Välfärd för kommuner över gränser


foto: Mirka Harju

Projektets syfte är att skapa konst- och kulturtjänster för bättre hälsa och välbefinnande i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Tanken är att kommunerna i området ska utveckla samarbetet mellan kultursektorn och social- och hälsovårdssektorn samtidigt som nya verksamhetsmodeller tar form. Genom detta samarbete kan de nya tjänsterna förankras och bli en bestående del av serviceutbudet i kommunen. 

Nya konst- och kulturtjänster skapas genom kommunala pilotprojekt. Under projektets två första verksamhetsår 2015–2017 har genomförts sammanlagt 28 pilotprojekt, som har resulterat i god praxis och goda verksamhetsmodeller. De främsta målgrupperna var äldre personer, personer med utvecklingsstörning och övriga specialgrupper samt unga som riskerar utslagning. 

Tack vare de nya konst- och kulturtjänsterna skapas arbetstillfällen för professionella inom inkluderande konst och kultur i Södra Österbotten och Österbotten. I landskapen håller också ett regionalt nätverkssamarbete på att startas inom temat kultur och välbefinnande.

Välfärd för kommuner över gränser -projektets första skede 1.2.2015–29.2.2016 genomfördes med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.  Verksamheten fortsatte 1.2.–31.10.2016 med landskapsutvecklingspengar från Södra Österbotten och Österbotten. Projektet Välfärd för kommuner över gränser II som finansieras av UKM startade i oktober 2016 och kommer att pågå till 31.12.2017. För den lokala finansieringen av projektet ansvarar Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten).

Kontaktuppgifter >>

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös