FINCH

Nettisivut: http://www.interregeurope.eu/finch/

Kesto: 1. vaihe 01.06.2018–31.12.2020, 2. vaihe 01.01.2021–31.12.2022

Pääpartneri: Piemonten alue, Italia

Partnerimaat: Italia, Espanja, Kreikka, Puola, Saksa, Romania ja Suomi

EP-partneri: Etelä-Pohjanmaan liitto

Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020

Kokonaisbudjetti: 1,46 M€, josta 1,25 M€ rakennerahastorahoitusta 


FINCH-hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisen kulttuuriperinnön hyödyntämisessä käytettäviä rahoitusvälineitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalleja, jotta näiden pitkäaikaiset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kasvaisivat. 

FINCH-hanketta koordinoi Piemonten maakunta Italiasta. Muut mukana olevat hankekumppanit ovat Torinon yliopisto Italiasta, Saksi-Anhaltin alueen kehityspankki Saksasta, Lodzkien alue Puolasta, Lounais-Oltenian aluekehitysorganisaatio Romaniasta, La Riojan maakunta Espanjasta, Thessalian alue Kreikasta ja Etelä-Pohjanmaan liitto Suomesta. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,46 miljoonaa euroa, josta Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti on noin 198 000 euroa ja kansallinen rahoitusosuus noin 30 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan liitto laatii hankkeen aikana alueellisen kulttuuriperinnön toimintasuunnitelman tulosten täytäntöönpanoa varten. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen, kokemustenvaihtoon keskittyvä vaihe kestää 2,5 vuotta vuoden 2020 loppuun ja toinen, täytäntöönpanon ja seurantaan keskittyvä vaihe kestää kaksi vuotta vuoden 2022 loppuun.

UUTISET

FINCH-hankkeessa kehitetään kulttuuriperintöä (15.8.2018)

Kulttuurialaa kehitetään kahdessa kansainvälisessä hankkeessa (23.8.2018)

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös