Väkiluku

Vuoden 2015 lopussa Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 192 586, eli 3,5 % koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa on väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Eniten asukkaita on Seinäjoella (61 530) ja vähiten Karijoella (1 369). Yli 10 000 asukkaan kuntia on maakunnassa kahdeksan, alle 3 000 asukkaan kuntia neljä.

Etelä-Pohjanmaan seutukunnista väestöllisesti suurin oli Seinäjoen seutu (126 816). Muut seutukunnat ovat keskenään väkimäärältään samaa kokoluokkaa ja Seinäjoen seutua huomattavasti pienempiä Suupohjan ollessa toiseksi suurin (22 849), sitten Kuusiokunnat (21 827) ja pienimpänä Järviseutu (21 094).

 

Väkiluvun muutos

Etelä-Pohjanmaan ennakollinen väkiluku kesäkuun 2017 lopussa oli 191 605 henkeä. Vuoden alusta maakunnan väkiluku olisi siis vähentynyt 255 henkeä.


 

Vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaan väkiluku pieneni 814 henkilöllä. Maakunnan väkiluku on pysynyt viimeiset kymmenen vuonna jokseenkin samana, vähentyen tänä aikana vain 0,6 % verran (1 226 henkeä). Samalla aikavälillä maakunnan sisällä väkiluvut ovat kuitenkin muuttuneet enemmän enemmistön kunnista tehden muuttotappiota. Vain kolmessa kunnassa väkiluku on kasvanut vuosina 2006-2015: Ilmajoki 663:lla, Lapua 528:lla ja Seinäjoki 7 565:llä asukkaalla. Määrällisesti eniten väestö on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Kurikassa (1 916 - Huom: mukana Jalasjärven tiedot kuntaliitoksen myötä). Suhteellisesti eniten väestö on kasvanut Seinäjoella (14 %) ja laskenut Karijoella (-18,2 %).

Yksittäistä vuotta 2015 tarkastellessa myös Ilmajoen ja Lapuan väkiluvut pienenivät. Seinäjoki oli siis ainoa väkilukuansa kasvattanut kunta Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2015.

Vakiluvun_muutos_Etela_Pohjanmaalla_2006_2015.jpg

Sivuun liitetyt dokumentit:
Väestönmuutokset, kesäkuu 2017
Väestönmuutokset, toukokuu 2017

Väestönmuutokset, huhtikuu 2017
Väestönmuutokset, maaliskuu 2017

Väestönmuutokset, helmikuu 2017
Väestönmuutokset, tammikuu 2017
Väkiluku alueittain 31.12.2015
Väkiluvun muutos Etelä-Pohjanmaalla 2006-2015

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös