Luonnonvarat ja energia

Tuulimylly ja kurkiaura sinistä taivasta vasten

Tältä sivulta löydät luonnonvaroihin ja energiaan liittyviä selvityksiä ja raportteja.

Tuulivoima

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton yhdessä tilaamassa tuulivoimaselvityksessä tarkastellaan uusia potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi. Selvityksessä arvioidaan potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia ihmisiin, luontoon, maisemaan, ilmastoon ja aluetalouteen. Selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys. FCG (2021) (pdf)

Liite 1. Etelä-Pohjanmaan potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi. (pdf)

Liite 4. Yhteisvaikutusten arviointi. (pdf)

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050

Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto tilasivat vuonna 2021 yhteisen selvityksen koskien maakuntien energiantuotannon tulevaisuutta nykyhetkestä vuoteen 2050. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. Työ toimii keskeisenä taustaselvityksenä maakunnan strategisessa suunnittelussa eli maakuntakaavan ja maakuntastrategian valmistelussa.

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 – raportti. Ramboll Finland (2021). (pdf)

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 – raportin tiivistelmä. Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto (2021). (pdf)

Maa- ja kiviaineshuolto

Luonnonkiviainesten ja sitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö ja tarve-ennuste (pdf)

POSKI-päivityshankkeeseen liittyvä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kalliokiviainesselvitys (pdf)

Muita selvityksiä ja raportteja

Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014-2020. Etelä-Pohjanmaan liitto (2014). (pdf)

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2012) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksen täydennys – Jalasjärven Ilvesnevan ja Kauhavan Voltti-Kakkurin alueet. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2013). (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksen täydennys – Kauhajoen Säärenkankaan-Eteläkankaan ja Kurikan Kukkookallion-Möhkäleenmaan alueet. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2012). (pdf)