Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k-toiminnalla) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain olennaisesti uutta. T&k-toiminta ja investoinnit luovat pohjaa alueiden tulevalle kilpailukyvylle ja menestykselle. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015 olivat 43,2 miljoonaa euroa. Luku pysyi vuodesta 2004 lähtien vuoteen 2009 lähes samalla tasolla 30 miljoonassa, jonka jälkeen summa nousi vuoteen 2012 asti (49,8 miljoonaa). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat vuonna 2012 lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2000, jolloin menot olivat 25,4 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2013 menot kutistuivat huomattavasti vuoden 2012 tasosta. Vuonna 2015 T&K-menot kasvoivat kahteen edelliseen vuoteen verrattuna muutamalla miljoonalla.

Maakunnittain tarkasteltuna tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat alueellisesti keskittyneitä: vuonna 2015 Uudenmaan osuus menoista oli 48,2 prosenttia, Pirkanmaan 12,7 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaan 10,8 prosenttia Etelä-Pohjanmaan osuuden ollessa 0,7 prosenttia.

 

 

Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -tilastoja, Tilastokeskus

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu

Eurostatin TKI-toiminnan tilastoja

TK-toiminnan tilastoja, OECD

Sivuun liitetyt dokumentit:
Tutkimus- ja kehittämistoiminta maakunnittain 2001-2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös