Maksatuksen hakeminen AIKO-hankkeissa

Maksatusta haetaan pääsääntöisesti kerran AIKO-hankkeen aikana. Hankkeen maksatusta on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeelle hyväksytyn toteuttamisajan päättymisestä. 

AIKO-hankkeiden viimeiseen maksatushakemukseen on flat rate -hankkeissa mm. kirjanpitoajon, osa-aikaisesti työskentelevien henkilöiden tuntikirjanpitoselvityksen ja mahdollisten kilpailuttamisasiakirjojen lisäksi liitettävä loppuraportti ja seurantatietolomake. Seurantaraportti on toimitettava myös lump sum -hankkeista.

Lisätietoja AIKO-hankkeiden maksatuksesta:

Kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös