Ampumaradat

Ampumaradalle johtavat opastekyltit
Etelä-Pohjanmaan ampumarataverkosto muodostuu 54 toiminnassa olevasta ulkoampumaradasta. Kuva: Maaria Vanhatalo

Ampumaratojen kehittämissuunnitelma 

Ampumaratalain (763/2015) 12 §:n mukaan: 

Maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajantasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja sijoitustarpeesta maakunnassa. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita. 

Etelä-Pohjanmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelmaan on koottu kokonaiskuva maakunnan ampumarataverkostosta, joka muodostuu 54 toiminnassa olevasta ulkoampumaradasta. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi ampumaratojen kehittämissuunnitelman 21.10.2019. 

Ampumaratojen kehittämissuunnitelmaan pääsee tutustumaan seuraavasta linkistä: 

 Etelä-Pohjanmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelma (pdf)

AMPUMARATAKARTAT 

Etelä-Pohjanmaan liiton karttapalvelussa pääsee tutustumaan seuraaviin ampumaratakarttoihin: 

  • Ampumaratojen sijainnit kokoluokittain (laukausmäärät/vuosi) 
  • Ampumaratojen kokonaissaavutettavuus 
  • Eri ampumalajien radat Etelä-Pohjanmaalla