Avoin työtehtävä: viestintäharjoittelija

23.06.2020

Oletko viestinnästä ja EU-asioista innostunut korkeakouluopiskelija tai vastavalmistunut? Hae harjoittelijaksi Etelä-Pohjanmaan liittoon.

Etelä-Pohjanmaan liitto hakee viestintäharjoittelijaa kuuden kuukauden ajanjaksolle. Haemme toimeliasta ja innostunutta EU-asioiden ja viestinnän osaajaa tukemaan liiton yleistä viestintää, liitossa toimivan EU-tietokeskuksen viestintää sekä muuta päivittäistä toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan liitto on lakisääteinen maakunnallinen kuntayhtymä, jossa on 17 jäsenkuntaa. Liitto toimii kuntien ylläpitämänä kehittäjä- ja välittäjäorganisaationa. Etelä-Pohjanmaan liitossa työskentelee asiantuntijoita muun muassa aluesuunnittelun, aluekehityksen ja kulttuurin kehittämisen tehtäväalueilla. (www.epliitto.fi)

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus toimii kansainvälistymisen tehtäväalueella ja on yksi yhdeksästä Suomessa toimivasta tiedotuspisteestä. Ne ovat Euroopan unionin tärkeä vuorovaikutuskanava, joiden kautta saa helposti tietoa Euroopan unionista, EU-kansalaisten oikeuksista sekä EU:n toiminnan painopisteistä ja tavoitteista. Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksen viestinnässä painotetaan mm. Euroopan unionin vaikutusten näkyväksi tekemistä alueella sekä EU:n erilaisista rahoitusohjelmista ja kansainvälistymismahdollisuuksista tiedottamista. (www.epliitto.fi/eu-tietokeskus)

 

HARJOITTELUN KESTO:

Harjoittelun kesto on 6 kuukautta alkaen 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

 

TYÖTEHTÄVIÄSI OVAT:

- Sisällön tuottaminen EU-tietokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan liiton sosiaalisen median kanaville (Facebook ja Twitter)
- Artikkeleiden, tiedotteiden ja uutiskirjeiden tuottamista ajankohtaisista EU-aiheista sekä liiton toimintaan liittyvistä aiheista maakunnassa.
- Avustaminen Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivu-uudistukseen liittyvissä tehtävissä (osallistuminen kokonaisuuden suunnitteluun, sisällönsiirto)
- Avustaminen erilaisten tapahtumien järjestämisessä
- Muut esiin nousevat toimistotehtävät

Toivomme sinulta hyvää perusymmärrystä Euroopan unionin toiminnasta, sen toimintaperiaatteista sekä siitä, miten EU vaikuttaa alueilla ja ihmisten elämässä. Lisäksi hakijalta edellytetään sujuvaa suomen kielen kirjallista ilmaisutaitoa, hyvää englannin kielen taitoa, kokemusta verkkosivustojen julkaisujärjestelmien käytöstä, sosiaalisen median kanavien hallintaa sekä innokasta ja idearikasta otetta niiden käyttöön. Eduksi katsotaan kuvankäsittelytaito, taitto-ohjelmien (esim. InDesign) hallinta sekä kokemus videoiden tuottamisesta (kuvaaminen ja editointi). Toivomme hakijoilta yhteistyökykyä sekä reipasta ja itsenäistä työotetta.

Soveltuvia koulutusaloja ovat esimerkiksi viestintätieteet, yhteiskuntatieteet ja hallintotieteet.

Harjoittelijan kuukausipalkka määrittyy KVTES:n mukaan.

 

HAKUAIKA JA LISÄTIEDOT:

Maakuntajohtajalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 12.8.2020 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjallisesti osoitteella Etelä-Pohjanmaan liitto / kirjaamo, PL 109, 60101 SEINÄJOKI. Kuoreen ja hakemukseen tulee merkitä viitteeksi "viestintäharjoittelija tehtävä".

Yhteydenotot tehtävään liittyen puhelintiedusteluin mainittu yhteystiedoissa. Hakemusten käsittely aloitetaan hakuajan umpeuduttua. Haastattelut järjestetään viikolla 34.

 

Yhteystiedot:

Hanne Rantala, viestintäpäällikkö, p. 040 5077 510, hanne.rantala@etela-pohjanmaa.fi (tiedustelut 30.6. saakka sekä 10.-11.8.)

Hanna Meriläinen, projektikoordinaattori, EU-tietokeskus, p. 0400 241 813, hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi (tiedustelut 8.7. saakka)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös