Väestön ikärakenne

Vuoden 2015 lopulla Etelä-Pohjanmaalla asui 32 987 alle 15-vuotiasta, eli 17,1 % väestöstä kuului tähän ikäryhmään. Koko maata tarkastellessa alle 15-vuotiaiden osuus on maakunnassa keskimääräistä isompi. Esimerkiksi Etelä-Savossa vastaava luku on 13,3 % ja koko maassa 16,3 %. Suurin ikäryhmä on tietysti 15-64-vuotiaat, joita Etelä-Pohjanmaalla on 115 520, eli 60% väestöstä. Tämä osuus on koko maata (63,2 %) alhaisempi ja maakunnista kolmanneksi pienin. 65 vuotta täyttäneitä Etelä-Pohjanmaalla oli 44 079, eli 22,9 % väestöstä. Koko maan vastaava luku on 20,5 %.

Kunnittain tarkastellessa 15-vuotiaiden osuus oli suurin Ilmajoella (20,1 %) ja pienin Karijoella (11,5 %). Suurin osuus 15-64 -vuotiaita oli Seinäjoella (63,9 %) ja vähiten Teuvalla (54,5 %). 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli suurin Lappajärvellä (30,9 %) ja pienin Seinäjoella (18,1 %). Alla olevaan kuvaajassa on esitettynä maakunnan väestö kunnittain ikäryhmien mukaan 15–64-vuotiaiden perusteella suurimmasta pienimpään.

 

Sivuun liitetyt dokumentit:
Väestö ikäryhmittäin ja alueittain 2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös