Vaihemaakuntakaava I - Tuulivoima

Maakuntahallitus päätti huhtikuussa 2011 käynnistää Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava täydentää voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa ohjaamalla vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoima-alueiden sijoittumista Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan vahvistettu kokonaismaakuntakaava ei ota kantaa tuulivoimaan.

Kansallinen energiapolitiikka on herättänyt suuren kiinnostuksen tuulivoimarakentamista kohtaan, minkä johdosta tarve tuulivoimaloiden kaavoittamiselle ja rakentamisen ohjaamiselle on suuri. Tuulivoimatuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista, yleispiirteistä tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla pyritään sovittamaan yhteen tuulivoimarakentamisen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristöarvot.

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan kehittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

 

AIKATAULU

18.4.2011

Maakuntahallituksen kaavan vireillepanopäätös

11.6.–23.8.2012

Kaavaluonnos nähtävillä (Kuulutus (pdf))

1.12.2014–9.1.2015

Kaavaehdotus nähtävillä (Kuulutus (pdf))

 

Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet (pdf)

Maanomistajien kuuleminen ehdotusvaiheen jälkeen tehtyjen rajausmuutosten johdosta. Muistutukset ja niihin laaditut vastineet (pdf)

11.5.2015

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen lähetettäväksi Ympäristöministeriöön vahvistettavaksi (Kuulutus (pdf))

31.10.2016

Ympäristöministeriö vahvisti I vaihemaakuntakaavan.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös (pdf)

22.11.2016

Etelä-Pohjanmaan liitto kuulutti I vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta ja voimaan tulosta

Kuulutus (pdf)

 

Kuva_Tuulivoima.jpg

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös