesta tuli näin moninainen Etelä-Pohjanmaalla. Se kosketti ihmisten arkea ja juhlaa. Suomen 100-vuotista historiaa tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta esimerkiksi lapsen silmin, naisen kokemuksena, suomalaisen sotilaan kokemuksena, vanhuksen tai vaikkapa muistisairaan silmin, Ahola toteaa.


Mummo kutoo - lampaasta villasukaksi -hankkeen aktiiviset naiset kutoivat Suomi 100 -villasukkia ja kertoivat langantekemisen perinteestä sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa hyväksi. Kuva: Annika Pollari

– Juhlavuosi ei ollut pelkkää historiaa, siinä huomioitiin myös tämä hetki ja tulevaisuus. Juhlavuosi oli huippuvuosi. Suurimmat kiitokset kuuluvat niille sadoille vapaaehtoisille, jotka olivat mukana tekemässä ja juhlimassa ikimuistoista Suomi 100 -juhlavuotta Etelä-Pohjanmaalla, Ahola kiittelee.

Mies - Tanssipidot -esityksessä lapualaiset näyttivät, kuinka mies tanssii! Video: Mies - Tanssipidot

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan liitto

Tuija Ahola, Suomi 100 -aluekoordinaattori
puh. 050 537 8071
tuija.ahola@etela-pohjanmaa.fi

0 kommenttia
19.02.2018

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on edistetty etenkin osallisuutta

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Valtakunnallisessa valmistelussa merkittävin uutinen edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen on tammikuussa tehty hallituksen reformiministerityöryhmän päätös, että hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:tä koskeva sääntely ja yhtiö lakkautetaan. Hetli Oy:n oli tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Päätös ei tällä tietoa vaikuta maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan. Maakuntien tilakeskus Oy vastaa tulevien maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palveluista ja Vimana Oy tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Hetli Oy:stä luopuminen vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan uuden maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (TAHE) järjestämistä koskeviin selvityksiin ja päätöksiin, sillä nämä palvelut on nyt mahdollista tuottaa myös itse osana konsernipalveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle. Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi ennen joulua. Nämä koskevat asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa ja tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa. Lisäksi lakiluonnoksessa on lausuntokierroksen perusteella täsmennetty mm. asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita.

Maakunta ja sote-udistuksen lakipaketteja viimeistellään parhaillaan, ja tämänhetkisen tiedon mukaan lait annetaan eduskuntakäsittelyyn 8.3.2018. Tavoitteena on vahvistaa uudistusta koskevat lait eduskunnan kevätistuntokauden 2018 aikana.

Maakunnallisessa valmistelussa on viety eteenpäin osallisuuteen liittyviä teemoja.

Etelä-Pohjanmaalla ollaan tämän kevään aikana käynnistämässä ennakoivasti maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten työtä. Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) nuorisovaltuustojen jäsenille ja ohjaajille on järjestetty kaksi tapaamista. Muiden osallisuutta vahvistavien uuden maakunnan toimielinten eli vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston valmistelevat kokoukset pidetään kevättalven aikana.

Maakuntien yleiseen esivalmisteluun tarkoitettua valtion avustusta koskeva hakemus on toimitettu valtiovarainministeriölle ohjeiden mukaisesti tammikuun lopussa. Etelä-Pohjanmaalle on myönnetty rahoitusta tämän vuoden esivalmisteluun noin 570 000 euroa. Maakuntien liitot voivat käyttää viime vuonna myönnettyä esivalmisteluavustusta myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018, jolloin väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE aloittaa virallisesti toimintansa. 

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Etelä-Pohjanmaalle haetaan valtionavustusta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi

Maakuntahallitus päätti hakea valtionavustusta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä henkilökohtaisen budjetin osalta koko Etelä-Pohjanmaalla. Mikäli rahoituspäätös on myönteinen, Etelä-Pohjanmaan liitto toimisi valinnanvapauspilotin teknisenä hallinnoijana.

Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä eli sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lait hyväksytään ensi kesänä, on valinnanvapauspilotit tarkoitus toteuttaa laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen.

Lisätietoja: projektijohtaja Harri Jokiranta, puh. 040 774 8402; muutosjohtaja Johanna Sorvettula, 040 662 0047.

SOTE-koordinaattorin paikka haettavaksi

Maakuntahallitus päätti avata sote-koordinaattorin tehtävän haettavaksi. Sote-koordinaattori on osa Etelä-Pohjanmaan sote-valmistelun kokonaisuutta, ja toimenkuva sijoittuu toimivaan sote-tiimiin.

– Koordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän, palvelujen ja ammatillisen toiminnan integraation valmistelua monialaisessa maakunnassa ja tulevan maakunnan toimijaverkostossa, joka käsittää niin kunnat ja järjestöt kuin yksityisetkin palvelun tuottajat, toteaa valmistelujohtaja Asko Peltola.

Koordinaattorin tehtäväkokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon taustoitustyöstä ja valmistelusta osana sote-järjestäjän ja liikelaitoksen toiminnan kokonaisuutta sekä palvelustrategian ja palvelulupauksen sekä hyvinvointi ja terveys (HYTE) -rakenteiden ja toimintojen valmistelusta.

Etelä-Pohjanmaan liitto haki loppuvuodesta 2017 sote-koordinaattorin valtionavustusta valmistelurakenteessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan palkkaukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustusta yhteensä 142 777 euroa.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

III vaihemaakuntakaavan ehdotus hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston sekä kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet. Hallitus päätti niin ikään lähettää kaavaehdotusaineiston lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritetyille viranomaistahoille sekä valtuuttaa maakuntakaavan valmistelijat tekemään tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä kaavaehdotusaineistoon ennen lausunnoille lähettämistä.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava sisältää suoluonnon suojelun, turvetuotannon, bioenergia- ja biolaitosten, puuterminaalien sekä puolustusvoimien teemat.

Kaavan valmisteluaineistosta saatiin runsaasti palautettu sen nähtävilläoloaikana.

– Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 89 lausuntoa tai muistutusta. Kunnat, naapurimaakunnat ja muut viranomaiset antoivat yhteensä 26 lausuntoa. Lisäksi yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatiin 63 muistutusta. Pääosa muistutuksista käsitteli turvetuotannon teemaa, kertoo vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen on laadittu vielä Natura-tarveharkinta, ja sen osoittamille alueille luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnista saatiin kuulemisaikana neljä lausuntoa ja kuusi muistutusta. Lisäksi kaavaluonnoksesta saatuun viranomaispalautteeseen on reagoitu laatimalla turvetuotantoon soveltuville aluille linnustovaikutusten arviointi. Kaavaehdotuksessa on huomioitu luonnosvaiheessa saatu palaute, Natura-arvioinnin tulokset sekä saatu palaute ja turvetuotantoon soveltuville alueille laadittu linnustovaikutusten arviointi. Lisäksi kaavaselostukseen on laadittu kaavan merkittävien vaikutusten arviointi.

Seuraavaksi maakuntakaavaehdotus lähtee viranomaisten lausuntokierrokselle.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, 040 3568 044.

Rahoitusta SeAMKin Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hankkeen osarahoitettavaksi EAKR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja räätälöidä sopivia työkaluja sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten kasvun ja menestymisen tukemiseen sekä selvittää ja tuottaa alan pk-yrityksille tietoa digitaalisuuden ja uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista alan palvelukehitykseen ja kasvun mahdollistamiseen. Hanke pyrkii kehittämään myös uusia, innovatiivisia toimintatapoja yhdessä alan pk-yritysten kanssa, joissa otetaan oppia sekä sote- että muiden toimialojen edelläkävijäyrityksistä kansainvälisesti ja kansallisesti. Hankkeen toimilla autetaan sote-alan pk-yrityksiä varautumaan ennalta tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hanke toteutetaan 1.2.2018–31.7.2020 välisenä aikana ja sen kokonaisbudjetti on 248 580 euroa. EAKR- ja valtionrahoituksen osuus on 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 174 006 euroa.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202; kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905.

 

0 kommenttia
8.02.2018

Yrityksiä kannustetaan suuntaamaan katseensa Kiinaan

Yritysten ajankohtaispäivässä tarjolla Kiina-tietoutta ja käytännön neuvoja viennin aloittamiseen

Etelä-Pohjanmaalla ollaan suuntaamassa katseita Kiinaan. Kaupankäyntimahdollisuuksia on teollisuuden ja matkailun lisäksi esimerkiksi osaamisen ja koulutuksen viennissä. Elintarvikeala on ollut suunnannäyttäjä ja tienraivaaja Kiinan viennissä, ja nyt mukaan halutaan myös muita toimialoja maakunnasta.

– Kiina on nyt vahvasti esillä Etelä-Pohjanmaalla sekä pandojen saapumisen että onnistuneiden vientikauppojen vuoksi. Yli miljardin asukkaan maassa riittää otettavaa vielä monelle eteläpohjalaiselle yritykselle, toteaa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen.

Käytännön vinkkejä tarjolla

Teollisuuden ja matkailualan yrityksille on tarjolla Kiina-tietoutta sekä käytännön vinkkejä Kiinan vientiin tai tuontiin maaliskuun 8. päivä järjestettävässä Johan nyt on Kiinan markkinat -ajankohtaispäivässä. Kuortaneen Urheiluopistolla järjestettävässä tilaisuudessa on paikalla Kiinan yritysmaailman sekä matkailun asiantuntijoita, joilta saa käytännön neuvoja mm. kiinalaiseen kulttuuriin ja liike-elämän etikettiin sekä tuotteiden ja palvelujen vientiin tai tuontiin liittyvissä asioissa. Asiantuntija-apua ovat tarjoamassa muun muassa tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen Visit Finlandista, patenttiasiamies Fu-Chia Aspelin ja eurooppapatenttiasiamies Erkki Rahkonen Berggreniltä sekä Kiina-asiantuntija Kirsi Mantua-Kommonen ja professori Jukka Salo.

Iltapäivän teemapajoissa pureudutaan asioihin syvemmin ja kartoitetaan samalla yritysten kiinnostusta Kiinan markkinoita sekä kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemista kohtaan.

– Aiomme järjestää vastaavanlaisia ajankohtaispäiviä ja erilaisia teemapajoja kevään aikana useampia, mikäli yrityskentältä tulee niille tilausta, Kinnunen lisää.

Hoi kiinalaiset, tulkaa meille!

Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 2,5 miljardia euroa vuonna 2016 *. Määrällisesti eniten (+ 77 milj. €) lisääntyi Kiinasta saapuneiden rahankäyttö. Matkailijat käyttivät keskimäärin noin 320 euroa matkaa kohden Suomessa. Eniten rahaa matkailijaa kohden käyttivät kiinalaiset (940 €).

– Nyt kun kiinalaisten mielenkiinto Suomea kohtaan on herännyt, on meillä kaikki mahdollisuudet houkutella heitä Helsingin ja Lapin ohella myös Väli-Suomeen. Meille tavanomaiset asiat, kuten marjojen poiminta tai vain suomalaisen metsän kokeminen voivat olla todella eksoottista miljoonakaupungissa asuvalle, Ähtäri Zoo Panda Visit -hankkeen projektipäällikkö Satu Keski-Valkama sanoo.

Keski-Valkaman mukaan matkailuelinkeinolle tarjotaan nyt erinomainen mahdollisuus kuulla kiinalaismatkailijoiden tarpeista ja heitä kiinnostavista palveluista. Johan nyt on Kiinan markkinat -ajankohtaispäivän lisäksi apua on saatavilla myös Ähtäri Zoo Panda Visit -hankkeessa, jossa yrityksiä kannustetaan palvelumuotoilun avulla luomaan ja kehittämään matkailutoimintaa sekä selvittämään tuotteiden vientipotentiaalia.

Johan nyt on Kiinan markkinat -ajankohtaispäivän järjestävät Ähtäri Zoo Panda Visit -hanke, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Team Finland sekä Etelä-Pohjanmaan liitto.

* Visit Finland matkailututkimus 2016, Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy.   
                    

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä >>

Ilmoittaudu mukaan 1.3.2018 mennessä  täällä >>

 

Lisätietoja: 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja
puh. 040 751 5610
pertti.kinnunen@kauppakamari.fi

www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi

 

 

 

 

0 kommenttia
15.01.2018

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Maakunta- ja sote-udistuksessa on tehty joitakin tarkentavia linjauksia viime viikkojen aikana.

Joulua edeltävällä viikolla maan hallitus sopi keskeisistä täsmennyksistä valinnanvapauslakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa esiin nousseisiin huolenaiheisiin. Myös sote-ulkoistusten ja -investointien rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka.

Hallituksen täsmentävien linjausta mukaan peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Maakunnat saavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa. Myös säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Maakunta saa päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoja konsultaatiopalveluihin sisältyy. Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta.

Hallitus sopi niin ikään, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteen sovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.

Ennen vuodenvaihdetta vahvistettiin myös kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaolon jatkuminen vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennettiin. Myös kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatkettiin vuodella.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Nuorten maakunnan kehittäminen jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus pitää tärkeänä nuorten maakunnan kehittämistä monialaisena yhteistyönä Etelä-Pohjanmaalla. Maakuntahallitus keskusteli Nuorekas Etelä-Pohjanmaa -visiosta ja hankkeesta ja päätti jatkaa hankkeen valmistelua.

Nuorten maakunnan tavoitteena on sitouttaa nuorten parissa työskentelevät eri tahot, organisaatiosta riippumatta, nuoria arvostavaan ja vahvistavaan toimintakulttuuriin. Nuorten maakunnan tulisi taata nuorille sellainen ympäristö, jossa nuoret pystyvät kasvamaan ja kehittymään aikuisiksi ja jossa heille annetaan mahdollisuus myös osallistua ja vaikuttaa oman kunnan ja maakunnan toimintaan entistä helpommin.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123; muutosjohtaja Johanna Sorvettula, 040 662 0047.


Valmistelujohtajalle päätösvaltaa hankintoihin

Koska Asko Peltola on siirtynyt vetämään päätoimisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujohtajuutta, päätti maakuntahallitus delegoida hänelle valtuudet tehdä päätöksiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun käytettävissä olevan valtion myöntämän rahoituksen puitteissa alle 60 000 euron hankinnoista itsenäisesti ja varata maakuntahallitukselle valmistelujohtajan päätöksiin otto-oikeuden.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.


Vastuuvalmistelun resursointia tarkistettiin

Maakuntahallitus hyväksyi esitetyn mukaisen vastuuvalmisteluresursoinnin ajalle 1.1.–31.7.2018

sekä sihteeripalveluihin ja maakunnille siirtyviin tiloihin liittyviin selvityksiin kohdistuvat rekrytoinnit.  Muihin tarvittaviin rekrytointeihin palataan hallituksen seuraavissa kokouksissa.

Vastuuvalmistelijoiden työpanokset ovat ajalla 1.1.–31.7.2018:

 • Aaltonen Jari; kasvupalvelut (60 %)
 • Jokiranta Harri; muutosjohtaja (100 %; kuntien rahoittama projekti)
 • Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (100 %)
 • Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalvelut) (100 %)
 • Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (100 %)
 • Penninkangas Tanja; SOTE-tuotanto (sote-yhtiöt: suoranvalinnan yhtiö ja sote-keskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna) (60 % 1.1.–28.2.; sen jälkeen 100 %)
 • Pätsi Ari; tietohallinto (30 %)
 • Rantala Hanne; viestintä (100 %)
 • Rautio Liisa Maria; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö (20–30 %)
 • Rintapukka Ritva; maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut (50 %)
 • Saartenoja Antti; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö (20 %)
 • Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (80 %)
 • Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (100 %)
 • Tanhuamäki Mikko; tukipalvelut (50 % 1.1.–31.3.; sen jälkeen 100 %)
 • NN; taloushallinto (100 %) (taloushallinnon uuden vastuuvalmistelijan haku on käynnissä)

Lisäksi vastuuvalmistelussa ovat mukana kuntien rahoittaman Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektin kautta SOTE-järjestämisestä vastaava Päivi Saukko ja asiantuntija-assistentti Miska Kaihlamäki sekä valtakunnalliset muutosagentit Eija Ala-Toppari-Peltola (LAPE) ja Anneli Saarinen (I&O).

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Maisemateema poistetaan vaihemaakuntakaavasta

Maakuntahallitus päätti poistaa maisema-alueiden teeman käsittelyn Etelä-Pohjanmaan III vaihekaavasta ja hyväksyi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III:n, joka käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja sekä kulttuurimaisemaa, laatiminen on käynnistetty Etelä-Pohjanmaan liitossa vuonna 2013. Kaavaluonnos on hyväksytty 19.12.2016 ja sen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.1.–10.3.2017 välisen ajan.

Tavoitteena on ollut käsitellä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet vaihekaavassa III laadittujen selvitysten pohjalta. Maisema-teema oli mukana kaavan luonnosvaiheen aineistossa. Valtioneuvosto ei ole kuitenkaan tehnyt päätöstä valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, eikä päätöstä ole odotettavissa tällä hallituskaudella. Tämän vuoksi vaihekaava III:n valmistelussa on päädytty siihen, että arvokkaiden maisema-alueiden teema poistetaan vaihekaavasta III.

– Jatkossa maisema-alueet on tarkoituksenmukaista käsitellä osana laajempaa kokonaisuutta ”kulttuuriympäristö”, johon kuuluvat maisema-alueiden lisäksi rakennetut kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset. Kulttuuriympäristö-teema tulee maakuntakaavalliseen käsittelyyn tulevassa maakuntakaavatyössä, vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä selventää.

Vaihekaava III:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty siten, että OAS:ssa todetaan maisema-alueiden teeman käsittelyn jäävän pois kaavan ehdotusvaiheessa sekä tarkistettu OAS vastaamaan tätä muutosta.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, 040 3568 044.

 
AIKO-rahoitusta on myönnetty yli puolella miljoonalla

Alueelliset ja innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on yksi hallituksen kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvän kärkihankkeen toimenpiteistä. AIKO-rahoitus jakautuu ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelman mukaisiin hankkeisiin ja kasvusopimushankkeisiin, joiksi luokitellaan kasvusopimuskaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen hankkeet. Etelä-Pohjanmaan liiton kautta myönnetään kasvusopimusrahoitusta teemaverkostohankkeelle, joka koskee seutukaupunkiverkoston kehittämistä ja jota vetää Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Muutoin AIKO-rahoituksen kohdentamista linjataan ERM-suunnitelmassa, ja ERM-hankkeet jakautuvat käytännössä kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoitukseen ja muihin hankkeisiin.

Seutukaupunkiverkostohankkeen lisäksi AIKO-rahoitusta on 31.12.2017 mennessä myönnetty 16 hankkeelle yhteensä 538 512 euroa. Hankkeista kahdeksan on ollut kansainvälisen hankkeen valmistelun tukea, ja näistä toistaiseksi neljä kv-hakemusta on saanut rahoituksen. Muissa valmistelutukea saaneissa hankkeissa prosessi on vielä kesken.

AIKO-rahoitusta on myönnetty mm. lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämiseen osaamisvientituotteiksi, tutkimustulosten kaupallistamisen edistämiseen ja siihen liittyvän osaamisen vahvistamiseen alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä digitaalisten palvelujen tuomiseen myös niille sosiaali‐ terveydenhuollon palveluiden käyttäjille, joita digitaaliset palvelut eivät tällä hetkellä tavoita.

Etelä-Pohjanmaan liiton kautta myönnettävän AIKO-rahoituksen käyttötilanne 31.12.2017:

 

 

ERM-suunnitelman mukaiset hankkeet

 

Seutukaupunkiverkosto (kasvusopimukset)

 

Yhteensä

 

Valtuus

594 000

182 000

776 000

Myönnetty

356 512

182 000

538 512

 

Rahoitusta jäljellä

237 488

0

237 488


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt toteutusajan jatkoa AIKO-hankkeille siten, että hankkeiden on päätyttävä 30.4.2019 mennessä ja maksatusten on oltava tehtyinä 15.11.2019 mennessä. Vuoden 2018 AIKO-rahoituksen määrä ei ole vielä tiedossa.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.


Eväsojasta vs. maakuntajohtajan varahenkilö

Maakuntahallitus päätti nimetä vs. maakuntajohtaja Antti Saartenojan varahenkilöksi 1.1.–31.7.2018 väliseksi ajaksi kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojan.

Maakuntajohtajan varahenkilön tehtäviin kuuluvat mm. maakuntajohtajan sijaistaminen erilaisissa tilaisuuksissa hänen estyneenä ollessaan sekä nimenkirjoitusoikeuden käyttäminen ja viranhaltijapäätösten tekeminen maakuntajohtajan poissaolojen aikana.

Uuden varahenkilön nimeäminen tuli ajankohtaiseksi, koska maakuntajohtajan varahenkilönä toiminut suunnittelujohtaja Antti Saartenoja valittiin aiemmin vs. maakuntajohtajaksi.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

 

0 kommenttia
18.12.2017

Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta

Puheenjohtaja Talvitie: MYR:iä tarvitaan myös tulevaisuudessa

MYR:n puheenjohtaja avasi uuden maakunnan yhteistyöryhmän ensimmäisen kokouksen kertomalla MYR:n tehtävistä ja MYR-työskentelyn käytännön asioista. Hän valotti puheessaan myös näkemyksiään MYR:n tulevaisuudesta sekä EU:n tulevasta ohjelmakaudesta.

Talvitien mukaan MYR:n olemassa olon oikeutus on perustunut aluehallintomme hajallisuuteen. On tarvittu foorumia, missä keskustella ja sopia asioista. Elintä, joka sovittaa maakunnan kehittämistoimet yhteen. Uudet maakunnat eivät tarvitse MYR:iä entisessä mielessä, koska resurssit ja ohjelmatyö tulevat samaan organisaatioon. Talvitien mukaan muutos tehostaa ja selkeyttää aluekehitystyötä.

MYR:n entisistä tehtävistä jää jäljelle rakennerahastojen hallinnointi ja vuorovaikutus niin sanottujen sosiaalipartnereiden kanssa. Näitä ovat elinkeino- ja työelämän järjestöt, kansalaisjärjestöt sekä muut kehittämistyössä olevat organisaatiot.

Tulevaisuudessa uusista maakunnista muodostuu entistä vahvempia toimijoita kehittämistyössä. Suunnitteluvastuu ja resurssit tulevat olemaan samassa organisaatiossa. Entisen valtion ja kuntien ohjauksen korvaa suurelta osin oma suoraan kansalta saatu valtuutus. Se antaa vahvan henkisen pohjan kehittämistyölle.

– Tuossa työssä onnistuminen edellyttää syvenevää yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Siinä MYR:llä on roolinsa. Yhteistyöryhmä avaa oven elinkeinoelämälle julkiseen kehittämistyöhön. Antaa foorumin vuorovaikutukselle, Talvitie sanoo.

EU:n tulevasta ohjelmakaudesta Talvitie totesi, että kuten kaikilla julkisilla organisaatioilla nykyään, myös EU:lla on yleinen paine supistaa rahan käyttöä. Samaan suuntaan vaikuttaa Brexit, Ison-Britannian ero EU:sta. Tämä johtaa todennäköisesti myös aluekehittämisresurssien niukkenemiseen ja suuntaamiseen uudella tavalla. Hänen mukaansa eteläpohjalaisilla on kuitenkin aina ollut kyky auttaa itse itseään, eikä synkkyyteen kannata vajota. Olosuhteiden muuttuminen pitää kuitenkin Talvitien mielestä tiedostaa MYR:n työskentelyssä.

Muutokset maaseuturahaston hanketukia koskeviin linjauksiin hyväksyttiin

MYR päätti hyväksyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 muutokset maaseuturahaston hanketukia koskeviin linjauksiin. Oleellisin muutos koskee 700 000 euron siirtoa hanketuista yleishyödyllisiin investointihankkeisiin.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan vuosina 2014–2020 tarvittava kuntarahoituksen osuus on 3,5 % julkisesta rahoituksesta. Etelä-Pohjanmaalta edellytettävä kuntarahoituksen määrä on arvion mukaan 2,0 miljoonaa euroa.

Etelä-Pohjanmaalla kuntarahoitusta edellytetään ainoastaan yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Etelä-Pohjanmaan rahoitussuunnitelman mukaan varoja ohjataan yritystukiin 50 % ja hanketukiin 50 % koko ohjelmakauden julkisesta rahoituksesta (EU ja valtio). Yleishyödyllisiin investointihankkeisiin varataan hanketukien osuudesta 7,5 miljoonaa euroa julkista rahoitusta (EU ja valtio). 

Yhteisöjen hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin varataan käytettäväksi tukea 5,7 miljoonaa euroa ja niihin edellytetään kuntarahoitusta 20 % julkisesta rahoituksesta. Kuntien hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin varataan käytettäväksi tukea 1,8 miljoonaa euroa ja niihin edellytetään kuntarahoitusta 40 % julkisesta rahoituksesta.

Rakennerahastotehtävien siirtyminen ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtymisestä uusiin maakuntiin 1.1.2020 alkaen.

EU-lainsäädännön vaatimukset rakennerahastotoiminnalle eivät muutu maakuntauudistuksen myötä. Uusien maakuntien tulee täyttää kaikki rakennerahastoviranomaisen nimeämisvaatimukset, jotta ne voidaan nimetä välittäviksi toimielimiksi.

Rakennerahastojen välittäviksi toimielimiksi nimettävien maakuntien on laadittava uudet hallinto- ja valvontajärjestelmät (HVJ), jotka on toimitettava rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaiselle alkuvuonna 2020. Kaikilla välittävillä toimielimillä tulee olla kattavat, valtiovarainministeriön arvioimat hallinto- ja valvontajärjestelmät. Näin varmistetaan, että komission maksut Suomelle ohjelman toteutuksesta aiheutuneista kustannuksista voivat jatkua keskeytyksittä.

Hallinto- ja valvontajärjestelmän vaatimuksiin kuuluvat keskeisesti rakennerahastotehtävien eriyttäminen, tehtäviä hoitavien henkilöiden riittävä osaaminen sekä menettelyt riskienhallintaan ja petoksentorjuntaan.

Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty, että kaikki maakunnat toimivat rakennerahasto-ohjelman välittävinä toimieliminä maakuntauudistuksen tultua voimaan. Länsi-Suomen maakuntien liitot, joiden rakennerahastohallintoon liittyvät tehtävät on kuluvalla ohjelmakaudella koottu Pirkanmaan liittoon, ovat keskustelujen jälkeen päättäneet, että kukin maakunta hoitaa rakennerahasto-ohjelman välittävän toimielimen tehtävät itse eikä alueella solmita maakuntien kesken sopimuksia tehtävien yhteisestä hoitamisesta.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on linjannut kesäkuussa, että Etelä-Pohjanmaan maakunta ottaa hoitaakseen rakennerahasto-ohjelman välittävän toimielimen tehtävät vähintään hankeneuvonnan ja -aktivoinnin sekä rahoitus- ja maksatusprosessin osalta. Takaisinperinnän ja muiden vastaavien jatkotoimenpiteiden osalta valmistelussa selvitetään ensisijaisesti mahdollisuutta keskittää kaikkien rahastojen toimet maakunnan lakiasioita käsittelevään yksikköön.

Työ asian valmistelemiseksi jatkuu TEM:n laatiman aikataulun mukaisesti.

Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle omalla hankkeella

Projektipäällikkö Miika Laurila antoi kokouksessa katsauksen Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle (IKEP) -hankkeen etenemisestä. Etelä-Pohjanmaalla on käynnistetty maakunnan toimijoiden yhteinen prosessi, joka tähtää innovaatiopolitiikan tietopohjan systemaattiseen vahvistamiseen. Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2017–31.12.2018.

Suomen elinkeinoelämältä ja alueilta odotetaan uudistumista. Innovaatiopolitiikan merkitys on kasvanut ja sen avulla pyritään vahvistamaan alueiden kasvupotentiaalia. Valtakunnalliset mittarit tuottavat usein rajatun kuvan alueen tilanteesta tai ovat ristiriitaisia todellisen tilanteen osalta.

– Tietoa on saatavilla melko hyvin, mutta se on osin sirpaleista ja puutteellista. Päätöksenteko ja kasvua luova innovaatiopolitiikka vaativat laadukasta, alueiden erityispiirteet huomioivaa tietoa, sanoo Laurila.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tiedolla johtamisen työkalu, joka tarjoaa ajantasaista tietoa Etelä-Pohjanmaan innovaatiotoiminnasta ja elinkeinoelämän toimintaympäristöstä. Hankkeessa seurataan innovaatioympäristön kehittymistä ja tunnistetaan osa-alueita, joihin voidaan vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tavoitteena on vahvistaa myös maakunnallista strategia- ja tulevaisuustyötä.

Hankkeessa tullaan selvittämään myös alueellisesti saatavissa olevan tiedon kattavuutta valittujen osa-alueiden ja muuttujien osalta sekä tunnistamaan keskeisimpiä puutteellisia tietokokonaisuuksia.  Yksi keskeisimmistä tavoitteista on tiedontuotannon systematisointi ja toimintamallin kehittäminen sekä yhteisen prosessin vakiinnuttaminen elinkeinoelämän, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kesken.

– Innovaatiotietoa hyödyntävien eri tahojen tunnistaminen ja heitä palvelevan tiedontuotannon suunnittelu on avainasemassa hankkeessa, Laurila toteaa.

Hankkeessa on otettu jo konkreettisia askeleita järjestämällä ”Kokeillaanpas tätä! Menestystarinat maailmalle” -seminaari Kauhavan Y-Kinossa lokakuun lopussa. Päivän tavoitteena oli keskustella maakunnan yritys- ja innovaatiokentän uudistumisesta, kokeilukulttuurin omaksumisesta, yritysten kansainvälistymisestä sekä etsiä ratkaisumalleja maakunnan merkittävimpiin haasteisiin.

Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja sekä paikallisten ja että valtakunnallisten toimijoiden näkökulmasta. Puheenvuorot haastoivat osallistujia muuttamaan perinteisiä toimintamalleja, rohkaisivat uskomaan omaan tekemiseen ja vahvistivat näkemystä maakunnan mahdollisuuksista ja tulevaisuuden uusista suunnista. Kokeilut ja uudella tavalla tekeminen ovat olennainen osa yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Julkisen sektorin rooli on toimia mahdollistajana, mikä vaatii rohkeutta, osaamista ja ennakkoluulottomia uusia avauksia.

IKEP-hankkeesta löytyy lisätietoa liiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.epliitto.fi/innovatiivisuutta-ja-kasvua-etela-pohjanmaalle

 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, 0400 590 123, asko.peltola@etela-pohjanmaa.fi

 

0 kommenttia
18.12.2017

Pohjalaismaakunnissa väestö voi keskimääräisesti hyvin

Hyvinvointitiedon merkitys päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä kasvaa. Maalis–huhtikuussa 2017 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia selvitettiin laajalla asiantuntijakyselyllä. Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 -tutkimuksessa alueemme 353 monialaista asiantuntijaa arvioi väestön hyvinvointia, hyvinvointipalvelujen tilaa sekä niiden kehityssuuntia.

Tutkimuksen toteuttivat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa.

– Tutkimuksen tulokset nostivat esiin monia asioita, jotka pohjalaismaakunnissa ovat hyvin. Esimerkiksi väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne on tällä hetkellä melko korkealla tasolla ja suunta on viime vuosina ollut koko ajan parempaan, Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 -ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Rautajoki toteaa.

Paljon on kuitenkin myös parannettavaa. Erityisesti hyvinvoinnin haasteita tunnistettiin yhden huoltajan perheissä sekä työkyvyttömien ja päihdeongelmaisten kohdalla. Myös työttömyys nähtiin ongelmana kaikkien maakuntien alueella ja ongelma koskee sekä kokonaistyöttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä että nuorisotyöttömyyttä. Opiskelijoiden, maahanmuuttajien, pienituloisten, asunnottomien ja ylivelkaantuneiden hyvinvointi on kuitenkin jonkin verran parantunut viime vuosien aikana.

Vaikutusmahdollisuuksien pelätään vaikeutuvan

Sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen nousivat kaikissa maakunnissa vastaajien arvioissa ongelmaksi. Koko aineistossa enemmän kuin joka kolmas vastaaja arvioi puutteellisten harrastusmahdollisuuksien olevan ongelma. Myös noin puolet vastaajista arvioi yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien olevan ainakin jonkinlainen ongelma. Pohjanmaalla joka viides vastaaja arvioi yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien vaikeutuvan seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi merkittävänä yksittäisenä ongelmana pohjalaismaakunnissa nousi esiin yksinäisyys. Yksinäisyyden ongelmana arvioitiin edelleen vaikeutuvan tulevan neljän vuoden aikana.

– Pohjalaismaakuntien eri alojen ammattilaisten näkemykset ovat tärkeitä väestön hyvinvoinnin kokonaiskuvan saamiseksi. Myös tulevan sote- ja maakuntauudistuksen onnistumiseksi on tärkeää, että hyvinvointia edistävällä tiedolla paitsi ohjataan toimintaa, sitä myös hyödynnetään hallintokuntarajat ylittäen sekä kunnissa että maakunnissa, Rautajoki lisää.

Hyvinvointibarometrin 2017 tulokset ovat luettavissa täällä >>

 

Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaan liitto
Marko Rossinen
kunta-asiamies
puh. 040 3563 933
marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi

 

0 kommenttia
18.12.2017

Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun keskeisesti liittyvän valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 15.12.2017.

Etelä-Pohjanmaalla ei ole vielä tehty lopullista ratkaisua uuden maakunnan tukipalvelujen toteuttamistavasta. Vaihtoehtoina ovat oman palvelukeskuksen perustaminen ja toimiminen yhdessä kumppanin kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta ovat parhaillaan menossa tietopyynnöt ja valmistelussa laskelmat eri vaihtoehdoista, joiden avulla haetaan lisäinformaatiota jatkovalmistelun ja päätöksenteon tueksi siihen, tuotettaisiinko palvelut yhdessä kumppanin kanssa joko liittymällä jonkin nykyisen palvelukeskuksen asiakkaaksi tai perustamalla yhdessä kumppanin kanssa Etelä-Pohjanmaalle oma yhtiö.

Maakunnalle siirtyvien sopimusten riskinarviointiprojektin tavoitteena on käydä läpi uudelle maakunnalle siirtyvät sopimukset sekä arvioida toimet, joita sopimusten mahdollinen siirto edellyttää sekä arvioida näihin sisältyvät oikeudelliset ja taloudelliset riskit. Samalla projektissa valmistuvat kilpailutusasiakirjamallit. Maakuntaan siirtyviä sopimuksia on yli 3 500 kappaletta. Projektin yhtenä pyrkimyksenä on kerätä maakuntaan siirtyville organisaatioille organisaatiokohtaiset listat maakunnalle siirtyvistä sopimuksista.

Maakunnan tulevan palvelurakenteen uudistamisesta on lähtenyt liikkeelle oma selvityksensä. Se on olennainen apuväline maakunnan toiminnan organisoinnin suunnitteluun pidemmällä aikavälillä. Selvitys tukee myös maakuntastrategian ja palvelustrategian valmistelua.

Maakuntapalveluiden osalta käynnistynyt kuntien ja maakunnan elinkeinoasioiden yhteistyötä koskeva kehittäminen jatkuu. Maakuntastrategian ja palvelustrategiakokonaisuuden valmistelua viedään eteenpäin työpajatyöskentelyllä, jossa määritellään visio, strategiset tavoitteet ja painopisteet sekä mittarit.

Maakuntakonsernirakennetta on niin ikään viety eteenpäin. Kokonaisuuteen kuuluvat ns. maakuntajärjestäjän rakenne, palvelualueet ja niiden sisällöt. Ensi vuoden puolella luottamushenkilöiden keskusteltavaksi tulee uuden maakunnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmä.

Maakuntatalouden ohjauksen ja rahoituksen simulointityö on valtakunnallisesti käynnissä useilla hallinnonaloilla. Yksi simuloitava kokonaisuus liittyy aluekehittämiskeskusteluun, joka on uusi valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä.

Monissa asioissa maakunnan täytyy sopia myös maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Sote-asioissa Etelä-Pohjanmaan yhteistyöalueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kolmen pohjalaismaakunnan yhteiskokouksessa on keskusteltu maankäyttö-, luonnonvara- ja liikennetehtävien valmistelun suuntaviivoista. Liikenteen ja tienpidon osalta jatkotyön pohjana on valmisteilla oleva maantielaki. Sen mukaan maakunnat ovat toimivaltaisia liikenneviranomaisia, mutta tienpidon tehtävät tulee organisoida enintään yhdeksään yhteistyöalueeseen.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on päättänyt esittää SOTEMAKU-johtoryhmälle, että osana sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvalmistelua tehtäisiin selvitys Etelä-Pohjanmaan alueella toimivan työterveyshuoltoyhtiön perustamisen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta.

Maakuntahallitus päätti lisäksi, että Etelä-Pohjanmaan liitto hakee sosiaali- ja terveysministeriön avaamaa maakunnallisen sote-koordinaattorin valtionavustusta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Muutoksia liiton työjärjestelyihin

Maakuntahallitus päätti hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen aiheuttamat työjärjestelyt Etelä-Pohjanmaan liitossa.

Maakuntajohtaja Asko Peltolalle on myönnetty virkavapaata kokoaikaiseen Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtajan tehtävään siirtymiseksi ajalle 1.1.2018–31.7.2018.

Maakuntajohtaja viransijaiseksi on nimitetty suunnittelujohtaja Antti Saartenoja ajalle 1.1.2018–31.7.2018. Hänelle on myönnetty virkavapaata nykyisestä tehtävästään kyseiselle ajanjaksolle.

Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä on nimitetty suunnittelujohtajan viransijaiseksi ajalle 1.1.2018–31.7.2018. Hänelle on myönnetty työvapaata nykyisestä tehtävästään kyseiselle ajanjaksolle.

Nämä työjärjestelyt jatkuvat ilman eri päätöstä 31.7.2018 saakka tai enintään siihen asti, kunnes väliaikaishallinto on juridisesti toimivaltainen, mikäli valtiolta saadaan maakunnallisen vastuuvalmistelun jatkumiselle riittävä rahoitus eikä sote- ja maakuntauudistuksessa tehdä muita maakunnalliseen vastuuvalmisteluun tai sen rahoitukseen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Rahoitusta SeAMKin Mixed Reality and Collaborative Robotics -hankkeille

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Mixed Reality and Collaborative Robotics -kehittämishankkeen sekä erillisen investointihankkeen osarahoitettavaksi EAKR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta.

Hankkeessa kehitetään Mixed Reality and Collaborative Robotics -demonstraatioympäristö tukemaan teknologian käyttöönottoa ja soveltamista alueen pk-yrityksissä. Demonstraatioympäristön kehittäminen edellyttää investointeja yllä mainittuihin teknologioihin ja niiden haltuunottoa. Hankkeessa tehdään lisäksi esiselvitys kansainvälisistä sosiaali- ja terveysalan robotiikkasovelluksista ja alan oppilaitosten järjestämistä robotiikan koulutuksista sekä eteläpohjalaisten hyvinvointialan yritysten tarpeista ja valmiuksista robotiikan hyödyntämiseksi toiminnassaan. Molempien hankkeiden tavoitteena on edistää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä luoda moderneja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.

Mixed Reality and Collaborative Robotics -hanke toteutetaan 1.1.2018–31.5.2020 välisenä aikana ja erillinen investointihanke 1.1.–31.12.2018 välisenä aikana.

Mixed Reality and Collaborative Robotics -kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 202 640 euroa. EAKR- ja valtionrahoituksen osuus on 69,9 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 141 700 euroa.

Investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat 142 400 euroa. EAKR- ja valtionrahoituksen osuus on 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 71 200 euroa.

Lisätietoja: Kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905 / vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.

0 kommenttia
« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös