Etelä-Pohjanmaan liitto uudistaa toimintaansa

2.01.2020

Maakuntien liitot perustettiin noin neljännesvuosisata sitten Suomen liittyessä EU:n jäseneksi. Maailma avautui, ja liitot olivat yksi uuden aikakauden ja ennen muuta uudenlaisen alueellisen itsehallinnon airuita. Innostus ja uudet mahdollisuudet omaehtoiseen alueelliseen kehittämiseen olivat tukemassa myös Etelä-Pohjanmaan nousua 1990-luvun lamasta.

Vuonna 2015 liitot olivat taas uuden aikakauden kynnyksellä. Lähdettiin rakentamaan uusia, monialaisia maakuntia. Maakuntien liitot temmattiin mukaan uudistuksen pyörteisiin kaulaansa myöden. Uudistus kohtasi sittemmin tunnetun kohtalonsa päätyen lopulta Sipilän hallituksen eroon. Suuren innostuksen ja valtavan ponnistuksen jälkeen jäimme seisomaan maakuntauudistuksen raunioille hämmentyneinä mutta yhä tukevasti jaloillamme.

Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä näkymät ovat sumuiset. Väestön- ja ilmastonmuutoksen seuraukset aiheuttavat epävarmuutta. EU:n tulevaisuuden suunta on epäselvä ja erilaiset kriisit ravistelevat niin kotimaan kuin kansainvälistä poliittista kenttää. Myöskään aluehallinnon tulevaisuutta ei tarkasti tiedetä. Maakuntien liitot jatkavat kuitenkin toimintaansa nykymuodossaan ainakin lähimmät näköpiirissä olevat vuodet.

Vuosi 2019 onkin muodostumassa eräällä tapaa käännekohdaksi, jossa liitot ovat joutuneet kysymään itseltään, miten jatkamme tästä eteenpäin. Etelä-Pohjanmaan liiton vastaus on, että me haluamme keskittää toimintamme maakunnan kehittämisen ydinasioihin. Haluamme olla entistä parempia niissä asioissa, jotka kuuluvat meidän tehtäväkenttäämme. Tällä pyrimme luomaan maakunnalle suunnan, joka pysyy vakaana riippumatta toimintaympäristössä olevista epävarmuustekijöistä.

Tässä uudessa tilanteessa liiton tulee ensinnäkin huolehtia maakunnan elinvoimasta, johon kytkeytyvät niin väestönkehitys, osaaminen ja koulutus, kuin elinkeinojen ja innovaatioympäristön kehittäminen. Toisaalta tulee pitää huolta kehityksen kestävyydestä, kuten ilmastonmuutoksen hillinnästä, luonnon monimuotoisuudesta, kestävästä aluerakenteesta ja uusiutuvasta energiasta.

Kehittämisen ydinasiat muodostavat toiminnalle yhteiset tavoitteet, joihin pyrimme lainsäädännön, EU:n, valtion ja jäsenkuntien meille antamilla kehittämisen ja suunnittelun välineillä. Toiminta jakautuu aluekehittämisen, maakuntasuunnittelun, kulttuurin ja kansainvälistymisen tehtäväalueisiin. Näille antaa tukensa johtamis- ja hallintopalvelut. Samalla parannetaan henkilöstön monialaisen osaamisen hyödyntämistä ja edunvalvontaa.

Uskomme, että näillä eväillä Etelä-Pohjanmaan liitto tulee olemaan entistä vahvempi maakunnan kehittäjäorganisaatio ja yhä parempi yhteistyökumppani.

 

Teksti: Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös