Tutkimus

Connected for Health -projektin Tutkimus-työpaketti kerää taustatietoa kuituverkkoon ja terveysteknologian sovelluksiin liittyen, hoitaa pilottien haastattelut ja analyysit sekä arvioi pilotit. Partnerit laativat suosituksia kuituverkosta kotihoidossa ja raportin, joka osoittaa parhaat toimintamallit avoimessa kuituverkossa oleville terveysteknologian palveluille.


Pilottien arvioinnit


Osallistuvat partnerit arvioivat pilotit arvioidaan haastattelujen ja kyselyiden avulla. Ennen- ja jälkeen-tilat arvioidaan ja vertaillaan kanssa projektin alussa, puolivälissä ja lopussa. Pilottien toteuttajat osallistuvat palvelujen arviointiin ja antavat palautetta kehittämistä varten.


Pilottien kustannus-hyötyanalyysi ja sosio-taloudellinen arviointi


Partnerit toteuttavat kustannus-hyötyanalyysin ennen pilotteja ja tekevät lopuksi pilottien sosio-taloudellisen arvioinnin. Arvioinnissa nimetään kustannustehokkaimmat ja käytettävimmät kuituverkkoon pohjaavat terveysteknologiset järjestelmät ja palvelut sekä niiden käytännölliset ja tekniset vaatimukset. Myös mahdolliset esteet palveluiden toteuttamiselle nostetaan esille, ja partnerit esittävät ehdotuksia tilanteen parantamiseksi Euroopassa. Lisäksi esitetään vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, jotka voivat sallia palveluntarjoajille verkkoinfrastruktuurin käytön tasa-arvoisesti. Tuloksena on arvioida ja ehdottaa sopivia taloudellisia malleja, jotka edistävät terveysteknologiaa hyödyntävien palvelujen käyttöä.


Kirjallisuuskatsaus kuituverkosta kotihoidossa


Systemaattinen kirjallisuuskatsaus terveysteknologian palveluista kotihoidossa tehdään sen selvittämiseksi, millaisia aikaisempia kokemuksia käyttäjillä on terveysteknologian palveluista ja erityisesti kuidusta.


Eettiset ja lainsäädännölliset kysymykset


Tutkimus-työpakettiin kuuluu myös valvoa hankkeen etiikkaa ja laillisuutta, kuten yksityisyydensuojaan, tekijänoikeuksiin ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Tehtävästä vastaa SeAMK.

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös