Erasmus 30 vuotta

14.02.2017

Suomen ohella myös Euroopan unionissa vietetään tänä vuonna pyöreitä vuosia. Maaliskuun lopussa 60 vuotta täyttävät niin sanotut Rooman sopimukset, joilla perustettiin aikanaan Euroopan talousalue ja Euroopan atomienergiayhteisö.  26. tammikuuta Euroopan komissio käynnisti alkaneeksi myös Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlavuoden. Virallisia syntymäpäiviä vietetään kesäkuun 17. päivä, mutta erilaisia tapahtumia järjestetään ympäri Eurooppaa pitkin vuotta.

Juhlia järjestetään etenkin Euroopan nuorisoviikolla, jota vietetään tänä vuonna toukokuun ensimmäisellä viikolla. Opetushallituksessa on tällä hetkellä meneillään myös tapahtumahaku nuorisoviikon tapahtumille. Avustusta tapahtumille voivat hakea niin paikalliset, alueelliset kuin kansalliset nuorisoalalla toimivat järjestöt ja organisaatiot.  Haku päättyy 24.3.2017.

Erasmuksesta Erasmus Plussaksi

Erasmusta pidetään yhtenä onnistuneimmista Euroopan unionin lippulaivahankkeista. Ohjelman synty ajoitetaan vuoteen 1987. Alkuvaiheessa ohjelma kohdistui pelkästään korkeakoulujen opiskelijavaihtoihin. Ensimmäisenä vuonna ohjelma liikutti noin 3200 opiskelijaa yhdentoista jäsenvaltion alueella. Sittemmin noin 4,4 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa on suorittanut vaihto-opiskelun ohjelman alueella. Tällä hetkellä nykyisten 28 jäsenvaltion lisäksi ohjelma kattaa liikkuvuuden myös Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Makedoniassa.

Vuonna 2014 ohjelmassa tapahtui suuri muutos, kun yhteisen Erasmus+-ohjelman alle koottiin kaikki opetuksen, työharjoittelun, nuorten ja urheilun saralla toimivat ohjelmat. Erasmuksen lisäksi ohjelmaan liitettiin muun muassa Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig sekä Youth in Action -ohjelmat.

Nykyinen Erasmus+ liikuttaakin korkeakouluopiskelijoiden lisäksi myös toisen asteen opiskelijoita, työharjoittelijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä, nuoria, nuoria yrittäjiä, nuorisotyöntekijöitä, opetushenkilöstöä sekä urheilu- ja liikunta-alalla toimivia organisaatioita.  Näiden kaikkien liikkuvuushankkeiden on arvioitu liikuttaneen historiansa aikana yli 9 miljoonaa ihmistä.

Kansainvälinen liikkuvuus Etelä-Pohjanmaalla

Ohjelma on liikuttanut historiansa aikana myös eteläpohjalaisnuoria. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kansainvälisyys on ollut tärkeässä roolissa perustamisestaan lähtien. Vuodesta 1992 lähtien arviolta 1200 opiskelijaa on suorittanut opiskelu- tai harjoitteluvaihdon ulkomailla EU:n liikkuvuusohjelmien kautta. Tämän lisäksi erilaisille lyhyemmille intensiivikursseille on osallistunut satoja opiskelijoita.

SeAMKiin tulee vuosittain myös paljon vaihto-opiskelijoita muista Euroopan maista. Tulijoita onkin itse asiassa usein enemmän kuin lähtijöitä. Myös SeAMKin henkilökunta on ollut liikkuvaa: vuosittain noin 60–70 henkilöä osallistuu erilaisille muutaman päivän mittaisille vaihtojaksoille.

Erasmus+-ohjelma on tuonut kansainvälisyyttä myös maakunnan ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisella asteella ulkomaille lähdetään pääsääntöisesti työharjoitteluihin. Koulutuskeskus Sedussa liikkuvuushankkeita on hyödynnetty vuosituhannen alusta saakka vähintään yhtä paljon kuin SeAMKissa. Esimerkiksi vuonna 2016 Sedun kautta ulkomaille pitkään harjoitteluun lähti 134 opiskelijaa. Samana vuonna Sedu vastaanotti yli 190 ulkomaista vaihto-oppilasta joko työharjoittelijaksi paikallisiin yrityksiin tai osallistumaan koulun opetukseen ja projekteihin. Myös Sedun henkilökunta on liikkvuaista ja vuosittain erilaisiin vaihtoihin osallistuu Sedusta yli 50 henkilöä.

Toisen asteen oppilaitoksista myös Etelä-Pohjanmaan Opistossa on hyödynnetty liikkuvuushankkeita – etenkin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutuksen saralla on luotu hyvät verkostot niin opiskelijoiden kuin opetushenkilökunnan liikkuvuudelle.

Erasmus+-ohjelma ja sitä edeltäneet liikkuvuusohjelmat on koettu alueen oppilaitoksissa erittäin tärkeiksi. Ilman ohjelmaa ja sen mahdollistavaa rahoitusta oppilaitoksissa tuskin oltaisiin yhtä kansainvälisiä. Ohjelma saa kiitosta myös tasavertaisuudestaan. Sen avulla käytännössä jokaisella opiskelijalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hankkia itselleen arvokasta kansainvälistä kokemusta.

Teksti: Hanna Meriläinen

Lisätietoja Euroopan nuorisoviikon tapahtumahausta Opetushallituksen sivuilta: https://urly.fi/JkR

Oppilaitoskohtaisia tietoja antoivat:

  • Tiina Välimäki, kansainvälisten asioiden suunnittelija, SeAMK
  • Juha Riippi, kansainvälisten asioiden päällikkö, Koulutuskeskus Sedu
  • Tanja Rajala, kansainvälisten asioiden koordinaattori, Koulutuskeskus Sedu
  • Satu Korpela, kasvatusaineiden opettaja, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös