Väestöntiheys

Etelä-Pohjanmaan väestöntiheys 1.1.2016 oli 14,3 asukasta/maa-km². Kunnittain tarkasteltuna väestöntiheys oli selvästi suurin Seinäjoella (43,0 as/km²) ja pienin Isojoella (3,3 as/km²). Koko Suomen väestöntiheys oli 18,1 as/maa-km².

 

Tilastokeskus jakaa kunnat yhden jaottelun mukaan kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin. Kaupunkimaisiin kuntiin lasketaan kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 prosenttia asuu taajamissa tai kunnan suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asutuissa kunnissa väestöstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 4 000 ja 15 000 välillä. Maaseutumaisia kuntia puolestaan ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä 60-90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.

Tämän jaottelun mukaan vuonna 2016 Seinäjoki on kaupunkimainen kunta ja taajaan asuttuja kuntia ovat Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka ja Lapua. Loput kunnat ovat maaseutumaisia.

Sivuun liitetyt dokumentit:
Väestöntiheys Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös