Energian tuotanto ja kulutus 

Päivitetty 26.11.2019

Tämän sivun energian tuotantoa ja kulutusta kuvaavat luvut perustuvat Energiateollisuus ry:n tuottamiin tietoihin.

Koko maan mittakaavassa energiantuotanto on selvästi suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa tuotetuista hiilidioksidipäästöistä 84,8 % syntyi energiantuotannosta.

Tuulivoiman osuus energiantuotannosta Etelä-Pohjanmaalla on noussut käytännössä nollasta prosentista vuonna 2013 yli 40 prosenttiin vuonna 2017. Vuonna 2018 tuulivoiman prosentuaalinen osuus Etelä-Pohjanmaan energiatuotannosta väheni, mutta sen tuottaman energian määrällinen kasvu jatkui. Tämä kehitys tulee jatkumaan uusien tuulivoimainvestointien ansiosta. Tähän vaikuttaa myös se, että Etelä-Pohjanmaallekin rakennetaan jo tuulivoimaloita täysin markkinaehtoisesti.

Etelä-Pohjanmaan sähköntuotannon kehitys tuotantotavoittain

Etelä-Pohjanmaalla tuotettiin 53,5 prosenttia siitä energiamäärästä mitä siellä kulutettiin vuonna 2018. Koko maassa 80 prosenttia kulutetusta energiasta on tuotettu maan sisällä. Energian kulutuksessa sektoreittain Etelä-Pohjanmaa eroaa muusta maasta siinä, että teollisuus kuluttaa energiaa selvästi vähemmän ja maatalous sekä asuminen selvästi enemmän verrattuna muuhun maahan. Tämä on luonnollista maatalousvaltaisessa maakunnassa.

Sähkön kulutus sektoreittain Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa 2018 (%)

Sähkön kulutus sektoreittain ja yhteensä Etelä-Pohjanmaalla

Teollisuuden vuosittainen energiankäyttö Etelä-Pohjanmaalla on vaihdellut 1490 GWh:n ja 1785 GWh:n välillä vuosien 2007 ja 2018 välisenä aikana. Vuosien 2007 ja 2018 välisessä tarkastelussa ei ole havaittavissa merkittävää trendiä teollisuuden energiankäytön määrän kehityksessä. Viimeiset neljä vuotta se on kuitenkin kasvanut. Suhteutettuna maakunnan keskiväkilukuun teollisuuden energiankäyttö oli Etelä-Pohjanmaalla Manner-Suomen alhaisinta.

Teollisuuden energiankäyttö Etelä-Pohjanmaalla 2007-2018

Julkaisu- ja tilastolähteitä

Energiateollisuus ry

Tilastokeskus, Energia

Tuulivoimayhdistys

Fingrid - Sähkön kulutus ja tuotanto

Liitteet:
Energian tuotanto ja kulutus 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös