Työllisyysaste

Työllisyysasteella tarkoitetaan virallisen määritelmän mukaan 15–64-vuotiaiden työllisten osuutta samanikäisestä väestöstä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2014 työllisyysaste Etelä-Pohjanmaalla oli 69,1 prosenttia, mikä oli maakunnista kuudenneksi korkein. Koko maan työllisyysaste vuonna 2014 oli 68,0 prosenttia. Työllisyysaste on noussut vuodesta 2000, jolloin se Etelä-Pohjanmaalla oli 66,3 prosenttia ja koko maassa 67,2 prosenttia. Suurin muutos työllisyysasteessa tapahtui 2009,kun se tippui edellisen vuoden 70,2:sta 67,5:een. Tästä eteenpäin työllisyysaste on kuitenkin pysynyt yli 69:n. Nämä luvut on laskettu työssäkäyntitilastosta saatavilla olevista tiedoista eli 18–64-vuotiaista työllisistä.

Tilastokeskus julkaisee tietoja työllisyysasteesta työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimatutkimuksessa. Tilastojen luvut eivät kuitenkin ole eri laskutapojen vuoksi keskenään vertailukelpoisia. Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2015 työllisyysaste (15–64-vuotiaat työlliset) oli Etelä-Pohjanmaalla 70,2 prosenttia ja koko maassa 68,1 prosenttia.

 

Sivuun liitetyt dokumentit:
Työllisyysasteet maakunnittain 2000-2015

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös