Kuluttajabarometri

Päivitetty 18.10.2018

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajabarometri mittaa suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja odotuksia oman kotitaloutensa ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Kuluttajien luottamusindikaattori tiivistää kuluttajien näkemyksen taloudesta yleisemmin ja mikrotalouden indikaattori tiivistää kuluttajien näkemykset oman kotitaloutensa tilanteesta. Mielipidekysymyksissä vastausten prosenttijakaumasta johdetaan saldoluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Mitä korkeamman arvon saldoluku saa, sitä valoisampi näkemys kuluttajilla on taloudesta.

Vuonna 2018 kuluttajien luottamus niin talouteen yleisesti kuin myös henkilökohtaiseen talouteensa on jatkunut vahvana. Kuluttajien luottamusindikaattori vuoden 1. vuosineljänneksellä näytti lukemaa 24,9, mikä oli vuodesta 1996 lukien korkein mitattu lukema kyseisenä ajanjaksona. Kuluttajien luottamuksessa nähtiin selvä nousu jo vuonna 2017 muutaman vuoden jatkuneen tasaisemman vaiheen jälkeen.

Myös mikrotalouden indikaattori vuoden 1. vuosineljänneksellä nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, ja oli korkeimmillaan sitten vuoden 2007. Oman talouden nykytilaa kuvaava saldoluku on puolestaan ollut selvässä kasvussa loppuvuodesta 2016 alkaen. Vuoden 2018 1. vuosineljänneksellä saldoluku oli 6,7, mikä oli korkein vastaavana ajankohtana mitattu lukema vuoden 2008 jälkeen.

Alla olevissa kuvaajissa ovat eroteltuina koko maata koskevan kuluttajabarometrin tärkeimmät indikaattorit vuosien 1996–2018 ensimmäisen vuosineljänneksen mukaan.

Kuluttajien luottamusindikaattori 1996-2018

Mikrotalouden indikaattori 1996-2018

Oma talous nyt, saldoluku 1996-2018

Julkaisu- ja tilastolinkkejä

Tilastokeskuksen kuluttajabarometri

Business and Consumer surveys, EU

Liitteet:
Kuluttajabarometri koko maa 1995-2018

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös