Väestöllinen huoltosuhde

Päivitetty 11.10.2017

Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhdetta 15–64-vuotiaiden määrään, eli montako "huollettavaa" on sataa työikäistä kohti – mitä korkeampi luku, sitä huonompi huoltosuhde. Koko maan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2016 oli 59,1 eli sataa työikäistä kohti oli noin 59 huollettavaa. Etelä-Pohjanmaan suhdeluku oli 68,0 eli maakunnista kolmanneksi heikoin. Korkein huoltosuhde oli Teuvalla (84,5) ja matalin Seinäjoella (57).

 huoltosuhde-ep-2016.jpg

Viimeisen kymmenen vuoden aikana väestöllinen huoltosuhde on noussut merkittävästi koko maassa, jossa se on kasvanut noin 17 prosenttia. Myös Etelä-Pohjanmaalla suhteen kasvu on vastannut koko maan lukua (+17,9 %). Vuonna 1990 koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 48,7 ja Etelä-Pohjanmaalla vuorostaan 56,7.

Koko maan huoltosuhde pysyi vuosina 1992–2008 jokseenkin samana, heilahdellen välillä 49,1–50,5. Etelä-Pohjanmaalla trendi on ollut hieman pidempi: vuosina 1990–2008 huoltosuhde pysyi haarukassa 56,7–57,6. Vuoden 2008 jälkeen huoltosuhde on kuitenkin noussut tasaisesti niin koko maassa kuin Etelä-Pohjanmaalla.

huoltosuhde-kokomuutos-07-16.jpg

Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde on vuonna 2020 koko maassa 63,3 ja Etelä-Pohjanmaalla 73,3. Vuonna 2040 luku on ennusteen mukaan koko maassa 69,7 ja Etelä-Pohjanmaalla 79,8.

Liitteet:
Väestöllinen huoltosuhde alueittain 2016
Väestöllisen huoltosuhteen muutos 2007–2016

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös