Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä Etelä-Pohjanmaalla on ollut tarkastelujaksolla 2006–2015 kasvussa. Vuoden 2015 lopussa maakunnassa toimi 14 808 yritystä. Vuonna 2006 yrityksiä oli 12 448. Vuodesta 2012 lähtien aloittaneita yrityksiä on ollut vuosittain alle tuhat ja koko tarkastelujakson alhaisin lukema oli vuonna 2015, jolloin aloitti vain 738 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärän muutokset ovat olleet vähäisempään, ne ovat tarkastelujaksolla puolestaan vaihdelleet n. 700:n ja 900:n välillä.

Yritysten lukumäärätiedot vuodesta 2013 lähtien eivät ole aikaisempien vuosien tietoihin täysin vertailukelpoisia johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuodesta 2013 lähtien tarkemmat muodostamisperiaatteet ovat nostaneet lopettaneiden yritysten määrää tilastoissa.

Yritysten lukumäärän nettomuutos

Yritysten lukumäärän nettomuutos (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten erotus) on tarkastelujakson aikana vaihdellut välillä -35 - +383. Nettomuutos on ollut positiivinen lukuun ottamatta vuotta kahta viimeisintä vuotta. Yrityskantaan suhteutettuna muutos on ollut noin nollasta kolmeen prosenttiin.

Sivuun liitetyt dokumentit:
Yritykset Etelä-Pohjanmaalla 2006-2015

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös