ENGAGE                                    

http://www.engage-interreg.eu

Kesto: 1.1.2012-31.12.2014

Pääpartneri: Niverlanin maakunta, Ranska

Partnerimaat: Ranska, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Portugali, Puola, Romania, Slovenia, Saksa ja Suomi                       

EP-partnerit: SEK ja EP-liitto

Rahoitusohjelma: Interreg IVC 2007—2013

Kokonaisbudjetti: 1,4 M€

 

"Next Generation Access Growth in Europe” - ENGAGE -hankkeen tavoitteena oli pienentää maaseudun ja kaupunkialueiden eroa ICT:n hyödyntämisessä. Hanke pyrki välittämään hyviä käytäntöjä laajakaistaverkkojen suunnittelusta ja käyttöönotosta. Hankkeen tavoitteena oli löytää osallistuville alueille kustannustehokkaita ja taloudellisesti järkeviä toteutustapoja laajakaistasaatavuuden varmistamiseksi myös haja-asutusalueilla, mikä puolestaan edesauttaa alueiden elinvoimaisuutta.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös