KUUKAUDEN HANKE: Uusilla ruokatilaratkaisuilla potkua ruokamaakuntaan

5.12.2018

Frami Food Lab -hankkeiden projektipäällikkö Karri Kallio odottaa malttamattomana uuden ruokalaboratorion valmistumista ensi keväänä.

Maakuntamme elintarvikealan toimijoita hemmotellaan nyt oikein olan takaa, kun Seinäjoen ammattikorkeakoululle on rakentumassa uusi elintarvikelaboratorio, ja Foodwestille rakennetaan samaan aikaan uutta koetehdasta. Ensi vuoden alkupuolella valmistuvasta SeAMKin Frami Food Labista tulee paitsi oppimis- ja tuotantoympäristö ruoka-alan opiskelijoille myös kokeilualusta maakunnan yrityksille, ja ensi vuoden syksyllä Rovekseen valmistuva Foodwestin uusi koetehdas tarjoaa alan yrityksille entistäkin paremmat tuotekehitys- ja tuotantotilat.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamien Frami Food Lab -kehittämis- ja investointihankkeiden tavoitteena on lisätä yhteistyötä alan yritysten kanssa ja ylipäätään palvella maakunnalle tärkeän ruokaklusterin toimijoita paremmin.

– Food Lab mahdollistaa eri opetusalojen välistä ristiin oppimista ihan uudella tavalla. Niin insinöörit, agrologit kuin restonomitkin pääsevät kehittämään ja testaamaan uutta yhdessä. On kyseessä sitten vaikkapa uusi ruoka-annos tai kokonaan uusi tuote. Toivomme pääsevämme buustaamaan erityisesti alan pk-yrityksiä, joilla ei ole resursseja omaan tuotekehitykseen ja testaukseen, Frami Food Lab -hankkeiden projektipäällikkö, bio- ja elintarviketekniikkaa opiskeleva Karri Kallio sanoo.

Kallio kertoo, että uuden elintarvikelaboratorion tilasuunnittelu ja tilakonsepti, jotka ovat olleet yksi hankkeiden suurimmista puristuksista, ovat valmiit ja yritysyhteistyön osalta keskustelut ovat edenneet hyviin. Suunnitteilla on eri yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi mentoroinnin järjestäminen.

Meijeri, leipomo ja tuotekehitys samassa paikassa

Foodwestin toimitusjohtaja Karri Kunnas on innoissaan siitä, kuinka nopeasti ja jouhevasti uuden koetehtaan rakentaminen on sujunut.

– Vuoden alussa lähdimme liikkeelle ensimmäisistä koetehdasversioista, kevään aikana suunnitelmat tarkentuivat arkkitehdin pöydällä, kesällä kilpailutimme urakkatarjoukset ja solmimme urakkasopimukset ja syyskuussa iskimme lapion maahan. Suuri kiitos asioiden nopeasta etenemisestä kuuluu Seinäjoen kaupungille, joka mahdollisti omalle toiminnallaan näin nopean aikataulun, Kunnas kiittelee.

Koetehtaalta löytyy kaikki tarvittava: alakerrassa ovat tuotekehitys- ja tuotantotilat, varastotiloja sekä raaka-aineiden käsittelyyn varattuja tiloja. Toisessa kerroksessa on toimistotilat. Tilaa on kaiken kaikkiaan vajaa 2000 m2.

Uusi tehdas vastaa Kunnaksen mukaan etenkin kasvavaan kysyntään, sillä nykyiset tilat ovat käymässä pieniksi, eivätkä ne sovellu parhaalla mahdollisella tavalla toimintaan. Koetehdas antaa paremman mahdollisuuden sekä asiakasyritysten, että Foodwestin omalle kasvulle.

– Uudessa koetehtaassa voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin peilaamalla tuotteiden ominaisuuksia tuotantolinjalla ja valmistamalla koe-eriä markkinoille asti, Kunnas kiteyttää.

Foodwestin toimitusjohtaja Karri Kunnas iloitsee uudesta koetehtaasta, jonka modernit ja avarammat tilat mahdollistavat elintarvikkeiden paremman ja tehokkaamman tuotekehityksen ja tuotannon.

Yhdessä ruokamaakunnan hyväksi

Sekä Kunnas että Kallio uskovat yhteistyön voimaan, eivätkä näe käynnissä olevia projekteja kilpailijoina vaan toisiaan täydentävinä, alan palveluja tarjoavina osaamisyksiköinä.

– Teemme molemmat työtä sen eteen, että maakuntamme ruoka-alan toimijat kehittyvät ja kukoistavat. Ruokamaakunnasta puhutaan myös muissa maakunnissa, mutta uskomme, että meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on parhaat edellytykset nostaa Ruokaprovinssi kirjaimellisesti kaikkien huulille, miehet sanovat.

Aika maakunnan ruokaosaamisen esiinmarssille on heidän mielestään otollinen, sillä maakunnan toimijat suhtautuvat erittäin myönteisesti ruoka-alaa ja sen kehittämistä kohtaan. Tämän suuntaista yhdessä tekemistä ja sitoutumista ruokamaakunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen eri toimijoiden kesken on heidän mukaansa kaivattu. Yksi konkreettinen esimerkki on Ruokaprovinssi-brändin kirkastamiseen keskittyvä hanke, jonka tähtäimenä on alueen elintarvikeketjun yhteenkuuluvaisuuden tunteen lisääminen sekä Ruokaprovinssin tunnettuuden lisääminen kuluttajien keskuudessa valtakunnallisesti.

 

Millaisia uusista ruokatilaratkaisuista tulee? Karri feat. Karri kertovat!

 

Frami Food Lab -kehittämis- ja investointihankkeet on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) www.rakennerahastot.fi.

Foodwestin koetehtaan rakentamiseen ei ole käytetty hankerahaa.

 

     

Teksti, kuvat ja video: Annika Pollari

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös