Kuulumisia kansainvälistymisen tehtäväalueelta

15.06.2020

Kansainvälisessä yhteistyössä koronakevät pysähdytti ja pakotti miettimään tekemisen tapoja uusiksi. Mitä yhteistyökumppaneille kuuluu ja miten ihmeessä keväälle aikataulutetut tehtävät hoidetaan? Hämmästyttävän nopeasti ratkaisuja alkoi löytyä ja eurooppalaiset kumppanit pyrkivät ihailtavasti jatkamaan sovittuja ja keskeneräisiä tehtäviä ja yhteydenpitoa siitäkin huolimatta, että useilla Etelä-Pohjanmaan liiton yhteistyöalueilla koronatilanne oli paljon Suomea huonompi ja epidemian hallinnan tavatkin rajumpia.

Kaikki on kuitenkin jatkunut: uuden Euroopan unionin ohjelmakauden valmistelu, verkostojen toiminta, työ kansainvälisissä hankkeissa ja tiedottaminen niin alueella, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Paljon keväälle suunniteltuja aktiviteetteja siirrettiin verkkoon tai myöhemmin toteutettavaksi, ja Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen tehtäväalueella onkin tiedossa kiireinen syksy. Kuuluuko siihen tapaamisia muilla mailla vierahilla, vai ovatko kohtaamiset edelleen virtuaalisia, jää nähtäväksi.

Koostimme kevään kuulumisia ja syksyn suunnitelmia napakaksi katsaukseksi. 

Uuden ohjelmakauden kehittämistyö ja resursointi

Euroopan unionin uusi ohjelmakausi 2021-2027 on jo ovella ja siihen valmistautumisessa intensiteetti vain kasvaa vuoden loppua kohden. Etelä-Pohjanmaalla on päättymässä olevalla ohjelmakaudella hyödynnetty kansainvälisiä yhteistyöohjelmia (esimerkiksi Erasmus+, Horisontti 2020, Kansalaisten Eurooppa, useat Interreg-ohjelmat) yhä monipuolisemmin ja useampien toimijoiden työssä.

Uuden kauden kehittämisresursseista tiedetään jo sen verran, että Erasmus+ ja Horisontti Eurooppa tulevat rahoituksen osalta olemaan nykyistäkin suurempia. Kansalaisten Eurooppa -ohjelma yhdistyy uuteen Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaan. Etelä-Pohjanmaalle tärkeissä alueiden välisen yhteistyön Interreg- ohjelmissa tapahtunee sekä rahoituksen vähenemistä että rakenteellisiakin muutoksia. Interreg Europe, joka on ainoa kaikki Euroopan alueet kattava ohjelma, jatkuu sisällöltään ja toiminnaltaan suunnilleen nykyisen kaltaisena, mutta aiempaa pienemmällä rahoituksella. Interreg Baltic Sea Region jatkuu myös, mahdollisesti sekin hieman suppeampana. Pienen, mutta pohjalaismaakunnille tärkeän Botnia Atlantica -ohjelman ja laajan pohjoisten alueiden Nord-ohjelman alueet yhdistetään uudeksi ohjelmaksi. Eteläpohjalaisten yhteistyösuuntia ja olemassa olevia yhteistyöverkostoja ajatellen Etelä-Pohjanmaan liitto onkin selvittänyt mahdollisuutta liittyä uuden Pohjoisen ohjelman sijaan Interreg Central Baltic -ohjelmaan. Päätös maakuntahallituksen kiinnostuksenilmauksen mahdollisesta hyväksymisestä saadaan heinäkuussa.

Elinvoimaa kansainvälisyydestä – kansainvälistymisen toimintaohjelma

Kansainvälistymisen toimintaohjelman käyttöönotto on alkanut koronaepidemian rajoituksista huolimatta. Keväälle suunniteltu kuntakierros siirtyy syksyyn, mutta siihen valmistaudutaan kuntajohtajille kohdennetulla kyselyllä. Kyselyllä kootaan jatkokeskustelua varten kuntakohtaista tilannekatsausta niiden kansainvälisestä toiminnasta ja myös odotuksia ja toiveita niin Etelä-Pohjanmaan liitolle kuin maakunnan kehittäjätoimijoillekin.

Toimintaohjelman kehittämistavoitteita ja -ehdotuksia on käsitelty Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maahanmuuttofoorumissa sekä tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutustoimijoiden kansainvälistymisen yhteistyöryhmässä yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan osalta. Osaa kehittämistavoitteista edistetään jo hankkeiden kautta, mutta niiden käytäntöön viemisessä riittää pohdittavaa esimerkiksi siinä, miten organisaatioiden perustoimintaa kehitetään niiden suuntaisesti 

Linkki toimintaohjelmaan: https://www.epliitto.fi/kansainvalistymisen_toimintaohjelma

KV-verkostot tutuksi Facebookissa

EU-tietokeskus on toteuttanut kevään mittaan Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -sivuillaan Facebookissa kansainvälisistä verkostoista tiedottavan kampanjan. Tähän mennessä esitettyjä verkostoja ovat olleet: ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), ERNACT (European Regions Network for Application of Communicaion Technologies), AER – Assembly of European Regions, Merenkurkun neuvosto, Europe Direct -verkosto, Enterprise Europe Network sekä Älykkään erikoistumisen teemaverkostot. Esittelyt löytyvät Facebook-sivun kuva-albumeista.

Ota Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa -sivu seurantaan Facebookissa tunnisteella @kansainvalinenetelapohjanmaa tai klikkaa osoitetta: https://www.facebook.com/kansainvalinenetelapohjanmaa/.

EU-tietokeskuksessa valmistaudutaan vilkkaaseen tapahtumasyksyyn

Kuluva kevät vaikutti merkittävästi erityisesti EU-tietokeskuksen tapahtumatoimintaan. Maaliskuussa maakuntaa kiertänyt EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtumasarja keskeytyi, kun Kauhajoelle 17.3. suunniteltu tapahtuma jouduttiin perumaan viime metreiltä. Keväältä peruuntui myös yksi EU-tietokeskuksen jokavuotisista kohokohdista, Eurooppa-päivä, jota oli tänä vuonna tarkoitus juhlistaa eurooppalaisen elokuvan merkeissä. Molemmat peruuntuneet tapahtumat pyritään järjestämään uudestaan syksyllä ja syksystä onkin tulossa varsin vauhdikas tapahtumien osalta.

EU-tietokeskuksen syksyn tapahtumia:

  1. EU Etelä-Pohjanmaalla & Digitalisaatio, webinaari, 11.9.2020
  2. Kielten päivän tapahtumaviikko 21.-26.9.2020
  3. Eurooppalaisen elokuvan -tapahtumaviikko, marraskuu 2020
  4. EU:n tulevaisuus -työpajat nuorille, marras-joulukuu 2020

Sana on vapaa INTENCIVE –hankkeen ryhmähaastatteluissa

Terveys- ja hyvinvointiteknologian hyviä käytäntöjä on kerätty INTNECIVE -hankkeessa kevään mittaan. Tällä hetkellä hyviä käytäntöjä arvioidaan tanskalaisella Bikva -mallilla (Krogstrup 2004), joka on asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä, jonka lähtökohtana ovat asiakkaiden näkemykset, jotka välitetään eteenpäin eri tasoille. Asiakkaiden kokemukset toimivat näin muutosvoimana. Prosessin odotetaan voivan vaikuttaa hyvien käytäntöjen kehittämiseen​ sekä haastatteluista saadaan tärkeää tietoa hyvien käytäntöjen vaihtoon hankepartnereiden välillä.

https://www.interregeurope.eu/intencive/

FINCH-hanke etenee kohti toimintasuunnitelmaa

”Ei se määrä, vaan se laatu” – jo parilla harkitulla toimenpiteellä voidaan ottaa tärkeitä askelia eteenpäin kulttuuriperintöalan rahoitusta kehitettäessä.

Kulttuuriperintöalan rahoitusvälineitä koskevan FINCH-hankkeen ensimmäinen vaihe on kääntymässä loppusuoralle. Hankkeen ensimmäinen alueiden välinen työpajatapaaminen pidettiin marraskuussa 2018 Pohjois-Italiassa Piemonten alueella ja sen jälkeen hankkeessa on tavattu myös Romaniassa, Puolassa, Saksassa ja tietysti Etelä-Pohjanmaalla. Täpärälle jäi viimeinen työpajatapaaminen Kreikassa, jonka piti olla maaliskuussa 2020, mutta joka nyt on siirtynyt hamaan syksyyn. Kuitenkin myös Kreikka on vienyt hyvät käytäntönsä Interreg Europe -ohjelmassa sitä varten käytettävälle alustalle, josta olemme niihinkin päässeet tutustumaan. Toki antiikin historian amfiteattereiden ja muiden muinaisjäännösten hoitoon tutustuisi mielellään paikan päälläkin!

FINCH_Matka

Kuva FINCH-hankkeen partneritapaamisesta Saksasta, Hundisburgista ajalta ennen koronaepidemiaa. 

Interreg Europe -hankkeet rakentuvat kahdesta vaiheesta, joista jälkimmäisessä toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa luotavaa toimintasuunnitelmaa. Dokumentti on hankkeiden ensimmäisen vaiheen tärkein tuotos. Pohdittavana on, miten hankkeessa esiteltyjä käytäntöjä voidaan soveltaa Etelä-Pohjanmaalla niin, että ne vaikuttaisivat suotuisasti kehitettävään politiikkavälineeseen – FINCH-hankkeessa Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan.

Toimintasuunnitelman laatimisessa tärkeänä tukena ovat hankkeen sidosryhmäjäsenet, jotka omalla asiantuntemuksellaan voivat käytännöllisesti vaikuttaa siihen, millä tavalla hankkeessa käsiteltävää teemaa kehitetään. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat joukkorahoituksen mahdollisuudet ja tiedonsaannin vahvistaminen rahoitusvälineistä kulttuuriperinnön kannalta.

https://www.epliitto.fi/finch

https://www.interregeurope.eu/finch/

Ruokahävikki minimiin – ECOWASTE4FOOD

Ecowaste4food -hankkeessa on neljän vuoden aikana suunniteltu ja toteutettu eurooppalaisten hankekumppaneiden innoittamana erilaisia ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hankkeessa laaditussa toimintaohjelmassa on paljon sellaista, mitä mukana olevat toimijat ovat toteuttaneet osana perustoimintaansa, esimerkiksi video ja muuta koulutusmateriaalia yläkouluihin, ruokahävikin mittaaminen ja hävikin pienentämisen keinojen suunnittelu ja käyttöönotto suurkeittiöissä, ruokahävikin pienentämiseen liittyvien kurssien ja koulutusten suunnittelu eri kohderyhmille sekä yhteinen jääkaappi Kaks´kättä työpajalla. Hankerahoituksella on toteutumassa yksi laaja kokonaisuus, missä mukana on kuntien ruokapalvelujen henkilöstöä.

Ecowaste4food päättyy tämän vuoden lopussa, mutta toimintaohjelman toteuttaminen jatkuu sen jälkeenkin. Syksylle ovat tulossa viimeinen alueellisen sidosryhmän tapaaminen sekä  loppukonferenssi Ranskassa.  

https://www.epliitto.fi/ecowaste4food

FRIDGE: Elintarvikealan kartoituksia ja viestintää EU:n nimisuojasta

Elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä edistävässä FRIDGE-hankkeessa on kevään mittaan työstetty alueellisia kartoituksia koskien elintarvikealan toimialaa sekä siihen liittyvää kehittämistoimintaa. Kutakin kuutta partnerialuetta koskevat kattavat katsaukset on julkaistu nyt myös FRIDGE-hankkeen verkkosivuille ja ovat sieltä kiinnostuneiden luettavissa. Lue lisää tutkimusten aiheista ja tutustu katsauksiin TÄÄLTÄ.

Touko-kesäkuun aikana hankekumppanit ovat jakaneet myös hyviä käytäntöjä liittyen erityisesti alueellisiin ruokabrändeihin ja EU:n nimisuojaan. Näistä toteutetaan kesäkuun aikana myös artikkelisarjaa, joista ensimmäinen on luettavissa, niin ikään hankkeen verkkosivuilta. Lue artikkeli alueellisista ruokabrändeistä ja EU:n nimisuojasta TÄÄLTÄ.  

EU:n nimisuojamerkinnät

Hankekumppanialueiden nimisuojatuista perinneruoista on toteutettu myös tiedotuskampanjaa hankkeen sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä, jotka kannattaa ottaa seurantaan tunnisteella @InterregFRIDGE.

MAMBA -hanke siivitti maakunnallisen Kuljetuspalvelut -ryhmän toimintaan

Kuljetuspalveluyhteistyö eri kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin, Kelan ja ELY -keskuksen välillä tiivistyy nyt yhteisen työryhmän kautta

Toukokuun lopussa Kuljetuspalvelut -ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 28 henkilön voimin miettimään yhteistyötä ja sen parantamista Etelä-Pohjanmaan alueen SOTE-kuljetuksissa. Tulevaisuuteen liittyy monia haasteita, mutta tämän yhteisen toiminnan toivotaan edistävän yhteistyötä sekä tukevan kuntia kuljetuspalveluiden kehittämisessä sekä hankinnoissa.

Etelä-Pohjanmaan liiton vetämä ryhmä pyrkii edistämään tiedonvaihtoa, informoimaan uusista ohjeista ja käytänteistä sekä inspiroimaan kuljetuspalveluiden kehittämisessä. Tämän yhteistyön on tarkoitus tuoda etuja pitkällä tähtäimellä kaikille mukana oleville toimijoille sekä Etelä-Pohjanmaan asukkaille.

https://www.mambaproject.eu/

Co2mmunity luo yhteisöenergiaa edistävää tuulta

Yhteisöenergian monet edut

Osana Co2mmunity -hankkeen Etelä-Pohjanmaan toimintaa ovat tapaamiset paikallisen RENCOP-työryhmän kanssa (Renewable Energy Co-operative Partnerships), jonka työskentelyyn on osallistunut muun muassa uusiutuvan energian asiantuntijoita, järjestöjä sekä yhdistyksiä.

Ryhmän edellinen tapaaminen hoitui huhtikuussa etäyhteyksien kautta ja innostavana puhujana kokoukseen osallistui myös eurooppalaisen energiayhteisö REScoopin edustaja, joka antoi laajalti esimerkkejä siitä, miten uusiutuvan energian hankkeita on viety kansalaisten aktiivisuuden kautta eteenpäin eri Euroopan maissa viimeisten vuosien aikana.

Uusiutuvat energiamuodot tuodaan lähelle virtuaalisen bussiretken muodossa

Co2mmunity -hanketiimi tutustui mielenkiintoisiin uusiutuvan energian kohteisiin kesäkuisella bussiretkellä, jonka tulokset tullaan esittelemään hankkeen kanavissa videoiden muodossa. Ensimmäinen tutustumiskohde oli taloyhtiö Pohjolankatu 18-20 Tampereella. Taloyhtiössä on toteutettu monia innovatiivisia energiaremontteja, ja kohteesta löytyy muun muassa kahdensuuntaiseen kaukolämpö, maalämpö, aurinkoenergiaa, jäteveden lämmöntalteenotto sekä sähköauton latauspiste. Toinen kohteista oli Leppäkosken sähkö Oy:n Ikaalisten toimitilat, joissa on käytössä esimerkiksi aurinkosähkö ja aurinkolämpö.

Co2mmunity

Pohjolankatu 18-20 on kansainvälisestikin tunnettu ja tunnustettu taloyhtiö, missä uusiutuva energia on otettu monipuolisesti käyttöön. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen esitteli Co2mmunity-hankkeen edustajille keinoja energian tuottamiseen ja tallentamiseen sähköksi ja lämmöksi.

http://co2mmunity.eu/

Ensimmäisen hakuvaiheen Interreg Europe -hankkeita saatiin pakettiin

Etelä-Pohjanmaan liitossa käynnistyi keväällä 2016 kolme Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettua hanketta: pk-yritysten kiertotaloutta edistävä CESME, ruokaketjun innovatiivisuutta edistävä NICHE ja maaseudun digitaalisia palvelija kehittävä ERUDITE, joista kaikki saatiin päätökseen kuluvan kevään aikana. Hankkeiden avulla vauhditettiin monenlaisia kehittämistoimenpiteitä Etelä-Pohjanmaalla, joista suurin osa kirjattiin hankkeissa työstettyihin alueellisiin toimintasuunnitelmiin.

Kahdessa hankkeista toteutettiin myös pilottiprojektit, joissa suunnitelmien sijaan toteutettiin myös konkreettisia toimenpiteitä.  CESME-hankkeen pilottiprojektissa kehitettiin kiertotaloustyökalu, jonka avulla alueen pk-yritykset voivat analysoida ja kartoittaa heidän kiertotalouspotentiaaliaan. Työkalu on kaikkien eteläpohjalaisten hyödynnettävistä ja materiaalit löytyvät CESME-hankkeen nettisivuilta osoitteesta: www.epliitto.fi/cesme

NICHE-hankkeen pilottiprojektissa taas kehitettiin edelleen maakunnallista Ruokaprovinssi-brändiä ja siihen liittyvää toimintamallia. Tällä hetkellä Ruokaprovinssimerkkiä hallinnoi Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset ja Ruokaprovinssiin voi tutustua osoitteesta www.ruokaprovinssi.fi

Ruokaprovinssi

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös