Kertynyt yli- ja alijäämä

(Seuraavat tiedot perustuvat ennakkotietoihin.)

Kunnan talouden tasapainoa mitataan tuloslaskelman yli-/alijäämällä. Kuntatalouden tilan heikentymistä kuvaa kuntien taseisiin kertyneiden yli- tai alijäämien muutos vuosina 2010‐2014. Vuoden 2010 lopulla maakunnassa oli neljä kuntaa, joilla oli kertynyt taseeseen alijäämää. Vuonna 2011 näitä kuntia oli kuusi, vuosien 2012 ja 2013 lopulla kahdeksan. Vuonna 2014 kuntia, joilla taseeseen oli kertynyt alijäämää, oli edelleen seitsemän. Vuoden 2015 lopussa alijäämäisten kuntien määrä oli vähentynyt kuuteen Lappajärven käännettyä omansa positiiviseksi. Asukasta kohti laskettu euromääräinen taseen yli‐ tai alijäämä oli vuoden 2015 lopulla yhdeksässä kunnassa 18:sta parempi kuin se oli vuotta aikaisemmin

Sivuun liitetyt dokumentit:
Taseen kertynyt yli- tai alijäämä Etelä-Pohjanmaalla kunnittain 2013-2015

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös