Bruttokansantuote

Taloudellista kehitystä ja kasvua mitataan bruttokansantuotteella (BKT), joka on jollain alueella vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettu arvo. Vuonna 2014 bruttokansantuote oli Etelä-Pohjanmaalla 30 500 euroa asukasta kohden. Koko maan bruttokansantuote oli 37 602 euroa asukasta kohden. Jos bruttokansantuotetta tarkastellaan viitevuoden 2000 hinnoin, oli se Etelä-Pohjanmaalla 21 728 euroa ja koko maassa 29 419 euroa per asukas. Näin laskettuna bruttokansantuote asukasta kohden on vuosina 2000–2014 noussut Etelä-Pohjanmaalla 3 818 euroa.

EU-maiden asukaskohtaiseen keskiarvoon verrattuna vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuote oli 89,2 ja koko maan 110,0 prosenttia.

BKT-00-14-update.jpg

Liitteet:
Bruttokansantuote maakunnittain 2000-2014

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös