BSR Innoreg

Kesto: 1.1.2009-31.12.2011

Pääpartneri: Itämeri-instituutti, Suomi

Partnerimaat: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa ja Suomi

EP-partnerit: Seinäjoen Teknologiakeskus, EP-liitto

Rahoitusohjelma: Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Kokonaisbudjetti: 2,3 M€

 

BSR InnoReg -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat osallistuvien alueiden kehittäjäorganisaatiot, jotka tarjoavat palveluja pk-yrityksille. Hankkeessa pyrittiin ennen kaikkea parantamaan näiden organisaatioiden valmiuksia vastata paremmin tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin, jotta ne voisivat käyttää tehokkaammin niukkoja resursseja ja tarjota yrityksille parempia ja kohdistetumpia tukipalveluita. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta Itämeren alueen innovaatioyhteistyön mahdollisuuksista ja alueellisten resurssien kohdentamisesta niin, että alueen kilpailukyky säilyisi ja vahvistuisi pitkällä aikavälillä. 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös