Ilmanlaatu

Päivitetty 26.11.2019

Globaalisti huono ilmanlaatu on merkittävä ongelma. WHO:n mukaan huono ilmanlaatu oli osallisena 7,6 prosenttiin kaikista maailman kuolemista vuonna 2016. Suomen ilmanlaatu on kuitenkin ollut pitkään yksi maailman parhaista. Vuonna 2018 se oli WHO:n mukaan jopa maailman paras. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat Suomessa joko laskeneet tai pysyneet entisellä tasollaan 1990-luvun puolivälin jälkeen. Rikkidioksidin, hiilimonoksidin, ja typenoksidien pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi.

Seinäjoen seudun ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisella liikenneasemalla, joka sijaitsee vilkasliikenteisen Vapaudentien varressa. Mittausasemalla tarkkaillaan typen oksideja sekä hengitettäviä hiukkasia. Mittausasemalla seurataan myös ilman lämpötilaa, tuulensuuntaa ja -nopeutta sekä ilmankosteutta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tuottanut vuosittain tämän yksikön tuloksista ”Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla” raportteja, joista tämän kappaleen tiedot on poimittu. Muita ilmanlaadun tarkkailupisteitä ei Etelä-Pohjanmaalla ole.

Ilmanlaatu Seinäjoella oli vuonna 2018 suurimman osan aikaa hyvä edellisvuosien tapaan. Ilmanlaatu luokitellaan viiteen laatuluokkaan (hyvä/tyydyttävä/välttävä/huono/erittäin huono). Keskimääräiset ilmanlaadun epäpuhtaudet olivat pääsääntöisesti matalia vuonna 2018 ja ilmanlaatu Seinäjoella oli hyvä tai tyydyttävä 98,5 % ajasta. Alla olevissa kaaviossa on esitelty, kuinka suuressa osassa mittauksista ilmanlaatu on ollut hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono kyseisenä vuonna.

Ilmanlaatu Seinäjoen mittauspisteessä (%a mittauksista)

”Ilmanlaatu Seinäjoen seudulla 2014” raportin mukaan vuoden 2014 tiputus ilmanlaadussa johtui siitä, että kylmän, heikkotuulisen ja kuivan sään vuoksi liikenteen päästöt ja katupöly eivät päässeet sekoittumaan yläilmaan, vaan jäivät alailmaan huonontaen ilmanlaatua.Välttävä, huono ja erittäin huono ilmanlaatu Seinäjoen mittauspisteessä

Julkaisu- ja tilastolähteitä

Ilmanlaadun tarkkailuryhmän kuukausi- ja vuosiraportit Seinäjoen mittauspisteessä

Ilmatieteen laitos

Reaaliaikainen ilmanlaadun indeksi

WHO ilmansaasteet 

WHO:n artikkeli ilmanlaadun vaikutuksesta terveyteen

Liitteet:
Ilmanlaatu Seinäjoen mittauspisteessä 2010-2018

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös