Aluerakenne

Karttakuva Etelä-Pohjanmaan rakennemallista

Rakennemallit 

Etelä-Pohjanmaan rakennemalli 2040

Etelä-Pohjanmaan rakennemalli on tulevaisuuteen suuntaava, maakunnan ja kuntien yhteinen maankäyttö- ja aluerakenteen kehittämisstrategia, jolla on kytkentä myös aluekehitykseen. Rakennemalli sisältää kuntien ja muiden tahojen yhteisen näkemyksen maakunnan maankäytön ja kehittämisen periaatteista vuoteen 2040 saakka. Rakennemalli on pohjana maakuntakaavoitukselle, se tukee aluekehittämistä ja sitä voidaan käyttää yleiskaavoituksen pohjana.

Etelä-Pohjanmaan rakennemallin laadinta koostui kahdesta työvaiheesta: a) tulevaisuuskuvien koostamisesta ja b) varsinaisen rakennemallin laadinnasta. Tulevaisuuskuvien koostamisesta on vastannut Seinäjoen yliopistokeskus ja rakennemallin laatimisesta Sweco ympäristö Oy.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan rakennemallityö on laadittu vuonna 2016.   

Etelä-Pohjanmaan rakennemalli 2040 (pdf)

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 -raportti on valmistunut Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteistyönä lokakuussa 2016.  Aluerakenteen tulevaisuuskuvien koostaminen ja varsinainen rakennemallin laadintatyö ovat toimineet vuorovaikutuksessa keskenään, ja tulevaisuuskuvatyön raportti on osa varsinaisen rakennemallin sisältöä. 

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 (pdf) 

’Uus Komia’. Etelä-Pohjanmaan rakennemalli, esiselvitysraportti. Tampereen teknillinen yliopisto & Etelä-Pohjanmaan liitto (2010) (pdf) 

Kauppa ja keskustatoiminnot 

Etelä-Pohjanmaan keskusverkkoselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2011/2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset. Seinäjoen kaupunki (2014) (pdf)