Ajankohtaiset hankkeet

Tälle sivulle kootaan tietoa ja aineistoja Etelä-Pohjanmaan alueella käynnissä olevista ajankohtaisista liikennejärjestelmään liittyvistä hankkeista. Sivua ja sen tietoja päivitetään jatkuvasti.

Maakunnallinen Kuljetuspalvelut-ryhmä

Maakuntahallitus perusti keväällä 2020 maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän tukemaan kuntia kuljetuspalveluiden kehittämistyössä ja hankinnassa sekä edistämään maakunnan kuljetuspalveluyhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan liiton vetämä ryhmä edistää tiedonvaihtoa, informoi uusista kuljetuspalveluihin liittyvistä ohjeista ja käytänteistä sekä inspiroi alueen toimijoita kuljetuspalveluiden kehittämisessä. Tämän yhteistyön on tarkoitus tuoda etuja pitkällä tähtäimellä kaikille mukana oleville toimijoille sekä Etelä-Pohjanmaan asukkaille.

Ryhmän muodostavat alueen kunnat, sote-kuntayhtymät, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kela ja ELY-keskus ja sen toimikausi on 1.3.2020–31.12.2022. Ryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja. Katso lyhyt esittelyvideo Kuljetuspalvelut-ryhmästä Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalla

Kuljetuspalvelut-ryhmän perustamista tuki EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittama MAMBA-hanke, jossa Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu olivat mukana vuosina 2017–2020. Etelä-Pohjanmaalla tavoitteena oli sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kuljetusten kehittäminen siten, että ne voitaisiin järjestää aiempaa paremmin ja yhtenäisemmin eri puolilla maakuntaa. MAMBA-hankkeen osana toteutettiin mm. Etelä-Pohjanmaan henkilökuljetusselvitys (pdf).

Lisätietoa MAMBA-hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta. Sivuilta löytyvät myös kaikki hankkeen aikana julkaistut dokumentit.