Valmistelussa olevat maakuntakaavat

Voimassa olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen on maakunnan toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat alueiden käyttöön. Energiantuotannon sekä luonto- ja kulttuuriympäristön muutosten arviointi on tullut ajankohtaiseksi. Lisäksi hallinnollinen toimintaympäristö on muuttunut. Maakunnassa on toteutunut useita kuntaliitoksia ja valtion aluehallintoa on uudistettu. Myös koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet ovat muuttuneet.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava uudistetaan vaiheittain. Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on tullut voimaan elokuussa 2016. Vaihemaakuntakaava I on hyväksytty maakuntahallituksessa ja odottaa ympäristöministeriön vahvistamispäätöstä. Valmistelussa olevan Vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit, kulttuurimaisemat ja puolustusvoimien alueet.

 

Kuva_Tuulivoima_linnut.jpg

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös