Ympäristö

Mustikanvarpu metsässä
Kuva: Jukka Risikko

Tälle sivulle olemme koonneet ympäristöaiheisia selvityksiä ja raportteja.

Viherrakenne

Etelä-Pohjanmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä tarkastellaan maakunnan viher- ja sinirakennetta sekä ekologisia yhteyksiä (ns. ekologista verkostoa), ja ekosysteemipalveluiden eli luonnon ihmisille tuottamien hyötyjen sijoittumista ja arvoa. Selvityksessä on hyödynnetty lukuisia luonnonympäristöä ja ekosysteemipalveluita kuvaavia paikkatietoaineistoja ja -analyysejä, joihin on liitetty tietoa paikallisista erityispiirteistä. 

Etelä-Pohjanmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut. Ubigu Oy & Lundén Architecture Company (2022). (pdf)

Suoluontoselvitykset

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto 2013. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2014. Faunatica Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto 2015. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2017. Etelä-Pohjanmaan liitto 2017. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016. Etelä-Pohjanmaan liitto 2016. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan suoluonto -kyselyn tulokset.  Etelä-Pohjanmaan liitto 2016. (pdf)

Linnustovaikutusten arviointeja

Maakuntakaavan linnustovaikutukset. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava I – tuulivoima. Etelä-Pohjanmaan liitto 2014. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan turvetuotantoon soveltuvien alueiden linnustovaikutusten arviointi. Pöyry Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto 2018. (pdf)
(Raportin viranomaiskäyttöön tarkoitettu versio toimitetaan viranomaisille pyynnöstä)