Maakuntakaavan uudistaminen

Nainen katsoo sormien lomasta aurinkoon.
Maakuntakaavan uudistustyössä näkökulma on tulevaisuudessa. Kuva: Shutterstock

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Olemme aloittaneet maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt keväällä 2020. Nykyisen maakuntakaavan merkintöjen ja määräysten ajanmukaisuuden selvittämiseksi laadimme maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi (2020). (pdf) 

Arvioinnin tarkoituksena on luoda kokonaiskuva maakuntakaavan nykyisten merkintöjen uudistamistarpeesta ja toteutumisesta. Etelä-Pohjanmaalla on voimassa kokonaismaakuntakaavan lisäksi useita vaihemaakuntakaavoja ja niiden muutoksia. Voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2005. Maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina tulevassa maakuntakaavan uudistamisessa. 

Uuden maakuntakaavan laadinnasta päättää maakuntavaltuusto joulukuussa 2021. Maakuntavaltuuston päättäessä käynnistää uuden kokonaismaakuntakaavan laadinnan, käynnistyy virallinen kaavoitusprosessi välittömästi tämän jälkeen. Tavoitteena on, että kokonaismaakuntakaava etenee luonnos- ja ehdotusvaiheen kautta maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2024.