Kuluttajabarometri

Päivitetty 23.11.2017

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajabarometri mittaa suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja odotuksia oman kotitaloutensa ja Suomen yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Kuluttajien luottamusindikaattori tiivistää kuluttajien näkemyksen taloudesta yleisemmin ja mikrotalouden indikaattori tiivistää kuluttajien näkemykset oman kotitaloutensa tilanteesta. Mielipidekysymyksissä vastausten prosenttijakaumasta johdetaan saldoluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Mitä korkeamman arvon saldoluku saa, sitä valoisampi näkemys kuluttajilla on taloudesta.

Koko maan vuoden 2017 lukuja tarkastellessa selkein ero edelliseen vuoteen näkyy ensimmäisen vuosineljänneksen kohdalla. Kuluttajien luottamus (21,6) on huomattavasti edellisvuotta suurempi. Edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä arvo oli vain 8,8. Oma talouden arvioinnin indikaattori on myös lähtenyt nousuun. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä se oli yhtä suuri kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä (3,8). Viimeisimmän mittauksen (3. vuosineljännes) mukaan saldoluku on kuitenkin kohonnut jo 5,2 prosenttiyksikköä. Näin korkea luku on ollut viimeksi vuonna 2008. Mikrotalouden indikaattorit ovat myös kohonneet hieman viime vuodesta.

Alla olevissa kuvaajissa on eroteltuina kuluttajabarometrin tärkeimmät indikaattorit vuosien 1996–2017 ensimmäisen vuosineljänneksen mukaan.

kuluttajabarometri-1-2016.jpg

kuluttajabarometri-2-2016.jpg

kuluttajabarometri-3-2016.jpg

Julkaisu- ja tilastolinkkejä

Tilastokeskuksen kuluttajabarometri

Business and Consumer surveys, EU

Liitteet:
Kuluttajabarometri koko maa 1995-2017

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös