Vuosikate

(Seuraavat tiedot perustuvat ennakkotietoihin.)

Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Etelä‐Pohjanmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2015 oli 246 euroa asukasta kohti. Maakunnallinen yhteenlaskettu vuosikate parani edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate oli silti maakuntien neljänneksi pienin Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Lapin jälkeen. Etelä-Pohjanmaan kunnista paras asukasta kohti laskettu vuosikate oli Vimpelissä (721 euroa/asukas) ja heikoin Kurikassa (-198 euroa/asukas).

2015 vuosikate oli positiivinen kaikissa kunnissa. Se tarkoittaa, että vero‐ ja maksutulot sekä valtionosuudet ovat riittäneet kunnan käyttötalousmenoihin. Vuonna 2014 yhdellä kunnista oli negatiivinen vuosikate ja vuonna 2013 niitä oli neljä. Näin tarkasteltuna voidaan ajatella, että kuntatalouden yleistilanne on vuodesta 2013 lähtien ollut jälleen hieman parempaan päin.

Tilikauden 2014 tulosta paransi merkittävästi kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen. Lähivuosien iso kysymysmerkki on se, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli sote-uudistus vaikuttaa kuntien talouteen, kun kunnat eivät enää jatkossa rahoita sote-palveluita.

 

Sivuun liitetyt dokumentit:
Vuosikate Etelä-Pohjanmaalla kunnittain 2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös