Kansallinen SEUTU-AIKO-rahoitus

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät verkostohankkeet

Suomen hallitus päätti syksyn 2018 budjettiriihessä panostaa 3 milj. euroa AIKO-rahoitusta (alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen) alueellisiin seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin hankkeisiin, joiden rahoitukseen myös alueen kunnat ja yritykset osaltaan sitoutuvat.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja seutukaupunkiverkosto sopivat teemoista, joihin hankkeiden tuli kiinnittyä. Teemat liittyivät mm. joustavien koulutusmallien kehittämiseen, työllistymisen tukemiseen paikallisella yhteistyöllä, kansainvälisyyden hyödyntämiseen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa sekä yritysverkostojen kehittämiseen.

Etelä-Pohjanmaan liitto toimii rahoittavana viranomaisena.

Hankkeiden hakuaika oli 28.1.2019–15.3.2019. 

Haku oli kertaluonteinen.

Ohjeista ja lomakkeita SEUTU-AIKO -hankkeiden toteuttajille

 Lomakkeet rahoituksen hakemista varten:

Lomakkeet maksatuksen hakemista varten: