FINCH

Nettisivut: http://www.interregeurope.eu/finch/

Kesto: 1. vaihe 01.06.2018–31.12.2020, 2. vaihe 01.01.2021–31.12.2022

Pääpartneri: Piemonten alue, Italia

Partnerimaat: Italia, Espanja, Kreikka, Puola, Saksa, Romania ja Suomi

EP-partneri: Etelä-Pohjanmaan liitto

Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020

Kokonaisbudjetti: 1,46 M€, josta 1,25 M€ rakennerahastorahoitusta 

 

HANKE LYHYESTI

Kansainvälisen Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetun FINCH-hankkeen teemana on kulttuuriperintö ja talous. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisen kulttuuriperinnön hyödyntämisessä käytettäviä rahoitusvälineitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja. Hanketta motivoi ymmärrys siitä, että kulttuuriperinnön kehittämistoimilla ja investoinneilla on olennaisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia alueille.

Hankkeelta odotetaan uusia toimintamalleja sekä parempaa tuntemusta rahoitusvälineistä koko maakuntaan. Hankkeessa tuotetaan tähän liittyen kulttuuriperinnön vahvistamisen toimenpidesuunnitelma. Myös alueellisen ja kansainvälisen kulttuuriperintöverkoston yhteistyön tiivistäminen on tärkeää.

Kulttuuriperintö on usein vahvasti alueellisesti ja paikallisesti sidoksista ja siksi sitä on mahdollista hyödyntää juuri näillä tasoilla. Kulttuuriperinnön vaaliminen voi toteutua myös liiketoiminnallisena investointina. Tyypillisesti kulttuuriperinnöstä ammennettavissa oleva etu on huomattu matkailun alalla. Alueellisen kertymisen ja jakamisen kautta kulttuuriperinnön elävöittämiseen sijoitetut voimavarat voivat tuottaa lisäarvoa myös muilla tavoin.

FINCH-hanketta koordinoi Piemonten maakunta Italiasta. Muut mukana olevat hankekumppanit ovat Torinon yliopisto Italiasta, Saksi-Anhaltin alueen kehityspankki Saksasta, Lodzkien alue Puolasta, Lounais-Oltenian aluekehitysorganisaatio Romaniasta, La Riojan maakunta Espanjasta, Thessalian alue Kreikasta ja Etelä-Pohjanmaan liitto Suomesta. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,46 miljoonaa euroa, josta Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti on noin 198 000 euroa ja kansallinen rahoitusosuus noin 30 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan liitto laatii hankkeen aikana alueellisen kulttuuriperinnön toimintasuunnitelman tulosten täytäntöönpanoa varten. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen, kokemustenvaihtoon keskittyvä vaihe kestää 2,5 vuotta vuoden 2020 loppuun ja toinen, täytäntöönpanon ja seurantaan keskittyvä vaihe kestää kaksi vuotta vuoden 2022 loppuun.

Katso ESITE!

 

UUTISET

Veistoskummitoiminta kiinnosti kansainvälisellä tapaamisella (17.4.2019. Ähtärinjärven Uutisnuotta)

Kulttuuriperintöhankkeen kansainvälinen tapaaminen Etelä-Pohjanmaalla (2.4.2019)

Kulttuurialaa kehitetään kahdessa kansainvälisessä hankkeessa (23.8.2018)

FINCH-hankkeessa kehitetään kulttuuriperintöä (15.8.2018)

Seuraa hanketta somessa!

Facebook
Twitter

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös